Công văn 230/SXD-KTXD

Công văn 230/SXD-KTXD năm 2014 phúc đáp công văn 53/VPUBND-TTTT về trả lời người dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh do Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 230/SXD-KTXD năm 2014 trả lời người dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh


UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 230/SXD-KTXD
V/v Phúc đáp công văn số 53/VPUBND-TTTT ngày 08/02/2014 của VP UBND tnh Quảng Ninh.

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Trung tâm thông tin -Văn phòng UBND tỉnh;

Ngày 08/2/2014, Sở Xây dựng nhận được công văn số 53/VPUBND-TTTT ngày 08/2/2014 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh "Về việc trả lời người dân trên cổng thông tin đin tử tỉnh". Sau khi nghiên cứu các nội dung kèm theo công văn, Sở Xây dựng phúc đáp các câu hỏi như sau:

Câu hỏi 1: Về việc hiện nay Sở Xây dựng đã có hướng dẫn điều chỉnh hệ số nhân công và máy thi công theo NĐ 103/CP? (Câu hỏi của độc giả Nguyễn Đăng Tuyên, thị trấn Vân Đồn, SĐT: 0906591118).

Sở Xây dựng phúc đáp như sau:

Bảng giá ca máy & thiết bị thi công xây dựng công trình và bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh kèm theo các Quyết định số 3482/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 và Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được xây dựng theo mức lương quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 và Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ. Căn cứ hướng dẫn tại công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng và Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ. Đến thời điểm hiện nay, Sở Xây dựng chưa nhận được phản hồi của các chủ đầu tư, nhà thầu xây lắp về biến động chi phí nhân công trong đơn giá kèm theo Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh so với giá nhân công thực tế trên thị trường tại các địa phương nên chưa đề xuất điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính Phủ.

Câu hỏi 2: Câu hỏi: Theo Nghị định số 70 trước đây thì vùng 2 ở Quảng Ninh có hệ số bù nhân công là 1,259, vùng 3 là 1,102. Vậy theo Nghị định số 103/NĐ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ thì vùng 2, vùng 3 có hệ số nhân công là bao nhiêu? Cách tính cụ thể ra sao? (Câu hỏi của độc giả Nguyễn Thanh Chấn, Công ty cổ phần tư vấn phát triển xây dựng Việt Nam, SĐT: 0948569399).

Sở Xây dựng phúc đáp như sau:

- Tiền lương trong đơn giá xây dựng công trình kèm theo Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được tính với mức lương 1.400.000 đ/tháng. Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương tối thiểu bằng 1.550.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được điều chỉnh hệ số bằng K = 1,102. Trường hợp công trình xây dựng được thực hiện trên địa bàn thuộc vùng có mức lương tối thiểu bằng 1.780.000 đồng/tháng thì chi phí nhân công trong đơn giá được điều chỉnh hệ số bằng K = 1,259. Đ nghị anh (chị) căn cứ vào Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng kèm theo Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND để xác định hệ số nhân công, và điều chỉnh nhân công trong dự toán cho phù hợp với địa điểm, công việc của dự án.

- Hiện nay Sở Xây dựng chưa hướng dẫn điều chỉnh chi phí nhân công xây dựng công trình cho các vùng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP Anh (chị) căn cứ Nghị định 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính Phủ, hướng dẫn tại văn bản số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013 của Bộ Xây dựng và các văn bản quy phạm của nhà nước còn hiệu lực để chủ động khảo sát giá nhân công của dự án theo thị trường và báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Câu hỏi 3: Về việc nhân công thực hiện công trình ở Cô tô thì được hưởng những phụ cấp nào và cách tính các phụ cấp đó vào phần hệ số nhân công như thế nào? (Câu hỏi của độc giả Dương Vũ Quang, Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị Miền Đông).

Sở Xây dựng phúc đáp như sau:

- Các loại phụ cấp theo quy định của nhà nước gồm có: Phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp thu hút, phụ cấp độc hại. Anh (chị) căn cứ thuyết minh hướng dẫn tại Khoản 2.2, Mục 2, Phần I, Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng kèm theo Quyết định số 3600/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và địa điểm, công việc của từng dự án (theo quyết định phê duyệt dự án) để xác định những phụ cấp và phương pháp tính toán phụ cấp vào tiền lương cho phù hợp.

Sở Xây dựng phúc đáp các nội dung đề nghị hỏi, kính gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, trả lời người dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh.

 


Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Giám Đốc Sở (B/c);
- Đ/c Trần Văn Hà - P.GĐ Sở (B/c);
- Lưu: VT, KTXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Văn Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 230/SXD-KTXD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu230/SXD-KTXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2014
Ngày hiệu lực12/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 230/SXD-KTXD năm 2014 trả lời người dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 230/SXD-KTXD năm 2014 trả lời người dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu230/SXD-KTXD
        Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
        Người kýTrần Văn Hà
        Ngày ban hành12/02/2014
        Ngày hiệu lực12/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Xây dựng - Đô thị, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Công văn 230/SXD-KTXD năm 2014 trả lời người dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

         Lịch sử hiệu lực Công văn 230/SXD-KTXD năm 2014 trả lời người dân trên cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

         • 12/02/2014

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 12/02/2014

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực