Công văn 23/UBND-VP10

Công văn 23/UBND-VP10 năm 2014 thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg về tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016 do tỉnh Ninh Bình ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 23/UBND-VP10 2014 thực hiện 1-1133/2013/QĐ-TTg giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016 Ninh Bình


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/UBND-VP10
V/v thực hiện Đề án 1-1133/2013/QĐ-TTg

Ninh Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:

- Thanh tra tỉnh;
- Sở Tư pháp

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 233/TTCP-PC ngày 17/02/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp tỉnh để thực hiện Đề án tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016.

Về việc này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao Thanh tra tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan có liên quan đề xuất thành phần Ban chỉ đạo cấp tỉnh theo đúng Văn bản trên của Thanh tra Chính phủ, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 13/3/2014.

(Gửi kèm Văn bản số 233/TTCP-PC ngày 17/02/2014 của Thanh tra Chính phủ)./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đồng chí Lê Văn Dung, PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng, PCVP UBND tỉnh;
- Lưu VT, VP 10,7. BB/03-603

CHỦ TỊCH
Bùi Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 23/UBND-VP10

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu23/UBND-VP10
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/02/2014
Ngày hiệu lực24/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 23/UBND-VP10 2014 thực hiện 1-1133/2013/QĐ-TTg giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016 Ninh Bình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 23/UBND-VP10 2014 thực hiện 1-1133/2013/QĐ-TTg giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016 Ninh Bình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu23/UBND-VP10
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Bình
        Người kýBùi Văn Thắng
        Ngày ban hành24/02/2014
        Ngày hiệu lực24/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 23/UBND-VP10 2014 thực hiện 1-1133/2013/QĐ-TTg giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016 Ninh Bình

             Lịch sử hiệu lực Công văn 23/UBND-VP10 2014 thực hiện 1-1133/2013/QĐ-TTg giáo dục pháp luật khiếu nại tố cáo 2013 2016 Ninh Bình

             • 24/02/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 24/02/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực