Công văn 2184/UBND-NN

Công văn 2184/UBND-NN năm 2013 tăng cường thu gom, xử lý rác tại khu dân cư và bãi trung chuyển rác thải sinh hoạt ở địa phương do tỉnh Tiền Giang ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2184/UBND-NN 2013 thu gom xử lý rác khu dân cư bãi trung chuyển rác sinh hoạt địa phương Tiền Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2184/UBND-NN
V/v tăng ng thu gom, xử lý rác tại các khu dân cư và các bãi trung chuyn rác thi sinh hoạt ở địa phương

Tiền Giang, ngày 24 tháng 5 năm 2013

 

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- Sở Tài nguyên và Môi trưng;
- SKế hoạch Đu tư;
- Sở Tài chính;
- y ban nhân dân các huyện, Tx. Gò Công, Tp. M Tho.

Thời gian qua, với sự nỗ lực của các ngành, các cấp chính quyền trong công tác bảo vệ môi trường của các địa phương trên địa bàn tỉnh, tại các đô thị, đã tổ chức tốt mạng lưới thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt về bãi rác tập trung. Nhờ vậy, tình hình vệ sinh môi trường trong tỉnh đã có bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là đối với việc tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt tại các khu, điểm dân cư và tại các chợ trên địa bàn nông thôn; đến nay đã có trên 50% số xã đã tổ chức được việc thu gom rác từ các chợ và khu dân cư chuyển về bãi rác tập trung của tỉnh và các huyện. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng ô nhiễm môi trường gây ra bởi rác thải tại các trạm trung chuyển do tồn đọng rác lâu ngày mà không được thu gom, xử lý dẫn đến ô nhiễm môi trường xung quanh các bãi trung chuyển rác, gây mất mỹ quan, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt bình thường của người dân trong khu vực. Nguyên nhân là do tại các bãi trung chuyển rác không được xây dựng tường bao cách ly xung quanh, không đảm bảo khoảng cách đến khu dân cư, rác đổ tràn ngoài phạm vi khu vực chứa rác, ra lối đi công cộng…

Để chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường, tăng cường tổ chức thu gom, xử lý rác tại các chợ, khu dân cư và các bãi trung chuyển rác thải ở địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho thực hiện các nội dung sau:

1. Sở Xây dng:

- Đẩy nhanh công tác lập, trình phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh làm cơ sở đầu tư, kêu gọi và thu hút đầu tư nhằm nâng cao tỉ lệ thu gom chất thải rắn, đáp ứng các mục tiêu thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo định hướng tại Quyết định số 17/2009/QĐ-TTg ngày 22/01/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang đến năm 2020, mục tiêu đến năm 2020 là có trên 95% chất thải rắn trong tỉnh được thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường; Nghị quyết số 02/2011/QN-HĐND ngày 25/8/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang 5 năm 2011-2015, mục tiêu đến cuối năm 2015 đạt trên 90% chất thải rắn được thu gom, xử lý; Nghị quyết số 37/2012/NQ-HĐND ngày 14/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Tiền Giang năm 2013, chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom và xử lý trong năm 2013 là 74%.

- Chủ trì, phối hợp với sở, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các chính sách ưu đãi đối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; chính sách xã hội hóa công tác thu gom, xử lý rác thải.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp với các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về thu gom và xử lý rác, hỗ trợ, phối hợp với các địa phương trong công tác kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại các bãi rác, các bãi trung chuyển rác trên địa bàn tỉnh.

3. Sở Kế hoch và Đầu :

Tham mưu cho y ban nhân dân tnh xem xét, chp thun chủ trương đu tư, cấp giấy chng nhn đu tư đối vi các d án chuyên ngành v thu gom, xử lý rác thải sinh hot.

4. Sở Tài chính:

Xem xét đề nghị của các địa phương (nếu có) về việc hỗ trợ kinh phí để thực hiện công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, mua sắm các thiết bị phục vụ công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Mặc khác, trong cân đối ngân sách cấp huyện hàng năm phải đảm bảo đủ cho các hoạt động thu gom, vận chuyển rác, ngân sách cấp xã phải bố trí mức chi thích đáng, tối thiểu cho cán bộ quản lý, kiểm tra và xử lý sơ bộ tại chỗ.

5. y ban nhân dân các huyện, th Gò Công, thành ph M Tho:

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tăng cường tổ chức thu gom, xử lý hợp vệ sinh rác thải trên địa bàn quản lý hoặc phối hợp với tổ chức vệ sinh môi trường cấp huyện thu gom, vận chuyển rác về bãi rác tập trung với tần suất tối thiểu là 02 ngày/lần. Đồng thời, yêu cầu cấp xã tăng cường công tác tổ chức quản lý việc thực hiện vệ sinh môi trường trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện hợp đồng thu gom rác hoặc tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thu gom, xử lý rác hợp vệ sinh tại gia đình; tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về vệ sinh môi trường, đổ thải rác bừa bãi theo quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn nơi có các bãi rác, trạm trung chuyển rác thực hiện các biện pháp che chắn nhằm hạn chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động gây ra như: cách ly các bãi rác, trạm trung chuyển rác với khu vực xung quanh; không đổ rác tràn lan ra đường đi hoặc khu vực chung quanh; không được lưu rác tại các bãi rác tạm hoặc trạm trung chuyển rác quá 02 ngày; yêu cầu cơ quan quản lý môi trường của huyện thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh công tác bảo vệ môi trường tại các bãi rác, các bãi trung chuyển rác trên địa bàn thuộc phạm vi cấp huyện quản lý.

- Có kế hoạch bố trí đủ kinh phí phục vụ cho công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện; trường hợp ngân sách cấp huyện khó khăn đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài chính) xem xét bổ sung để đầu tư các phương tiện vận chuyển rác nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rác thải và giữ vệ sinh môi trường tại địa phương.

- Tăng cường công tác lập bộ (danh sách) các cá nhân, đơn vị tham gia nộp phí vệ sinh, quản lý chặt chẽ việc thu chi, tránh tình trạng thu vượt quy định của Nhà nước và sử dụng phí vệ sinh đúng mục đích;

- Nghiệm thu, quyết toán cước vận chuyển rác từ các bãi rác trung chuyển đến bãi rác tập trung theo đúng quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Hưởng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2184/UBND-NN

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2184/UBND-NN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2013
Ngày hiệu lực24/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2184/UBND-NN

Lược đồ Công văn 2184/UBND-NN 2013 thu gom xử lý rác khu dân cư bãi trung chuyển rác sinh hoạt địa phương Tiền Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2184/UBND-NN 2013 thu gom xử lý rác khu dân cư bãi trung chuyển rác sinh hoạt địa phương Tiền Giang
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2184/UBND-NN
        Cơ quan ban hànhTỉnh Tiền Giang
        Người kýLê Văn Hưởng
        Ngày ban hành24/05/2013
        Ngày hiệu lực24/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2184/UBND-NN 2013 thu gom xử lý rác khu dân cư bãi trung chuyển rác sinh hoạt địa phương Tiền Giang

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2184/UBND-NN 2013 thu gom xử lý rác khu dân cư bãi trung chuyển rác sinh hoạt địa phương Tiền Giang

           • 24/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực