Công văn 2202/BTC-QLG

Công văn 2202/BTC-QLG năm 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2202/BTC-QLG 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2202/BTC-QLG
V/v vướng mắc triển khai Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Văn Phòng Chính phủ

Ngày 18/02/2019 Bộ Tài chính nhận được Công văn số 1189/VPCP-ĐMDN ngày 13/02/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của công ty Thẩm định giá (qua Hội Thẩm định giá Việt Nam) về vướng mắc của các thẩm định viên về giá khi tư vấn định giá đất theo quy định tại Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 5/5/2014 quy định về giá đất:

Điểm đ, khoản 2, Điều 20 (Điều kiện hoạt động của tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vn xác định giá đất):

2. Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất và phải có đủ các điều kiện sau đây:

đ) Có Thẻ thẩm định viên về giá được cấp theo quy định của pháp luật về giá hoặc có Chứng chỉ định giá bất động sản được cấp theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc Chứng chỉ định giá đất.

Theo quy định trên, cá nhân muốn hành nghề tư vấn xác định giá đất chỉ cần có 01 trong các điều kiện (Thẻ/Chứng chỉ) là đủ.

Tuy nhiên, tại Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường

Quy định tại Điều 2. Sửa đổi một số khoản tại Điều 20 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP

“2. Cá nhân chỉ được hành nghề tư vấn xác định giá đất trong tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có Chứng chỉ định giá đất được cp theo quy định của pháp luật v đất đai.

b) Có Thẻ thẩm định viên về giá hoặc Chứng ch định giá bất động sản và Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ về định giá đất theo chương trình bi dưỡng về định giá đất do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành."

Theo quy định trên, các cá nhân đã có Thẻ thẩm định viên về giá muốn hành nghề tư vấn xác định giá đất thì bắt buộc phải có Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa học nghiệp vụ về định giá đất theo chương trình bồi dưỡng về định giá đất do bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.

Quy định như trên làm tăng thêm điều kiện hành nghề tư vấn giá đất (tăng thêm điều kiện kinh doanh) đối với những cá nhân đã có, Thẻ thẩm định viên về giá, không phù hợp với Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020; đặc biệt là không phù hợp với chủ trương của Chính phủ hiện nay là cắt giảm và đơn giản hóa các điều kiện kinh doanh cho các doanh nghiệp, tạo ra sự chng chéo trong các quy định pháp luật về thẩm định giá. Bởi vì trong chương trình đào tạo, bồi dưng chuyên ngành thẩm định giá đã bao gồm các nội dung về các quy định của pháp luật áp dụng trong thẩm định giá, trong đó có quy định của pháp luật về định giá đất. Bên cạnh đó hàng năm, các thẩm định viên về giá đều được cập nhật kiến thức, trong đó có cập nhật các quy định của pháp luật.

Trong quá trình dự thảo Nghị định số 136/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, Bộ Tài chính phát hiện những bất cập trên, đã có ý kiến tham gia (Công văn số 5227/BTC-PC ngày 08/5/2018 của Bộ Tài chính), tuy nhiên đã không được cơ quan chủ trì soạn thảo (Bộ Tài nguyên và Môi trường) nghiên cứu, xem xét.

2. Bộ Tài chính đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo lại các quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực thẩm định giá đất, định giá đất, trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 136/2018/NĐ-CP theo hướng không làm tăng thêm thủ tục cho doanh nghiệp, không làm phức tạp thêm đối với hoạt động thẩm định giá đất, định giá đất.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính, đề nghị Văn phòng Chính phủ xem báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TM và CN VN (VCCI) (để tổng h
p kiến nghị);
- Hội Thẩm định giá Việt Nam (để biết);
- Lưu: VT,QLG.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Văn Hiếu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2202/BTC-QLG

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2202/BTC-QLG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2019
Ngày hiệu lực26/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2202/BTC-QLG 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2202/BTC-QLG 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2202/BTC-QLG
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrần Văn Hiếu
        Ngày ban hành26/02/2019
        Ngày hiệu lực26/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2202/BTC-QLG 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2202/BTC-QLG 2019 vướng mắc triển khai Nghị định 136/2018/NĐ-CP

           • 26/02/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực