Công văn 2009/VPCP-ĐMDN

Công văn số 2009/VPCP-ĐMDN về việc cơ cấu tài chính để chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2009/VPCP-ĐMDN cơ cấu tài chính chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2009/VPCP-ĐMDN
V/v cơ cấu tài chính để chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Văn phòng Chính phủ nhận được công văn số 202 TCT-HĐQT/TT ngày 20 tháng 3 năm 2008 của Tổng công ty Cà phê Việt Nam (kèm theo Biên bản làm việc giữa Tổng công ty Cà phê Việt Nam và Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp thuộc Bộ Tài chính) về việc cơ cấu tài chính để chuyển đổi các doanh nghiệp cà phê thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.

Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, hướng dẫn và chỉ đạo Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp, Tổng công ty Cà phê Việt Nam triển khai theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: NN&PTNT, KH&ĐT;
- Ban CĐĐM&PTDN;
- Tổng công ty Cà phê VN;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: KTTH, TH, NN, Website CP;
- Lưu: VT, ĐMDN (3). 22

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2009/VPCP-ĐMDN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2009/VPCP-ĐMDN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2008
Ngày hiệu lực28/03/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2009/VPCP-ĐMDN

Lược đồ Công văn 2009/VPCP-ĐMDN cơ cấu tài chính chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2009/VPCP-ĐMDN cơ cấu tài chính chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2009/VPCP-ĐMDN
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýPhạm Viết Muôn
        Ngày ban hành28/03/2008
        Ngày hiệu lực28/03/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2009/VPCP-ĐMDN cơ cấu tài chính chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2009/VPCP-ĐMDN cơ cấu tài chính chuyển đổi các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Cà phê

            • 28/03/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 28/03/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực