Công văn 194/BXD-KTTC

Công văn số 194/BXD-KTTC về việc áp dụng các qui định mới trong quản lý đầu tư xây dựng công trình do Bộ xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 194/BXD-KTTC áp dụng các qui định mới quản lý đầu tư xây dựng công trình


BỘ XÂY DỰNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 194/BXD-KTTC

V/v: áp dụng các qui định mới trong quản lý đầu tư xây dựng công trình

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2007 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và thuỷ lợi Việt

 

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 34/2007/CV ngày 11/09/2007 của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và thuỷ lợi Việt về việc áp dụng các qui định mới trong quản lý đầu tư xây dựng công trình. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã có hiệu lực thi hành. Vì vậy việc lập và quản lý chi phí đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình mới thực hiện theo qui định tại Thông tư số 05/2007/TT-BXD là phù hợp.

2. Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 1751/BXD-VP ngày 14/8/2007 của Bộ Xây dựng.

3. Việc thực hiện các công việc chuyển tiếp của dự án đầu tư xây dựng công trình phê duyệt trước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trỡnh và cỏc văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các công việc chuyển tiếp này cần thực hiện theo qui định tại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP thỡ người quyết định đầu tư xem xét quyết định, bảo đảm không làm gián đoạn các công việc thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trỡnh

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và thuỷ lợi Việt Nam căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Lưu VP, VKT, KTTC, S(8).


TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ TÀI CHÍNH
Vũ Thị Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 194/BXD-KTTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu194/BXD-KTTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2007
Ngày hiệu lực12/10/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 194/BXD-KTTC

Lược đồ Công văn 194/BXD-KTTC áp dụng các qui định mới quản lý đầu tư xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 194/BXD-KTTC áp dụng các qui định mới quản lý đầu tư xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu194/BXD-KTTC
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýVũ Thị Hoà
        Ngày ban hành12/10/2007
        Ngày hiệu lực12/10/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 194/BXD-KTTC áp dụng các qui định mới quản lý đầu tư xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 194/BXD-KTTC áp dụng các qui định mới quản lý đầu tư xây dựng công trình

           • 12/10/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 12/10/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực