Công văn 2078/UBND

Công văn 2078/UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định 70/2011/NĐ-CP do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2078/UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2078/UBND
V/v hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ.

Quảng Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

Thực hiện Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động và Thông tư số 23/2011/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ và văn bản số 1730/BXD-KTXD ngày 20/10/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu từ ngày 01/10/2011 theo quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/10/2011 như sau:

1. Điều chỉnh chi phí nhân công:

a. Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình và trong dự toán khảo sát xây dựng lập theo bộ đơn giá xây dựng công trình tỉnh Quảng Bình (được công bố tại Văn bản số 2304/UBND ngày 15/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình) tính theo mức lương tối thiểu 350.000 đồng/tháng và cấp bậc tiền lương theo bảng lương A1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, thì hệ số điều chỉnh nhân công KĐCNC = 1.400.000 đ/350.000 đ = 4,0. Riêng các công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Đồng Hới, hệ số điều chỉnh nhân công KĐCNC = 1.550.000 đ/350.000 đ = 4,429.

b. Chi phí nhân công trong dự toán chi phí xây dựng công trình và trong dự toán khảo sát xây dựng không lập theo bộ đơn giá xây dựng tỉnh Quảng Bình (được công bố tại Văn bản số 2304/UBND ngày 15/11/2007 của UBND tỉnh Quảng Bình), mà lấy theo mức lương tối thiểu các vùng tại thời điểm dự toán được phê duyệt, thì hệ số điều chỉnh nhân công bằng mức lương tối thiểu mới tại các vùng chia cho mức lương tối thiểu các vùng tại thời điểm dự toán được phê duyệt.

2. Điều chỉnh chi phí máy thi công:

Chi phí máy thi công được điều chỉnh trên cơ sở chênh lệch giữa chi phí nhiên liệu và nhân công tại thời điểm lập dự toán với chi phí máy thi công đã được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 276/UBND ngày 10/02/2011.

+ Chênh lệch nhiên liệu giữa hai thời điểm: Qnl = C(A) * Mnl * (G2 - G1)

- Qnl: Chênh lệch nhiên liệu của máy thi công loại A;

- C(A): Số ca máy của loại máy thi công loại A;

- Mnl: Định mức nhiên liệu của từng loại máy thi công A;

- G1: Giá nhiên liệu tại thời điểm xây dựng giá ca máy (Quyết định số 276/UBND ngày 10/02/2011).

- G2: Giá nhiên liệu tại thời điểm lập dự toán;

+ Chênh lệch chi phí nhân công điều khiển máy thi công giữa hai thời điểm: Qnc = C(A) * Mnc * (NC2 - NC1)

- Qnc: Chênh lệch nhân công của máy thi công loại A;

- C(A): Số ca máy của loại máy thi công loại A;

- Mnc: Định mức nhân công của từng loại máy thi công A;

- NC1: Giá nhân công tại thời điểm xây dựng giá ca máy (Quyết định số 276/UBND ngày 10/02/2011).

- NC2: Giá nhân công theo đơn giá tại thời điểm lập dự toán;

+ Đơn giá nhiên liệu tại thời điểm xây dựng giá ca máy (Quyết định số 276/UBND ngày 10/02/2011).

- Xăng M92: 15.745 đồng/lít.

- Dầu Diezel: 13.364 đồng/lít.

- Dầu Mazut: 11.363 đồng/lít.

- Điện: 1.023 đồng/kwh.

3. Căn cứ điều chỉnh:

Căn cứ để điều chỉnh là dự toán của công trình được phê duyệt. Giá dự toán được bổ sung phải giảm theo tỷ lệ trúng thầu hoặc chỉ định thầu (đối với các công trình đã đấu thầu hoặc chỉ định thầu).

4. Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với các tổ chức tư vấn quản lý dự án, tư vấn khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công xây dựng công trình xác nhận những khối lượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/10/2011 trở về sau để tổ chức điều chỉnh và chịu trách nhiệm về số liệu thực hiện điều chỉnh dự toán theo quy định. Trường hợp dự toán điều chỉnh vượt tổng mức đầu tư được duyệt, thì chủ đầu tư phải báo cáo cấp quyết định đầu tư xem xét, quyết định.

Những khối lượng thực hiện từ ngày 01/10/2011 trở về sau do bị chậm tiến độ bởi lỗi của nhà thầu thì không được điều chỉnh.

5. Đối với công trình chỉ định thầu, nếu giá trị xây lắp của công trình sau khi điều chỉnh vượt trên mức chỉ định thầu theo quy định thì cho phép chủ đầu tư chỉ định thầu giá trị xây lắp bổ sung (trước khi chủ đầu tư phê duyệt phải báo cáo cấp quyết định đầu tư).

Các khoản mục chi phí tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác tính theo các quy định hiện hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Xây dựng; (để báo cáo)
- Ban thường vụ Tỉnh ủy; (để báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (để báo cáo)
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban KTNS, Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- LĐ VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV XDCB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2078/UBND

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2078/UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/11/2011
Ngày hiệu lực02/11/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2078/UBND

Lược đồ Công văn 2078/UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2078/UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2078/UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Bình
        Người kýNguyễn Xuân Quang
        Ngày ban hành02/11/2011
        Ngày hiệu lực02/11/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2078/UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2078/UBND hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình

           • 02/11/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 02/11/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực