Công văn 2179/TCT-CS

Công văn số 2179/TCT-CS về việc thanh toán qua ngân hàng do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2179/TCT-CS thanh toán qua ngân hàng


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 2179/TCT-CS
V/v: thanh toán qua ngân hàng

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Hà Tây

Trả lời công văn số 556/CT-THNVDT ngày 08/05/2008 của Cục thuế tỉnh Hà Tây đề nghị hướng dẫn về thanh toán qua ngân hàng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2.d.3, mục III, phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-NP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT hướng dẫn: “Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng theo hướng dẫn sau đây:

- Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Thanh toán qua ngân hàng là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên nhập khẩu sang tài khoản mang tên bên xuất khẩu mở tại ngân hàng theo các hình thức thanh toán phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của ngân hàng. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản của ngân hàng bên nhập khẩu.

Trường hợp phía nước ngoài yêu cầu bên thứ 3 là tổ chức ở Việt Nam thanh toán bù trừ công nợ với phía nước ngoài bằng thực hiện thanh toán qua ngân hàng số tiền phía nước ngoài phải thanh toán cho bên xuất khẩu và việc yêu cầu thanh toán bù trừ công nợ nêu trên có quy định trong hợp đồng xuất khẩu (hoặc phụ lục hợp đồng nếu có) và có chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng bên xuất khẩu về số tiền đã nhận được từ tài khoản bên thứ 3, đồng thời bên xuất khẩu phải xuất trình bản đối chiếu công nợ có xác nhận của bên nước ngoài và bên thứ 3”.

Công ty Phú Vĩnh Hưng ký hợp đồng với Thái Bình Import-Export..,Ltd tại Cu Ba xuất khẩu hàng hoá và Công ty đã thực hiện xuất khẩu hàng hoá có xác nhận thực xuất của cơ quan hải quan, có hoá đơn GTGT. Trong điều khoản thanh toán có ghi: bên Thái Bình Import-Export.,Ltd tại Cu Ba yêu cầu bên thứ ba là Công ty TNHH Thái Bình tại Việt Nam thanh toán cho Công ty Phú Vĩnh Hưng tiền hàng xuất khẩu qua ngân hàng và có chứng từ thanh toán là giấy báo Có của ngân hàng bên Công ty Phú Vĩnh Hưng về số tiền đã nhận được từ tài khoản của Công ty Thái Bình. Đồng thời Công ty Phú Vĩnh Hưng phải xuất trình bản đối chiếu công nợ giữa hai bên Thái Bình Import-Export.,Ltd tại Cu Ba và Công ty TNHH Thái Bình tại Việt Nam và có xác nhận của hai công ty thì việc thanh toán này được chấp nhận là thanh toán qua ngân hàng theo quy định trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hà Tây được biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Phú Vĩnh Hưng;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Thuộc tính Công văn 2179/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2179/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2008
Ngày hiệu lực09/06/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2179/TCT-CS thanh toán qua ngân hàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2179/TCT-CS thanh toán qua ngân hàng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2179/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýPhạm Duy Khương
        Ngày ban hành09/06/2008
        Ngày hiệu lực09/06/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Thuế - Phí - Lệ Phí
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2179/TCT-CS thanh toán qua ngân hàng

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2179/TCT-CS thanh toán qua ngân hàng

           • 09/06/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/06/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực