Công văn 1995/UBND-CNXD

Công văn 1995/UBND-CNXD năm 2015 điều chỉnh đơn giá nhân công và giá ca máy theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 1995/UBND-CNXD 2015 điều chỉnh đơn giá nhân công ca máy 01/2015/TT-BXD Quảng Ngãi


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 1995/UBND-CNXD
V/v điều chỉnh đơn giá nhân công và giá ca máy theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 05 năm 2015

 

Kính gửi: Sở Xây dựng

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 389/SXD-KTKHXD&HT ngày 09/4/2015 về việc điều chỉnh đơn giá nhân công và giá ca máy theo Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng:

1. Lập Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình phù hợp với Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

2. Hướng dẫn hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công đối với các Bộ đơn giá xây dựng công trình xây dựng, lắp đặt, khảo sát đã được UBND tỉnh công bố tại các Quyết định số 188/QĐ-UBND số 189/QĐ-UBND ngày 09/6/2014, số 459/QĐ-UBND ngày 18/12/2014.

3. Vận dụng Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng để hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan điều chỉnh chi phí nhân công của Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 18/12/2014.

Yêu cầu Giám đốc Sở Xây dựng khẩn trương triển khai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT Phạm Trường Thọ;
- Các sở, ban ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- VPUB: C,PCVP(CN), CB;
- Lưu: VT, XD.tls.185

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Trường Thọ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 1995/UBND-CNXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu1995/UBND-CNXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2015
Ngày hiệu lực05/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 1995/UBND-CNXD 2015 điều chỉnh đơn giá nhân công ca máy 01/2015/TT-BXD Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 1995/UBND-CNXD 2015 điều chỉnh đơn giá nhân công ca máy 01/2015/TT-BXD Quảng Ngãi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu1995/UBND-CNXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ngãi
        Người kýPhạm Trường Thọ
        Ngày ban hành05/05/2015
        Ngày hiệu lực05/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 1995/UBND-CNXD 2015 điều chỉnh đơn giá nhân công ca máy 01/2015/TT-BXD Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Công văn 1995/UBND-CNXD 2015 điều chỉnh đơn giá nhân công ca máy 01/2015/TT-BXD Quảng Ngãi

           • 05/05/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/05/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực