Công văn 2044/BTP-PBGDPL

Công văn số 2044/BTP-PBGDPL về việc hướng dẫn thực hiện Công văn số 849/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý do Bộ Tư pháp ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2044/BTP-PBGDPL hướng dẫn thực hiện CV 849/TTg-KGVX mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý


BỘ TƯ PHÁP
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----

Số: 2044/BTP-PBGDPL
V/v hướng dẫn thực hiện Công văn số 849/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi:

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Báo Pháp luật Việt Nam;
- Tạp chí Dân chủ và Pháp luật;
- Trung tâm Tin học, Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

 

Thực hiện Công văn số 849/TTg-KGVX ngày 04 tháng 6 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý, Bộ Tư pháp hướng dẫn Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trung tâm Tin học, các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, Sở Tư pháp các địa phương thực hiện một số nội dung sau:

1. Từng cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hưởng ứng “Tháng hành động và đợt cao điểm phòng, chống ma tuý” từ ngày 01 tháng 6 đến ngày 31 tháng 8 năm 2008 trong phạm vi cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý, gắn liền với việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai có hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 21 - CT/TW ngày 26 tháng 3 năm 2008 của Bộ Chính trị về "Tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý trong tình hình mới" cho toàn thể cán bộ, đảng viên trong cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức về hậu quả, tác hại của ma tuý để mỗi người tích cực tham gia tự phòng, chống ma tuý, tạo nên phong trào hành động phòng, chống ma tuý rộng khắp trong cơ quan, đơn vị, địa phương.

2. Báo Pháp luật Việt Nam, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, Trung tâm Tin học có trách nhiệm dành chuyên trang, chuyên mục đưa tin, bài về "Tháng hành động phòng, chống ma tuý", các hoạt động của đợt cao điểm phòng, chống ma tuý của các cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn quốc và biểu dương gương điển hình trong đợt cao điểm phòng, chống ma tuý; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý trong cơ quan nhà nước và nhân dân.

3. Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư trên địa bàn bằng nhiều hình thức thích hợp, phong phú để mọi người dân nhận thức rõ mối hiểm họa từ ma tuý, tính cấp bách của công tác phòng, chống ma tuý ở nước ta hiện nay, từ đó, xây dựng ý thức tự giác, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tệ nạn ma tuý; kết hợp hỗ trợ, giúp đỡ người sau cai nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng. Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan báo chí trực thuộc hướng hoạt động vào đợt cao điểm tuyên truyền, phòng, chống tệ nạn ma tuý tại địa phương.

Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Công an địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh mở tháng cao điểm về tuyên truyền, phòng, chống tệ nạn ma tuý cho đối tượng thanh thiếu niên và học sinh bằng nhiều hình thức và biện pháp phù hợp, có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện các hoạt động của Đề án thứ tư "Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn" thuộc Chương trình hành động quốc gia về phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động phối hợp với Toà án nhân dân cùng cấp và các cơ quan có liên quan tổ chức các phiên toà xét xử lưu động các vụ án về ma tuý tại các địa bàn dân cư nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý.

4. Kết thúc “Tháng hành động và đợt cao điểm phòng, chống ma tuý” năm 2008 (31 tháng 8 năm 2008) có báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp trước ngày 05 tháng 9 năm 2008 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Đinh Trung Tụng (để biết);
- Văn phòng Chính phủ (để biết);
- Lưu: VT, Vụ PBGDPL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Hoàng Thế Liên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2044/BTP-PBGDPL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2044/BTP-PBGDPL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/06/2008
Ngày hiệu lực30/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2044/BTP-PBGDPL

Lược đồ Công văn 2044/BTP-PBGDPL hướng dẫn thực hiện CV 849/TTg-KGVX mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2044/BTP-PBGDPL hướng dẫn thực hiện CV 849/TTg-KGVX mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2044/BTP-PBGDPL
       Cơ quan ban hànhBộ Tư pháp
       Người kýHoàng Thế Liên
       Ngày ban hành30/06/2008
       Ngày hiệu lực30/06/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật15 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2044/BTP-PBGDPL hướng dẫn thực hiện CV 849/TTg-KGVX mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2044/BTP-PBGDPL hướng dẫn thực hiện CV 849/TTg-KGVX mở đợt cao điểm phòng, chống ma tuý

          • 30/06/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 30/06/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực