Công văn 2209/VPCP-KTTH

Công văn số 2209/VPCP-KTTH về việc quản lý bảo lãnh các dự án đầu tư nước ngoài do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2209/VPCP-KTTH quản lý bảo lãnh các dự án đầu tư nước ngoài


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
---------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2209/VPCP-KTTH
V/v quản lý bảo lãnh các dự án đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Tài chính (văn bản số 935/BTC-TCĐN ngày 22 tháng 1 năm 2008) và ý kiến của các Bộ: Tư pháp (văn bản số 414/BTP-PLQT ngày 19 tháng 2 năm 2008), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1366/BKH-TCTT ngày 4 tháng 3 năm 2008), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 1347/NHNN-QLNH ngày 15 tháng 02 năm 2008) về việc thống nhất quản lý bảo lãnh/bảo đảm (sau đây gọi chung là bảo lãnh) các dự án đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan liên quan sớm nghiên cứu quy định về việc cấp, quản lý bảo lãnh của Chính phủ và quy trình xử lý các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ nghĩa vụ bảo lãnh đối với các dự án đầu tư nước ngoài, trình Thủ tướng Chính phủ chậm nhất vào cuối quý II năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các Phó TTg;
- VPCP: BTCN, các PCN,
 các Vụ: CN, DK, TH, Website CP;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NGHIỆM
PHÓ CHỦ NGHIỆM
Nguyễn Quốc Huy

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2209/VPCP-KTTH

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2209/VPCP-KTTH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/04/2008
Ngày hiệu lực04/04/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2209/VPCP-KTTH

Lược đồ Công văn 2209/VPCP-KTTH quản lý bảo lãnh các dự án đầu tư nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2209/VPCP-KTTH quản lý bảo lãnh các dự án đầu tư nước ngoài
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2209/VPCP-KTTH
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýNguyễn Quốc Huy
        Ngày ban hành04/04/2008
        Ngày hiệu lực04/04/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Tiền tệ - Ngân hàng
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2209/VPCP-KTTH quản lý bảo lãnh các dự án đầu tư nước ngoài

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2209/VPCP-KTTH quản lý bảo lãnh các dự án đầu tư nước ngoài

            • 04/04/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/04/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực