Công văn 2161/VPCP-TCCB

Công văn số 2161/VPCP-TCCB về việc thành lập Viện Môi trường nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2161/VPCP-TCCB Thành lập Viện Môi trường nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2161/VPCP-TCCB
V/v Thành lập Viện Môi trường nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 2309/TTr-BNN-TCCB ngày 20 tháng 08 năm 2007 xin thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam và ý kiến thẩm định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại Công văn số 2627/BNV-TCBC ngày 11 tháng 09 năm 2007, Thủ tướng Nguyến Tấn Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định thành lập Viện Môi trường nông nghiệp trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

2. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định về các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Bộ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ;
- UBND thành phố Hà Nội;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Website CP; các Vụ: KG, NN, CCHC, TH;
- Lưu: VT, TCCB (05); Hào 24b.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2161/VPCP-TCCB

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2161/VPCP-TCCB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực04/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2161/VPCP-TCCB

Lược đồ Công văn 2161/VPCP-TCCB Thành lập Viện Môi trường nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2161/VPCP-TCCB Thành lập Viện Môi trường nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2161/VPCP-TCCB
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực04/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2161/VPCP-TCCB Thành lập Viện Môi trường nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2161/VPCP-TCCB Thành lập Viện Môi trường nông nghiệp thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

            • 04/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực