Công văn 2243/TCHQ-TXNK

Công văn 2243/TCHQ-TXNK về chính sách thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2243/TCHQ-TXNK chính sách thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2243/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế NK dự án ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

Công ty TNHH DKSH Việt Nam.
(Tầng 1-2, tòa nhà 2, số 364 đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình, TP.HCM)

Trả lời công văn không số ngày 22/4/2011 của Công ty TNHH DKSH Việt Nam về việc đề nghị được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư cho dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư trước thời điểm Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/10/2010 của Chính phủ có hiệu lực nhưng chưa thực hiện đăng ký danh mục theo quy định. Vế vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/10/2010 của Chính phủ thì: Trường hợp doanh nghiệp đăng ký lại, đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời mở rộng quy mô dự án hoặc đầu tư thêm dự án mới khác, hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án thì ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với phần mở rộng quy mô dự án, phần đầu tư thêm dự án mới khác hoặc áp dụng cho thời gian kéo dài thêm của dự án thực hiện theo quy định của pháp luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu tại thời điểm đăng ký lại, đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư.

- Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/10/2010 của Chính phủ, điểm c khoản 21 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính; công văn số 1177/BTC-CST ngày 24/1/2011 của Bộ Tài chính thì:

Các dự án khuyến khích đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư trước ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành mà nay không phải là dự án khuyến khích đầu tư theo quy định của Nghị định số 87/2010/NĐ-CP thì tiếp tục thực hiện mức ưu đãi về thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu của dự án đầu tư cho thời gian còn lại nếu đáp ứng quy định tại điểm c khoản 21 Điều 101 Thông tư số 194/2010/TT-BTC nêu trên đồng thời đảm bảo thực hiện đúng các quy định về thủ tục hồ sơ và đăng ký danh mục theo quy định tại Điều 101, Điều 102 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 (nay là Điều 102, Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC).

- Trường hợp của Công ty TNHH DKSH Việt Nam nếu có dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập theo quy định tại Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006, được miễn thuế nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định theo khoản 6 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 8/12/2005 của Chính phủ nhưng đến nay chưa thực hiện đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế với cơ quan hải quan thì đề nghị Công ty cung cấp đầy đủ hồ sơ thủ tục theo quy định tại Điều 102, Điều 103 Thông tư số 194/2010/TT-BTC để được đăng ký danh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế theo quy định.

Đối với phần dự án mở rộng quy mô thể hiện tại các giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 1 và lần thứ 2 (được cấp sau ngày Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 có hiệu lực) thì không được miễn thuế nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH DKSH Việt Nam được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK-CST (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2243/TCHQ-TXNK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2243/TCHQ-TXNK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/05/2011
Ngày hiệu lực17/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2243/TCHQ-TXNK chính sách thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2243/TCHQ-TXNK chính sách thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2243/TCHQ-TXNK
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýHoàng Việt Cường
        Ngày ban hành17/05/2011
        Ngày hiệu lực17/05/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 2243/TCHQ-TXNK chính sách thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

         Lịch sử hiệu lực Công văn 2243/TCHQ-TXNK chính sách thuế nhập khẩu dự án ưu đãi đầu tư

         • 17/05/2011

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 17/05/2011

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực