Công văn 199/TANDTC-TCCB

Công văn 199/TANDTC-TCCB năm 2014 thực hiện Phần mềm quản lý cán bộ công chức và Quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ công chức do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 199/TANDTC-TCCB 2014 Phần mềm quản lý cán bộ công chức hồ sơ cán bộ công chức


TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 199/TANDTC-TCCB
V/v triển khai thực hiện Phần mềm quản lý CBCC và Quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ CBCC

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao
- Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Kế hoạch số 270/KH-TANDTC ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức Tòa án nhân dân giai đoạn từ nay đến năm 2015; căn cứ Quyết định số 336/QĐ-TANDTC ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc ban hành Quy định chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ cán bộ, công chức Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Quyết định số 336); Quyết định số 337/QĐ- TANDTC ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc áp dụng Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân (sau đây gọi là Quyết định số 337); Tòa án nhân dân tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện một số công việc sau đây:

1. Triển khai phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức thực hiện nghiêm túc Quyết định số 336 và Quyết định số 337 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Để việc thực hiện áp dụng Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân thống nhất, hiệu quả, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn như sau:

a) Về địa chỉ đăng nhập vào phần mềm: http://qlcb.toaan.gov.vn

b) Về tài khoản đăng nhập vào phần mềm: Thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập vào phần mềm, Tòa án nhân dân tối cao sẽ gửi vào hộp thư điện tử của các đơn vị, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh.

c) Về thời gian cập nhật dữ liệu:

- Hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao đã chuyển đổi toàn bộ dữ liệu cán bộ từ phần mềm cũ sang phần mềm mới. Yêu cầu các đơn vị, các Tòa án nhân dân cấp tỉnh phải hoàn thành việc kiểm tra, rà soát và cập nhật đầy đủ các thông tin cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý vào Phần mềm quản lý cán bộ, công chức mới trước ngày ngày 31 tháng 5 năm 2014.

- Tất cả thông tin về cán bộ, công chức phải được cập nhật thường xuyên vào hệ thống phần mềm nhằm bảo đảm cho công tác quản lý, sử dụng và khai thác theo yêu cầu công tác cán bộ kịp thời, chính xác.

d) Về trách nhiệm của cán bộ, công chức cập nhật dữ liệu:

Cán bộ, công chức được phân công phụ trách việc cập nhật dữ liệu vào Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân cần tập trung thực hiện tốt một số công việc sau đây:

- Nghiên cứu đầy đủ và thực hiện cập nhật dữ liệu theo đúng hướng dẫn đã được tập huấn và tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm của Tòa án nhân dân tối cao.

- Quản lý tài khoản đăng nhập vào hệ thống để đảm bảo tính bảo mật và an toàn dữ liệu của hệ thống.

- Thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và các quy định về kỹ thuật, tin học.

đ) Về một số vấn đề khác cần lưu ý:

Trong quá trình triển khai thực hiện Phần mềm quản lý cán bộ, công chức Tòa án nhân dân, nếu có vướng mắc hoặc yêu cầu hỗ trợ, đề nghị liên hệ trực tiếp với các đơn vị, cán bộ có tên dưới đây để được giải đáp, hướng dẫn:

- Về nghiệp vụ, đề nghị liên hệ với: Phòng Tổng hợp Vụ Tổ chức - Cán bộ Tòa án nhân dân tối cao. Điện thoại: (04) 39 360 644.

- Về kỹ thuật, đề nghị liên hệ với:

(1) Phạm Quang Khánh, Chuyên viên Trung tâm tin học

Điện thoại: 098 4143819 hoặc 04.62741123. Email: khanhpq@toaan.gov.vn

(2) Trần Minh Duy, Chuyên viên Trung tâm tin học

Điện thoại: 093 3449698 hoặc 04.62741123. Email: duytm@toaan.gov.vn

Giao Vụ Tổ chức - Cán bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Thống kê - Tổng hợp và các đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, xây dựng kế hoạchkiểm tra việc thực hiện các Quyết định của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tại các đơn vị, các Tòa án nhân dân và định kỳ báo cáo lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao cho ý kiến chỉ đạo.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chánh án
- Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp chỉ đạo);
- Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao (để phối hợp);
- Tòa án quân sự Trung ương;
- Lưu: Vụ TKTH, Vụ TCCB (TH).

KT. CHÁNH ÁN
PHÓ CHÁNH ÁN
Nguyễn Sơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 199/TANDTC-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu199/TANDTC-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2014
Ngày hiệu lực22/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 199/TANDTC-TCCB 2014 Phần mềm quản lý cán bộ công chức hồ sơ cán bộ công chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 199/TANDTC-TCCB 2014 Phần mềm quản lý cán bộ công chức hồ sơ cán bộ công chức
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu199/TANDTC-TCCB
        Cơ quan ban hànhTòa án nhân dân tối cao
        Người kýNguyễn Sơn
        Ngày ban hành22/04/2014
        Ngày hiệu lực22/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 199/TANDTC-TCCB 2014 Phần mềm quản lý cán bộ công chức hồ sơ cán bộ công chức

           Lịch sử hiệu lực Công văn 199/TANDTC-TCCB 2014 Phần mềm quản lý cán bộ công chức hồ sơ cán bộ công chức

           • 22/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực