Công văn 1942/UBND-KTN

Công văn 1942/UBND-KTN năm 2013 báo cáo kết quả thực hiện Quyết định 58/2008/QĐ-TTg và 38/2011/QĐ-TTg do tỉnh Bình Định ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1942/UBND-KTN 2013 báo cáo thực hiện 58/2008/QĐ-TTg 38/2011/QĐ-TTg Bình Định


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1942/UBND-KTN
V/v báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg

Bình Định, ngày 29 tháng 05 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Thực hiện theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 1705/BTNMT-TCMT ngày 09/5/2013 về việc Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 và QĐ 38/2011/QĐ-TTg ngày 6/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Bình Định báo cáo như sau:

1. Tình hình xử lý ô nhiễm của các cơ sở thuộc khu vực công ích trên địa bàn tỉnh Bình Định nằm trong Quyết định 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ và các cơ sở mới phát sinh trên địa bàn theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT ngày 03/7/2007 của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại phần phụ lục kèm theo.

2. Kiến nghị và đề xuất Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Sớm ban hành quy định việc chứng nhận các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng (phân loại theo Thông tư 07/2007/TT-BTNMT) đã hoàn thành xử lý triệt để.

- Đề nghị cho phép bãi rác núi Bà Hỏa (phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn) rút tên khỏi Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg mà không chờ sau khi hoàn thành xong bãi rác Long Mỹ.

- Có quy định xử lý nghiêm đối với các cơ sở gây ô nhiễm nhưng kéo dài thời gian xử lý, không xử lý ô nhiễm đúng theo thời hạn quy định (hiện nay, Nghị định 117/2009/NĐ-CP chỉ quy định xử lý vi phạm đối với các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không xử lý đúng thời gian quy định).

Trên đây là một số nội dung báo cáo việc thực hiện Quyết định số 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định số 38/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ sở thuộc khu vực công ích trên địa bàn tỉnh Bình Định, kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở TNMT;
- Lưu: VT, K4(T5b);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Thanh Thắng


PHỤ LỤC 1

TÌNH HÌNH PHÂN BỔ KINH PHÍ VÀ KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÁC DỰ ÁN XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH
(Ban hành kèm theo công văn 1942/UBND-KTN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Định)

TT

Tên dự án

Địa chỉ

Tổng kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện (triệu đồng)

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

Trung ương

Ngân sách địa phương

Nguồn vốn khác

II. Dự án nhận hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo Quyết định 58/2008/QĐ-TTg và Quyết định 38/2011/QĐ-TTg

1

Bãi rác núi Bà Hỏa (40.000 m2)

Phường Quang Trung, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

3.017,637

3.000

17,637

 

Đã xử lý xong ô nhiễm năm 2007

Chưa được chứng nhận hoàn thành xử lý ô nhiễm do Bãi chôn lấp Long Mỹ chưa đảm bảo về môi trường (chưa xây dựng hệ thống xử lý nước rỉ rác).

2

Xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định

106 Đường Nguyễn Huệ, TP. Quy Nhơn

70.296

35.148

35.148

 

2013-2015

Chưa triển khai dự án. Dự kiến triển khai trong năm 2013

3

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Y tế bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Bình Định

Phường Nhơn Phú, TP. Quy Nhơn

11.065

5.533

5.533

 

2013

Chưa triển khai dự án. Dự kiến triển khai trong năm 2013

 

PHỤ LỤC 2

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ TRIỆT ĐỂ CÁC CƠ SỞ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NGHIÊM TRỌNG THUỘC KHU VỰC CÔNG ÍCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo công văn 1942/UBND-KTN ngày 29 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh Bình Định)

TT

Tên cơ sở

Địa chỉ

Thời gian xử lý

Biện pháp xử lý

Tiến độ thực hiện

Ghi chú

I. Các cơ sở thuộc Phụ lục 1 và 2 Quyết định 64/2003/QĐ-TTg

1

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn

Thị trấn Bông Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

31/12/2007

Nâng cấp hệ thống xử lý nước thải

1. Hoạt động xử lý tạm thời: Điều tiết lưu lượng nước thải đảm bảo công suất hiện tại.

2. Dự kiến thời gian hoàn thành: 2015.

Sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới được phê duyệt tại Quyết định số 147/QĐ-BYT ngày 22/01/2011 của Bộ Y tế

II. Các cơ sở mới phát sinh được thống kê theo Thông tư số 07/2007/TT-BTNMT

1

Bãi rác huyện Phù Cát

Gò Trại, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát

31/12/2013

Thực hiện việc đóng cửa bãi rác theo đúng quy định

1. Các hoạt động đã thực hiện xử lý triệt để: ngừng hoạt động đổ rác.

2. Dự kiến hoàn thành đóng cửa bãi rác theo đúng quy định: 2014.

3. Khó khăn: chưa tìm được nguồn kinh phí thực hiện.

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1942/UBND-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1942/UBND-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2013
Ngày hiệu lực29/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1942/UBND-KTN 2013 báo cáo thực hiện 58/2008/QĐ-TTg 38/2011/QĐ-TTg Bình Định


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1942/UBND-KTN 2013 báo cáo thực hiện 58/2008/QĐ-TTg 38/2011/QĐ-TTg Bình Định
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1942/UBND-KTN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
        Người kýMai Thanh Thắng
        Ngày ban hành29/05/2013
        Ngày hiệu lực29/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1942/UBND-KTN 2013 báo cáo thực hiện 58/2008/QĐ-TTg 38/2011/QĐ-TTg Bình Định

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1942/UBND-KTN 2013 báo cáo thực hiện 58/2008/QĐ-TTg 38/2011/QĐ-TTg Bình Định

           • 29/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực