Công văn 19759/QLD-GT

Công văn 19759/QLD-GT năm 2019 về đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 19759/QLD-GT 2019 đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19759/QLD-GT
V/v đảm bo cung ứng thuốc sau trúng thầu

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phn Dược phẩm Trung ương CPC1

 

Cục Quản lý Dược nhận được văn bản số 219/SYT-NVD ngày 22/11/2019 của Sở Y tế Hà Nội về việc cung ứng mặt hàng Bupivacaine. Tại văn bản trên, Sở Y tế Hà Nội có gửi kèm văn bản số 1937/CPC1-KD ngày 21/11/2019 của Công ty thông báo gửi các cơ sở y tế về việc Công ty dừng xuất và đề nghị Bệnh viện tạm dừng sử dụng mặt hàng thuốc Bupivacaine WPW spinal Heavy 0,5% (Số Giấy đăng ký lưu hành: VN-20879-17) do Công ty Warsaw Pharmaceutical Works Polfa S.A., Ba Lan sản xuất.

Liên quan đến nội dung này, Cục Quản lý Dược yêu cầu Công ty như sau:

1. Khẩn trương có giải pháp thay thế thuốc Bupivacaine WPW Spinal Heavy 0,5% đã trúng thầu để đảm bảo thực hiện hp đồng đã ký kết theo quy định của Luật Đấu thầu 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 và Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 của Bộ Y tế và đảm bảo nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của nhân dân.

2. Khẩn trương phối hp với các đơn vị chức năng triển khai các nội dung theo chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại Công văn số 19671/QLD-ĐK và 19639/QLD-CL ngày 21/11/2019.

Yêu cầu Công ty gửi báo cáo bằng văn bản nội dung mục 1 về Cục Quản lý Dược trước ngày 26/11/2019.

Cục Quản lý Dược thông báo để Công ty biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng BYT (để b/c);
- Thứ trưởng Trư
ơng Quốc Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để p/h);
- Cục QLKCB; Vụ SKBMTE;

- Phòng: QLKDD, QLCLT, ĐKT (để t/h);
- SYT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Bệnh viện, Viện có giường trực thuộc BYT;
- Y tế ngành (QP, CA, GTVT);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Đỗ Văn Đông

 

Thuộc tính Công văn 19759/QLD-GT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu19759/QLD-GT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/2019
Ngày hiệu lực22/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhậtTuần trước
(28/11/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 19759/QLD-GT

Lược đồ Công văn 19759/QLD-GT 2019 đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 19759/QLD-GT 2019 đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu19759/QLD-GT
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýĐỗ Văn Đông
        Ngày ban hành22/11/2019
        Ngày hiệu lực22/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhậtTuần trước
        (28/11/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 19759/QLD-GT 2019 đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 19759/QLD-GT 2019 đảm bảo cung ứng thuốc sau trúng thầu

           • 22/11/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/11/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực