Công văn 2121/BNN-TC

Công văn 2121/BNN-TC thực hiện chế độ báo cáo thống kê lao động, thu nhập và báo cáo tài chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2121/BNN-TC thực hiện chế độ báo cáo thống kê lao động thu nhập


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2121/BNN-TC
V/v thực hiện chế độ báo cáo thống kê lao động, thu nhập và báo cáo tài chính

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2012

 

Kính gửi:

Các đơn vị nhà nước, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 

Thực hiện Quyết định số 145/2003/QĐ-BKH ngày 07/3/2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê định kỳ Lao động và thu nhập (LĐTN) áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội thuộc khu vực nhà nước; Quyết định số 634/2003/QĐ-TCKT ngày 29/10/2003 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc ban hành hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê định kỳ lao động thu nhập; Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán hành chính - Sự nghiệp;

Căn cứ Công văn số 127/CTK-DSVX ngày 9/4/2012 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê lao động thu nhập và báo cáo tài chính;

Theo nội dung các Quyết định và công văn trên Bộ Nông nghiệp và PTNT yêu cầu, các đơn vị trực thuộc đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội phải thực hiện các báo cáo sau:

1. Báo cáo lao động, thu nhập và báo cáo tài chính năm 2011 chậm nhất ngày 14/5/2012.

2. Báo cáo lao động, thu nhập 6 tháng đầu năm 2012 chậm nhất ngày 6/7/2012.

(Chi tiết biểu mẫu báo cáo theo phụ lục đình kèm)

Đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ thực hiện nghiêm chỉnh chế độ báo cáo LĐTN và báo cáo tài chính theo đúng biểu mẫu và thời gian quy định. Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và PTNT (Vụ Tài chính) theo thời hạn nêu trong công văn.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TC.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đinh Thị Phương

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2121/BNN-TC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2121/BNN-TC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/05/2012
Ngày hiệu lực07/05/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2121/BNN-TC thực hiện chế độ báo cáo thống kê lao động thu nhập


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2121/BNN-TC thực hiện chế độ báo cáo thống kê lao động thu nhập
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2121/BNN-TC
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýĐinh Thị Phương
        Ngày ban hành07/05/2012
        Ngày hiệu lực07/05/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2121/BNN-TC thực hiện chế độ báo cáo thống kê lao động thu nhập

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2121/BNN-TC thực hiện chế độ báo cáo thống kê lao động thu nhập

           • 07/05/2012

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 07/05/2012

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực