Công văn 2002/CT-THNVDT

Công văn 2002/CT-THNVDT về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2002/CT-THNVDT thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấp chứng nhận


TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2002/CT-THNVDT
Về thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấp chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi: Chi Cục Thuế Quận Huyện.

Cục thuế thành phố có nhận được Công văn của các Chi Cục thuế quận huyện về việc vướng mắc trong thực hiện thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân. Về vấn đề này, Cục thuế thành phố có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 3431/UBND-ĐTMT ngày 17/07/2010 theo Công văn số 1173/TTg-KTN ngày 14/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc vướng mắc trong việc thu tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; Cục thuế thành phố đã có Công văn số 8196/CT-THNVDT ngày 07/12/2010 đề nghị Ban Chỉ đạo có văn bản hướng dẫn việc lập hồ sơ thủ tục làm cơ sở để Ủy ban nhân dân quận huyện, Chi cục thuế quận huyện thực hiện việc xác định:

- Giá trị đất nông nghiệp được chuyển mục đích sang đất ở đối với phần diện tích đất vượt hạn mức.

- Giá đất ở phù hợp với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường đối với phần đất ở vượt hạn mức hoặc phần diện tích đất ở vượt hạn mức có nguồn gốc lấn chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền mà chưa nộp tiền, sử dụng đất trước ngày 01/07/2004.

- Giá đất tính thu tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình cá nhân được giao đất ở; hộ gia đình cá nhân được giao đất làm cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (thời hạn 50 năm hoặc lâu dài) theo khoản 6 Điều 50 Luật đất đai năm 2003.

Cục thuế thành phố đề nghị các Chi Cục thuế quận huyện tổng hợp danh sách hồ sơ hộ gia đình, cá nhân còn tồn đọng chưa xác định được nghĩa vụ tài chính các khoản thu liên quan đến đất đai tính đến thời điểm hiện nay gởi về Phòng Tài nguyên và Môi trường quận - huyện để gởi báo cáo cho Ban Chỉ đạo xây dựng bảng giá đất thành phố (Sở Tài nguyên và Môi trường) xin ý kiến giải quyết làm cơ sở cho các Chi cục thuế tính và thu tiền sử dụng đất theo quy định.

Cục thuế thành phố thông báo để Chi cục thuế biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP “Để báo cáo”;
- Sở Tài nguyên - Môi trường;
- Sở Tài chính;
- Sở Xây dựng;
- Lưu (HCLT, THNVDT).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Đình Cử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2002/CT-THNVDT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2002/CT-THNVDT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/03/2011
Ngày hiệu lực22/03/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2002/CT-THNVDT thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấp chứng nhận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2002/CT-THNVDT thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấp chứng nhận
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2002/CT-THNVDT
        Cơ quan ban hànhCục thuế TP Hồ Chí Minh
        Người kýTrần Đình Cử
        Ngày ban hành22/03/2011
        Ngày hiệu lực22/03/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2002/CT-THNVDT thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấp chứng nhận

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2002/CT-THNVDT thu tiền sử dụng đất khi cấp Giấp chứng nhận

           • 22/03/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 22/03/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực