Công văn 2138/BXD-QLN

Công văn 2138/BXD-QLN về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở đối với hộ dân thuộc diện chính sách đã hoàn thành trả nợ trước hạn khoản vay để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2138/BXD-QLN cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở


BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2138/BXD-QLN
V/v cấp giấy chứng nhận QSD đất và QSH nhà ở đối với các hộ dân thuộc diện chính sách đã hoàn thành trả nợ trước hạn các khoản vay để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư.

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi: Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư tỉnh Kiên Giang

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1020/UBND-KTCN ngày 25/10/2011 của Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư tỉnh Kiên Giang đề nghị cho ý kiến về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với các hộ dân thuộc diện chính sách đã hoàn thành trả nợ trước hạn các khoản vay để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 105/2002/QĐ-TTg ngày 02/8/2002 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ cho các hộ dân vùng ngập lũ mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong các cụm, tuyến dân cư ở các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long thì các hộ dân thuộc diện đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư. Thời gian trả nợ là 10 năm, thời gian ân hạn là 5 năm, bắt đầu trả nợ từ năm thứ 6. Quyết định cũng quy định: Các hộ dân được mua nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư, trong 10 năm kể từ khi được mua không được sang bán, cầm cố, chuyển nhượng… Quy định như vậy để đảm bảo các hộ dân có nhà ở trong khoảng thời gian nhất định, có điều kiện để ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế.

Đến nay, nhiều hộ dân thuộc diện đối tượng vào ở trong cụm, tuyến dân cư đã hoàn thành trả nợ các khoản vay để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trước thời hạn theo quy định của Quyết định 105/2002/QĐ-TTg và có nhu cầu được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở. Bộ Xây dựng nhận thấy thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở cho các đối tượng trên sẽ đáp ứng nhu cầu chính đáng của các hộ dân, đồng thời khuyến khích các hộ dân khác tích cực trả nợ trước thời hạn quy định.

Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở để đáp ứng nhu cầu của các hộ dân, nhưng đồng thời phải đảm bảo mục tiêu: các hộ dân (đặc biệt là các hộ nghèo) có nhà ở ổn định, tránh trường hợp dễ dàng sang bán, cầm cố, chuyển nhượng trước thời hạn theo quy định của Quyết định 105/2002/QĐ-TTg Vì vậy, đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ tỉnh Kiên Giang báo cáo UBND Tỉnh có công văn đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với những hộ dân đã hoàn thành việc trả nợ vốn vay (cả gốc và lãi) cho cơ quan cho vay theo quy định.

Tuy nhiên, trên thực tế cũng cho thấy: một số hộ dân có nhu cầu bán đất ở và nhà ở trong trường hợp đặc biệt như di chuyển chỗ ở đến nơi ở mới ngoài cụm, tuyến dân cư...; vì vậy, để tránh việc hộ dân bán đất ở, nhà ở cho các hộ không thuộc đối tượng, đề nghị ghi trong phần "Ghi chú" của Giấy chứng nhận (quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất) như sau: "Chỉ được bán ra thị trường sau thời hạn 10 năm. Trong thời hạn 10 năm, tính từ ngày vay vốn để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư (ghi ngày hộ dân ký khế ước vay vốn của lần vay sau cùng) chỉ được chuyển nhượng đất ở, nhà ở cho chính quyền địa phương, cho Ban quản lý dự án chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở hoặc cho hộ dân thuộc đối tượng của chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long".

Khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa phương sẽ căn cứ để thực hiện.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở đối với các hộ dân thuộc diện chính sách đã hoàn thành trả nợ trước hạn các khoản vay để mua trả chậm nền nhà và nhà ở trong cụm, tuyến dân cư. Đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng cụm tuyến dân cư tỉnh Kiên Giang báo cáo UBND Tỉnh chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BT Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Lưu: VT, QLN (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trần Nam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2138/BXD-QLN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2138/BXD-QLN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2011
Ngày hiệu lực09/12/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2138/BXD-QLN

Lược đồ Công văn 2138/BXD-QLN cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2138/BXD-QLN cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2138/BXD-QLN
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýNguyễn Trần Nam
        Ngày ban hành09/12/2011
        Ngày hiệu lực09/12/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2138/BXD-QLN cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2138/BXD-QLN cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và sở hữu nhà ở

           • 09/12/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/12/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực