Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL

Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc


BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2042/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc.

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2012

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định

Trả lời công văn số 756/SLĐTBXH-LĐTL ngày 14/5/2012 của Quý Sở về chế độ trợ cấp thôi việc của người lao động, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 1, Điều 42 của Bộ luật Lao động thì khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động đã làm việc thường xuyên trong doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả trợ cấp thôi việc cho người lao động, cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng phụ cấp lương (nếu có).

Trường hợp ông Hoàng Văn Thiện, từ tháng 11/1981 đến tháng 11/2011 làm việc tại Xí nghiệp Khảo sát xây dựng số 3 (nay là Chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khảo sát và Xây dựng miền Trung) thì khi chấm dứt hợp đồng lao động, Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khảo sát và Xây dựng miền Trung có trách nhiệm giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc đối với thời gian ông Thiện thực tế làm việc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên Khảo sát và Xây dựng Miền Trung.

2. Theo quy định tại điểm c, khoản 3 Điều 14 Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động thì trường hợp người lao động trước khi làm việc cho doanh nghiệp nhà nước mà đã có thời gian làm việc ở các đơn vị khác thuộc khu vực nhà nước, nhưng chưa được trợ cấp thôi việc, thì doanh nghiệp nơi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đó theo quy định của pháp luật.

Trường hợp ông Thiện có thời gian làm việc tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghĩa Bình từ tháng 3/1975 đến tháng 10/1981, theo công văn số 149/BCH-TC ngày 16/02/2012 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định và Quyết định số 320/KS-TC ngày 28/10/1981 của Giám đốc Xí nghiệp Khảo sát xây dựng số 3 thì khi chuyển ngành ông Thiện đã được giải quyết chế độ chuyển ngành theo Quyết định số 178/CP ngày 20/7/1974 của Chính phủ về việc sửa đổi chính sách đối với quân nhân chuyển ngành và phục viên đối với thời gian phục vụ trong quân đội. Do đó, thời gian phục vụ trong quân đội của ông Thiện không được tính là thời gian để tính trả trợ cấp thôi việc theo khoản 1, Điều 42 Bộ luật Lao động nêu trên.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để quý Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG
Tống Thị Minh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2042/LĐTBXH-LĐTL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2012
Ngày hiệu lực19/06/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2042/LĐTBXH-LĐTL
        Cơ quan ban hànhBộ Lao động - Thương binh và Xã hội
        Người kýTống Thị Minh
        Ngày ban hành19/06/2012
        Ngày hiệu lực19/06/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2042/LĐTBXH-LĐTL hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc

           • 19/06/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 19/06/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực