Công văn 202/BXD-KTXD

Công văn số 202/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2005/TT-BXD, Thông tư số 07/2006/TT-BXD, Thông tư số 03/2008/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 202/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 16/2005/TT-BXD, TT 07/2006/TT-BXD, TT 03/2008/TT-BXD


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 202/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 16/2005/TT-BXD Thông tư số 07/2006/TT-BXD Thông tư số 03/2008/TT-BXD

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2008

 

Kính gửi : Xí nghiệp 145 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn

Trả lời văn bản số 314/CV-XN ngày 03/09/2008 của Xí nghiệp 145 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005, Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006, Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/01/2008 của Bộ Xây dựng, về việc này Bộ Xây dựng có ý kiến như sau :

1. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng của các tỉnh, thành phố (KĐCMTC=1,4 như phụ lục kèm theo Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng; KĐCMTC=1,55 như phụ lục kèm theo Thông tư số 07/2006/TT-BXD ngày 10/11/2006 của Bộ Xây dựng) đã bao gồm : điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung cho lương thợ điều khiển máy, giá nhiên liệu dầu và giá xăng theo từng thời kỳ tương ứng. Khi điều chỉnh giá gói thầu theo hướng dẫn tại các Thông tư này, dự toán chi phí xây dựng công trình sau điều chỉnh đã bao gồm việc điều chỉnh cho cả chi phí nhiên, liệu xăng dầu trong chi phí máy thi công.

2. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng công trình khi chi phí máy thi công được lập theo giá ca máy số 1260/1998/QĐ-BXD theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng là 1,55x1,08.

3. Hệ số điều chỉnh chi phí máy thi công trong dự toán chi phí xây dựng (KĐCMTC=1,08) của các tỉnh, thành phố như phụ lục kèm theo Thông tư số 03/2008/TT-BXD ngày 25/1/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình, đã bao gồm: điều chỉnh tiền lương tối thiểu chung là 540.000 đồng/tháng cho lương thợ điều khiển máy; giá nhiên liệu dầu là 9.300 đồng/lít và giá xăng là 11.864 đồng/lít;

Trường hợp giá nhiên liệu tăng cao so với giá gốc tính toán (giá nhiên liệu dầu là 9.300 đồng/lít và giá xăng là 11.864 đồng/lít) trong Thông tư số 03/2008/TT-BXD thì ngoài hệ số KĐCMTC=1,08, Chủ đầu tư chủ động tính toán điều chỉnh trực tiếp chi phí nhiên liệu xăng, dầu trong giá ca máy hoặc xác định hệ số điều chỉnh KĐCMTC mới cho phù hợp (trên cơ sở hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007).

Chủ đầu tư và Nhà thầu xác định khối lượng hoặc tỷ trọng nhiên liệu trên cơ sở giá ca máy trong hợp đồng, định mức hao phí nhiên liệu tại các Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/4/2005, Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006, Thông tư số 07/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng; phương pháp bù trừ theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, Văn bản số 1551/BXD-KTXD ngày 01/8/2008 của Bộ Xây dựng; và giá nhiên liệu xăng, dầu nêu trên để thực hiện bù trừ chi phí nhiên liệu xăng, dầu trực tiếp.

Việc điều chỉnh, thanh toán, quyết toán hợp đồng phải căn cứ vào nội dung hợp đồng đã được ký kết giữa các bên và các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan.

Xí nghiệp 145 – Tổng công ty xây dựng Trường Sơn căn cứ ý kiến trên, trao đổi với Chủ đầu tư để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu VP,Vụ KTXD(Th6).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG
Phạm Văn Khánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 202/BXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu202/BXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2008
Ngày hiệu lực02/10/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 202/BXD-KTXD

Lược đồ Công văn 202/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 16/2005/TT-BXD, TT 07/2006/TT-BXD, TT 03/2008/TT-BXD


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 202/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 16/2005/TT-BXD, TT 07/2006/TT-BXD, TT 03/2008/TT-BXD
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu202/BXD-KTXD
     Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
     Người kýPhạm Văn Khánh
     Ngày ban hành02/10/2008
     Ngày hiệu lực02/10/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được căn cứ

       Văn bản hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 202/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 16/2005/TT-BXD, TT 07/2006/TT-BXD, TT 03/2008/TT-BXD

        Lịch sử hiệu lực Công văn 202/BXD-KTXD Hướng dẫn thực hiện TT 16/2005/TT-BXD, TT 07/2006/TT-BXD, TT 03/2008/TT-BXD

        • 02/10/2008

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 02/10/2008

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực