Công văn 2007/TTg-KTN

Công văn 2007/TTg-KTN về triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn 80/TTg-KTN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2007/TTg-KTN triển khai thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2007/TTg-KTN
V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 80/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2009

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Để triển khai thực hiện nội dung công văn số 80/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2009 về báo cáo kết quả rà soát quy hoạch lại 3 loại rừng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Bộ Tài nguyên và Môi trường không triển khai dự án tổng điều tra kiểm kê đất lâm nghiệp nêu tại công văn số 80/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục chỉ đạo triển khai Dự án kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010 và hoàn thành các dự án xác định diện tích đất tự nhiên toàn quốc; xác định ranh giới cắm mốc, đo đạc địa chính diện tích đất từng nông, lâm trường, từng khu rừng đặc dụng, rừng phòng hộ… có nội dung kiểm kê xác định diện tích đất lâm nghiệp để hoàn thành việc điều tra kiểm kê diện tích đất lâm nghiệp vào năm 2010 và cập nhật số liệu vào các năm 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

2. Từ năm 2010, sau khi hoàn thành việc tổng điều tra kiểm kê đất lâm nghiệp trong toàn quốc, hàng năm Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn địa phương cập nhật tình hình biến động về đất lâm nghiệp và cung cấp cho Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bản đồ hiện trạng đất lâm nghiệp của các vùng, các tỉnh mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ thực hiện Dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng và phối hợp giữa hai Bộ để xây dựng một nền bản đồ thống nhất về diện tích đất lâm nghiệp và diện tích đất lâm nghiệp có rừng.

Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất các tiêu chí đánh giá chung để công bố số liệu điều tra, kiểm kê về đất lâm nghiệp và rừng.

3. Đối với việc điều tra, xác định đất lâm nghiệp (đếm thửa, lô, khoảnh, tiểu khu), để thực hiện giao đất, giao và khoán rừng và xác định các chủ rừng…, giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thống nhất phương án, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Dự án tổng điều tra kiểm kê rừng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 80/TTg-KTN ngày 15 tháng 01 năm 2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Các Vụ: ĐP, KTTH;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG  
Nguyễn Sinh Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2007/TTg-KTN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2007/TTg-KTN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2009
Ngày hiệu lực20/10/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2007/TTg-KTN triển khai thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2007/TTg-KTN triển khai thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2007/TTg-KTN
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành20/10/2009
        Ngày hiệu lực20/10/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2007/TTg-KTN triển khai thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2007/TTg-KTN triển khai thực hiện chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ

             • 20/10/2009

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/10/2009

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực