Công văn 1945/TTg-KTTH

Công văn 1945/TTg-KTTH năm 2015 điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1945/TTg-KTTH điều chỉnh vốn điều lệ cơ cấu vốn điều lệ của tổng công ty điện lực TKV 2015


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1945/TTg- KTTH
V/v điều chnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2015.

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV).

Xét đề nghị của Bộ Công Thương (Công văn số 7746/BCT-TCCB ngày 30 tháng 7 năm 2015), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 6343/BKHĐT-PTDN ngày 09 tháng 9 năm 2015), Bộ Tài chính (Công văn số 12739/BTC-TCDN ngày 14 tháng 9 năm 2015) về việc điều chỉnh vốn điều lệ và cơ cấu vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực TKV, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý sửa đổi, bổ sung quy định về hình thức cổ phần hóa và cơ cấu cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV nêu tại Khoản 3 và Điểm b, Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phù hợp với kết quả thực tế IPO Tổng Công ty Điện lực TKV. Ủy quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương ký Quyết định sửa đổi, bổ sung các nội dung trên; đồng thời chỉ đạo Tổng công ty Điện lực TKV xây dựng kế hoạch thực hiện thoái vốn Nhà nước theo quy định.

2. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ quy định hiện hành để đề xuất việc điều chỉnh mức vốn điều lệ của Công ty mẹ - Tổng công ty Điện lực TKV nêu tại Điểm a Khoản 4 Điều 1 Quyết định số 85/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Sỹ Hiệp, Lê Mnh Hà, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, ĐMDN, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Văn Ninh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1945/TTg-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1945/TTg-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/10/2015
Ngày hiệu lực30/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1945/TTg-KTTH điều chỉnh vốn điều lệ cơ cấu vốn điều lệ của tổng công ty điện lực TKV 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1945/TTg-KTTH điều chỉnh vốn điều lệ cơ cấu vốn điều lệ của tổng công ty điện lực TKV 2015
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1945/TTg-KTTH
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýVũ Văn Ninh
        Ngày ban hành30/10/2015
        Ngày hiệu lực30/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 1945/TTg-KTTH điều chỉnh vốn điều lệ cơ cấu vốn điều lệ của tổng công ty điện lực TKV 2015

             Lịch sử hiệu lực Công văn 1945/TTg-KTTH điều chỉnh vốn điều lệ cơ cấu vốn điều lệ của tổng công ty điện lực TKV 2015

             • 30/10/2015

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 30/10/2015

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực