Công văn 223/UBND-KHTC

Công văn 223/UBND-KHTC về thẩm quyền phê duyệt dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2015 do tỉnh Thái Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 223/UBND-KHTC dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh 2015 Thái Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 223/UBND-KHTC
V/v thẩm quyền phê duyệt các dự án khởi công mới sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh năm 2015

Thái Bình, ngày 23 tháng 01 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các sở Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- Kho bạc nhà nước tỉnh;
- Các Sở, ngành liên quan;
- Ủy ban nhân dân các huyện
, thành phố.

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 67/SKHĐT-TH ngày 21/01/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư và đề nghị của một số huyện xin ý kiến về thẩm quyền phê duyệt các dự án khởi công mới năm 2015;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đối với các danh mục dự án đầu tư xây dựng hoặc mua sắm có tính chất đầu tư, là dự án khởi công mới (hoặc dự án được điều chỉnh bổ sung) năm 2015, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ từ nguồn vốn ngân sách tỉnh, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn xổ số kiến thiết, vốn hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất v.v... thuộc ngân sách cấp tỉnh quản lý, thực hiện như sau:

a) Trường hợp được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu qua ngân sách huyện, thành phố:

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ mức vốn được phân bổ, khả năng huy động nguồn vốn đối ứng của địa phương để quyết định đầu tư, phê duyệt các thủ tục đầu tư và triển khai thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

b) Trường hợp không được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp bổ sung có mục tiêu qua ngân sách huyện, thành phố:

Các chủ đầu tư lập các thủ tục đầu tư, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt theo thẩm quyền đúng quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

c) Tiến độ thực hiện dự án và giải ngân thực hiện theo Chỉ thị số 29/CT-UBND ngày 15/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và đầu tư xây dựng cơ bản năm 2015.

2. Đối với các công trình khởi công mới được hỗ trợ vốn của ngành ngân hàng phục vụ xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 25/12/2014:

Các chủ đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư và giải ngân theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới; Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011; Văn bản số 01/HD-STC ngày 05/01/2015 của Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 3132/QĐ-UBND ngày 25/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhận Công văn này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh
đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu VT, KHT
C.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 223/UBND-KHTC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu223/UBND-KHTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2015
Ngày hiệu lực23/01/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 223/UBND-KHTC

Lược đồ Công văn 223/UBND-KHTC dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh 2015 Thái Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 223/UBND-KHTC dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh 2015 Thái Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu223/UBND-KHTC
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thái Bình
        Người kýPhạm Văn Sinh
        Ngày ban hành23/01/2015
        Ngày hiệu lực23/01/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 223/UBND-KHTC dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh 2015 Thái Bình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 223/UBND-KHTC dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh 2015 Thái Bình

           • 23/01/2015

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 23/01/2015

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực