Công văn 2313/UBND-XDNĐ

Công văn 2313/UBND-XDNĐ bãi bỏ quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu (chỉ định thầu) theo Nghị quyết 17-NQ/TU do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2313/UBND-XDND bãi bỏ quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2313/UBND-XDNĐ
V/v: Bãi bỏ quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu (chỉ định thầu) theo Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 06/10/2004 của Tỉnh ủy.

Khánh hòa, ngày 16 tháng 05 năm 2011

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 04/04/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (khóa XVI) – Hội nghị lần thứ 4; UBND tỉnh thống nhất triển khai như sau:

1. Bãi bỏ tỷ lệ trừ tiết kiệm đối với các gói thầu thực hiện hình thức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh (đã bố trí vốn trong năm tài chính) theo quy định của UBND tỉnh tại khoản 1 Mục II Công văn số 4976/UBND ngày 26/10/2005.

2. Tổ chức thực hiện: Công văn này áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kể từ ngày 16/05/2011.

2.1 Không thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt đối với các gói thầu đã tổ chức đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trước ngày 16/05/2011; Chủ đầu tư có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các thủ tục (thông báo kết quả đấu thầu và thương thảo, hoàn thiện hợp đồng, ký kết hợp đồng…) theo qui định.

2.2 Đối với các gói thầu đã tổ chức đấu thầu trước ngày 16/05/2011 và đang trong giai đoạn đánh giá hồ sơ dự thầu:

- Trường hợp giá dự thầu (sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch) của ít nhất một Nhà thầu tham gia dự thầu, thấp hơn giá gói thầu được phê duyệt và hồ sơ dự thầu đảm bảo các điều kiện theo qui định, thì chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các thủ tục để lựa chọn nhà thầu và không phải thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt.

- Trường hợp giá dự thầu (sau khi sửa lỗi và hiệu chỉnh các sai lệch) của tất cả các Nhà thầu tham gia dự thầu đều vượt giá gói thầu được duyệt và hồ sơ dự thầu đảm bảo các điều kiện theo qui định, thì Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt để làm cơ sở thực hiện các thủ tực tiếp theo.

2.3 Đối với các gói thầu chưa tổ chức đấu thầu hoặc đã tổ chức đấu thầu nhưng hủy, đình chỉ, không công nhận kết quả lựa chọn nhà thầu; Chủ đầu tư có trác nhiệm hoàn tất thủ tục điều chỉnh giá gói thầu trong kế hoạch đấu thầu được duyệt để làm cơ sở triển khai các thủ tục đấu thầu theo qui định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- TT:TU, HĐND tỉnh (b/c);
- Các phòng: TH, KT, VX;
- Lưu: VT, VC, CN, MN.HgP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2313/UBND-XDNĐ

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2313/UBND-XDNĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/05/2011
Ngày hiệu lực16/05/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2313/UBND-XDND bãi bỏ quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2313/UBND-XDND bãi bỏ quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2313/UBND-XDNĐ
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýLê Đức Vinh
       Ngày ban hành16/05/2011
       Ngày hiệu lực16/05/2011
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2313/UBND-XDND bãi bỏ quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2313/UBND-XDND bãi bỏ quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu

             • 16/05/2011

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 16/05/2011

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực