Công văn 227/CCTTHC

Công văn 227/CCTTHC triển khai giai đoạn 3 Đề án 30 do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 227/CCTTHC triển khai giai đoạn 3 Đề án 30


TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 227/CCTTHC
V/v triển khai giai đoạn 3 Đề án 30

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2010

 

Kính gửi:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Thời gian qua, cùng với các bộ, ngành, các địa phương trong cả nước đã tổ chức thực hiện có kết quả 2 giai đoạn của Đề án 30, góp phần vào thành công chung của Chính phủ trong việc triển khai Đề án này. Thủ tướng Chính phủ đã biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực chung tay cải cách thủ tục hành chính của các Bộ, ngành, địa phương. Thời gian tới để tiếp tục thực hiện thắng lợi giai đoạn 3 của Đề án 30, căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 577/TTg-TCCV ngày 12 tháng 4 năm 2010, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đồng chí chỉ đạo Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của địa phương từ nay cho đến hết tháng 9 năm 2010 tập trung làm tốt các công việc dưới đây:

1. Cử cán bộ xuống các đơn vị cấp xã, cấp huyện được phân công phụ trách kiểm tra việc công khai và thực hiện Bộ thủ tục hành chính áp dụng chung tại cấp huyện, cấp xã, tổng hợp tình hình, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấn chỉnh kịp thời việc không công khai hoặc không tổ chức thực hiện nghiêm túc Bộ thủ tục hành chính này trên địa bàn cấp huyện, cấp xã.

2. Kiểm soát lại chất lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã đã được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; phối hợp với các sở, ban, ngành, xã điểm, huyện điểm thực hiện việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính đã được công bố nhưng chưa chính xác và cập nhật kịp thời vào cơ sở dữ liệu quốc gia những thủ tục hành chính này, bảo đảm tính chính xác của thủ tục hành chính và các văn bản quy định, các mẫu đơn, tờ khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 1699/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2009 về việc thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

3. Thông tin kịp thời tới người dân và cộng đồng doanh nghiệp cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2010; công khai địa chỉ email, số điện thoại đường dây nóng của Tổ công tác thực hiện đề án 30 để người dân, doanh nghiệp biết, phản ánh, kiến nghị về Tổ công tác thực hiện đề án 30 của địa phương sự nhũng nhiễu, không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm các quy định về thủ tục hành chính đã được công bố, cũng như sự không phù hợp của các quy định này trên thực tế.

4. Đôn đốc các sở, ban, ngành dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chuẩn bị các điều kiện bảo đảm để triển khai thực hiện Nghị định số 63/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 về kiểm soát thủ tục hành chính khi Nghị định này có hiệu lực thi hành vào ngày 14 tháng 10 năm 2010./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để báo cáo);
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ, cục, Cổng TTĐT;
- TCTCT: các Tổ phó;
- Lưu: VT, TCCV (5).

TỔ TRƯỞNG
BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Nguyễn Xuân Phúc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 227/CCTTHC

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu227/CCTTHC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/06/2010
Ngày hiệu lực09/06/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 227/CCTTHC triển khai giai đoạn 3 Đề án 30


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 227/CCTTHC triển khai giai đoạn 3 Đề án 30
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu227/CCTTHC
        Cơ quan ban hànhTổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Xuân Phúc
        Ngày ban hành09/06/2010
        Ngày hiệu lực09/06/2010
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 227/CCTTHC triển khai giai đoạn 3 Đề án 30

         Lịch sử hiệu lực Công văn 227/CCTTHC triển khai giai đoạn 3 Đề án 30

         • 09/06/2010

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 09/06/2010

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực