Công văn 2019/UBND-KH

Công văn 2019/UBND-KH về thanh toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2019/UBND-KH giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trái phiếu Chính phủ 2014 Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2019/UBND-KH
V/v thanh toán, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vn ngân sách Nhà nước và vn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2014.

Lâm Đồng, ngày 25 tháng 04 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố trong tỉnh;
- Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng.

Thực hiện văn bản s4575/BTC-ĐT ngày 10/4/2014 của Bộ Tài chính về việc thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014,

Đ đy nhanh tiến độ thi công và giải ngân của các công trình, phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2014, y ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát toàn bộ các nguồn vốn kế hoạch năm 2014 theo các Quyết định giao vốn của Thủ tướng Chính phủ, khẩn trương tham mưu đề xuất UBND tỉnh phân b chi tiết cho các công trình, dự án để làm cơ sở trin khai thực hiện và báo cáo các Bộ theo quy định. Đối với các Quyết định giao vn của Bộ, ngành Trung ương nếu có gửi trực tiếp cho Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở chủ động tham mưu đề xuất UBND tỉnh phân bổ để đảm bảo thời gian theo quy định.

2. Sở Tài chính phi hợp Kho bạc Nhà nước tỉnh kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thanh toán giải ngân của các nguồn vốn đầu tư, không được phép kéo dài thời gian thực hiện các khoản vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2014 sang năm 2015 (trừ trường hợp các dự án đã được cấp có thẩm quyền cho phép).

3. Kho bạc Nhà nước tỉnh:

a) Thực hiện chặt chẽ khâu kiểm soát thanh toán, tạm ứng vốn các công trình, dự án đảm bảo trình tự, thủ tục theo đúng quy định trên tinh thần cải cách hành chính, tạo điu kiện cho các chủ đầu tư giải ngân vốn theo tiến độ.

b) Theo dõi và đôn đốc các chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục thanh toán, quyết toán đi với khoản tạm ứng của các công trình. Tham mưu đề xuất UBND tỉnh có biện pháp xử lý đi với chủ đầu tư không hoàn thành việc thanh toán các khoản tạm ứng theo quy định

4. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc:

a) Triển khai ngay từ đầu năm kế hoạch vốn của năm 2014, làm tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch triển khai dự án.

b) Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư, chỉ được quyết định đầu tư khi đã xác định rõ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của ngân sách địa phương.

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát các dự án đầu tư để ngăn chặn và kịp thời phát hiện, xử lý những hành vi vi phạm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng, đồng thời giải quyết các khó khăn vướng mắc (nếu có) nhằm ngăn chặn tiêu cực, thất thoát, lãng phí trong XDCB và tạo điều kiện cho các chủ đầu tư thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

d) Thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ, đồng thời có biện pháp xử lý nghiêm chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan không chấp hành đúng quy định của Nhà nước về đầu tư XDCB; thực hiện nghiêm túc và chặt chẽ công tác giám sát cộng đồng đối với tất cả các dự án đầu tư.

đ) Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các chủ dự án thực hiện quyết toán công trình hoàn thành theo đúng quy định của Nhà nước, có biện pháp xử lý đối với chủ đu tư chậm và chưa hoàn thành thủ tục quyết toán công trình.

5. Đối với các chủ đầu tư:

a) Thực hiện nghiêm túc những quy định của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng từ khâu chuẩn bị đầu tư, đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công, tổ chức thi công, nghiệm thu bàn giao công trình và quyết toán công trình hoàn thành.

b) Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương để thực hiện tốt công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo chất lượng các công trình theo trách nhiệm của chủ đầu tư; kiểm tra, xác nhận khối lượng hoàn thành để kịp thời hoàn tất thủ tục thanh toán, giải ngân vốn theo quy định và không để dồn khối lượng hoàn thành mới làm hồ sơ thanh toán vào những tháng cuối năm.

 


Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Như trên;
- LĐVP; các CV: TC, GT, XD1,2, NN, CN, VX1,2,3.
-
Lưu: VT, KH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2019/UBND-KH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2019/UBND-KH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2014
Ngày hiệu lực25/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2019/UBND-KH giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trái phiếu Chính phủ 2014 Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2019/UBND-KH giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trái phiếu Chính phủ 2014 Lâm Đồng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2019/UBND-KH
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành25/04/2014
        Ngày hiệu lực25/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2019/UBND-KH giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trái phiếu Chính phủ 2014 Lâm Đồng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2019/UBND-KH giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản trái phiếu Chính phủ 2014 Lâm Đồng

           • 25/04/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/04/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực