Công văn 2132/TCT-CS

Công văn số 2132/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Ban Quản lý dự án Phát triển Du lịch Mekong Tiền Giang do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2132/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Ban Quản lý dự án Phát triển Du lịch Mekong Tiền Giang


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2132/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

 Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang.

Trả lời công văn số 268/CT-KTT ngày 26/3/2008 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang về việc hoàn thuế GTGT đối với Ban Quản lý dự án Phát triển Du lịch Mekong Tiền Giang, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng được hoàn thuế GTGT:

Tại Mục VI Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: “Đối với các dự án ODA được cấp có thẩm quyền phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì việc xác định nghĩa vụ thuế, ưu đãi thuế thực hiện như hướng dẫn tại Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho đến khi kết thúc dự án”.

Tại điểm 2.2.2, Mục III, Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 3/5/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) hướng dẫn: “Chủ dự án ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ, hoặc chủ dự án ODA được Ngân sách Nhà nước cấp phát một phần và một phần cho vay lại, được phê duyệt trước ngày 29/5/2001 (là ngày Nghị định số 17/2001/NĐ-CP có hiệu lực thi hành) được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT để thực hiện dự án ODA như hướng dẫn tại điểm 3, Mục IV, Thông tư này...''

Theo điểm 2.1 công văn số 7711 TC/TCT ngày 13/7/2004 của Bộ Tài chính về tăng cường quản lý thuế và quản lý tài chính đối với dự án sử dụng vốn ODA thì: Đối với dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại và dự án ODA vay ưu đãi được NSNN cấp phát, chủ dự án phải xác định đúng đối tượng được hoàn thuế GTGT và đối tượng nộp thuế GTGT trên cơ sở hợp đồng đã được phê duyệt, cụ thể: nếu hợp đồng đã ký và được phê duyệt bao gồm số thuế GTGT và chủ dự án không được cấp vốn để trả thuế GTGT thì chủ dự án thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, nhà thầu chính nộp thuế GTGT theo qui định hiện hành; nếu hợp đồng đã ký và phê duyệt không bao gồm thuế GTGT thì chủ dự án không phải trả thuế GTGT và nhà thầu chính thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT.

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp Ban Quản lý dự án Phát triển Du lịch Mekong Tiền Giang (BQLDA) sử dụng vốn ODA vay ưu đãi được Ngân sách Nhà nước cấp phát toàn bộ (theo Quyết định số 393/QĐ-TCDL ngày 5/11/2002 của Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch về việc phê duyệt dự án khả thi Phát triển Du lịch Mê Kông) và BQLDA không được Ngân sách Nhà nước cấp vốn đối ứng để trả thuế GTGT thì Ban QLDA được hoàn lại số thuế GTGT đã trả khi mua hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT tại Việt Nam liên quan đến việc thực hiện Dự án Phát triển Du lịch dựa vào cộng đồng phục vụ người nghèo.

2. Về hoá đơn GTGT kê khai thuế quá hạn:

Về vấn đề này, ngày 19/3/2008, Tổng cục Thuế đã có công văn số 1149/TCT-KK hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hoá đơn GTGT kê khai thuế chậm quá 3 tháng (bản photocoppy đính kèm).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Tiền Giang biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2132/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2132/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2008
Ngày hiệu lực04/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2132/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Ban Quản lý dự án Phát triển Du lịch Mekong Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2132/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Ban Quản lý dự án Phát triển Du lịch Mekong Tiền Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2132/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành04/06/2008
        Ngày hiệu lực04/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Đầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2132/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Ban Quản lý dự án Phát triển Du lịch Mekong Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2132/TCT-CS hoàn thuế giá trị gia tăng đối với Ban Quản lý dự án Phát triển Du lịch Mekong Tiền Giang

           • 04/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 04/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực