Công văn 2018/TXNK-CST

Công văn 2018/TXNK-CST năm 2015 về chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để làm mẫu, nghiên cứu, phát triển và đào tạo của doanh nghiệp chế xuất do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2018/TXNK-CST chính sách thuế hàng nhập khẩu mẫu nghiên cứu phát triển đào tạo doanh nghiệp chế xuất 2015


TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THU

XUẤT NHẬP KHU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2018/TXNK-CST
V/v chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của DNCX.

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH SAMSUNG DISPLAY VIỆT NAM;
(KCN Yên Phong I, Yên Trung; Huyện Yên Phong, Bắc Ninh)

Cục Thuế xuất nhp khẩu nhận được công văn số SDV-IM/2015.10.13-133 của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế và thủ tục hải quan đối với hàng nhập khẩu để làm mẫu, nghiên cứu, phát triển và đào tạo công nhân trong khu phi thuế quan hoặc xuất khẩu ra nước ngoài sau khi nghiên cứu thành công. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục hải quan:

Đối vi quà tặng của đối tác nước ngoài gửi cho doanh nghiệp chế xuất sử dụng mã loại hình H11 (hàng nhập khẩu khác) thuộc bảng mã loại hình ban hành kèm theo công văn số 2765/TCHQ-GSQL ngày 1/4/2015 của Tổng cục Hải quan về mã loại hình xuất nhập khẩu trên Hệ thống VNACCS.

2. Về chính sách thuế:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 thì: Hàng hóa từ khu phi thuế quan xuất khẩu ra nước ngoài, hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa đưa từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác thuộc đối tượng không chịu thuế xuất khẩu, nhập khẩu.

Theo quy định tại khoản 20 Điều 5 Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì: Hàng hóa, dịch vụ được mua bán giữa nước ngoài với các khu phi thuế quan và giữa các khu phi thuế quan với nhau thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật thuế tiêu thụ đặc biệt thì: Hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan, hàng hóa từ nội địa bán vào khu phi thuế quan và chỉ sdụng trong khu phi thuế quan, hàng hóa được mua bán giữa các khu phi thuế quan với nhau trừ xe ô tô chở người dưới 24 chỗ thuộc đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đề nghị Công ty TNHH Samsung Display đối chiếu với quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với Cục Hải quan địa phương nơi làm thủ tục hải quan đđược hướng dn cụ th.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CS (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2018/TXNK-CST

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2018/TXNK-CST
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2015
Ngày hiệu lực02/11/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2018/TXNK-CST chính sách thuế hàng nhập khẩu mẫu nghiên cứu phát triển đào tạo doanh nghiệp chế xuất 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2018/TXNK-CST chính sách thuế hàng nhập khẩu mẫu nghiên cứu phát triển đào tạo doanh nghiệp chế xuất 2015
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2018/TXNK-CST
       Cơ quan ban hànhCục thuế xuất nhập khẩu
       Người kýNguyễn Ngọc Hưng
       Ngày ban hành02/11/2015
       Ngày hiệu lực02/11/2015
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Xây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật9 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2018/TXNK-CST chính sách thuế hàng nhập khẩu mẫu nghiên cứu phát triển đào tạo doanh nghiệp chế xuất 2015

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2018/TXNK-CST chính sách thuế hàng nhập khẩu mẫu nghiên cứu phát triển đào tạo doanh nghiệp chế xuất 2015

          • 02/11/2015

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 02/11/2015

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực