Công văn 2008/VPCP-NN

Công văn số 2008/VPCP-NN về việc đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2008/VPCP-NN đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2008/VPCP-NN
V/v đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình (công văn số 165/UBND-VP4 ngày 7 tháng 3 năm 2008; số 196/UBND-VP4 ngày 18 tháng 3 năm 2008) về việc xin chỉ định thầu tư vấn khảo sát, lập Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi và đề nghị giao Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình làm Chủ đầu tư hợp phần di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng công trình. Theo phản ánh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình thì vẫn còn có ý kiến khác nhau về việc lựa chọn Chủ đầu tư Dự án nêu trên. Về việc này, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm việc với Ủy ban nhân dân các tỉnh: Hòa Bình, Ninh Bình để thống nhất, xử lý các vướng mắc liên quan đến việc lựa chọn Chủ đầu tư Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Việc triển khai các bước tiếp theo của Dự án nêu trên chỉ thực hiện sau khi có báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, NC, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2008/VPCP-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2008/VPCP-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2008/VPCP-NN

Lược đồ Công văn 2008/VPCP-NN đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2008/VPCP-NN đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2008/VPCP-NN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVăn Trọng Lý
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực28/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2008/VPCP-NN đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2008/VPCP-NN đầu tư xây dựng Dự án Hồ chứa nước Hưng Thi

            • 28/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực