Công văn 4976/UBND

Công văn 4976/UBND quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu và chỉ định thầu do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 4976/UBND quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu và chỉ định thầu


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4976/UBND
V/v: Quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu và chỉ định thầu

Nha Trang, ngày 26 tháng 10 năm 2005

 

Kính gửi:

- Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành;
- Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 1232/SKH-TH ngày 20/7/2005 V/v tiết kiệm trong đấu thầu, chỉ định thầu theo tinh thần Nghị quyết 17/NQ-TU ngày 06/10/2004 của Tỉnh ủy. Để có sự cạnh tranh lành mạnh trong việc lựa chọn nhà thầu, tránh thất thoát và lãng phí trong xây dựng cơ bản, đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án theo kế hoạch và phù hợp với các quy định hiện hành. UBND tỉnh quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm các gói thầu như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Toàn bộ các dự án, công trình sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ.

Các gói thầu thực hiện trừ tiết kiệm thuộc các lĩnh vực hoạt động về xây lắp; thiết bị; tư vấn (khảo sát, lập dự án, thiết kế, quy hoạch, giám sát, lập đề án và chương trình); kể cả các gói thầu thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư không phải trình phê duyệt chỉ định thầu.

II. TỶ LỆ TRỪ TIẾT KIỆM:

1. Đối với các gói thầu thực hiện hình thức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh (đã bố trí vốn trong năm tài chính):

1.1. Các gói thầu xây lắp trừ tiết kiệm 5% theo giá trị chi phí xây dựng được duyệt trước khi tổ chức đấu thầu (rộng rãi hoặc hạn chế).

1.2. Các gói thầu mua sắm, lắp đặt thiết bị có bao gồm phần vật tư, nhân công lắp đặt, trừ tiết kiệm 5% của chi phí xây dựng phần vật tư, nhân công lắp đặt (theo đơn giá XDCB) trước khi tổ chức đấu thầu, chào hàng cạnh tranh.

1.3. Các gói thầu mua sắm thiết bị (không có chi phí vật tư, nhân công lắp đặt) thì giá gói thầu giữ nguyên theo giá của cơ quan thẩm định giá, giá bán thống nhất trong cả nước hoặc giá dự toán được duyệt.

2. Đối với các gói thầu thực hiện hình thức chỉ định thầu (đã bố trí vốn trong năm tài chính):

2.a.1. Các gói thầu xây lắp (ký hiệu là GTXL) có giá trị: GTXL ≤ 50 triệu đồng Việt Nam (VNĐ) thì không trừ tiết kiệm.

2.a.2. Các gói thầu xây lắp có giá trị: 50 triệu VNĐ < GTXL ≤ 200 triệu VNĐ, trừ tiết kiệm 3% theo giá trị được duyệt.

2.a.3. Các gói thầu xây lắp có giá trị: 200 triệu VNĐ < GTXL ≤ 500 triệu VNĐ, trừ tiết kiệm 5% theo giá trị được duyệt.

2.a.4. Các gói thầu xây lắp có giá trị: 500 triệu VNĐ < GTXL < 1.000 triệu VNĐ, trừ tiết kiệm 7% theo giá trị được duyệt.

2.b.1. Các gói thầu tư vấn: khảo sát, lập dự án, thiết kế, quy hoạch, giám sát, lập đề án và chương trình (sau đây gọi tắt là gói thầu tư vấn và ký hiệu là GTTV) có giá trị GTTV ≤ 100 triệu đồng Việt Nam (VNĐ), thì không trừ tiết kiệm.

2.b.2. Các gói thầu tư vấn có giá trị: 100 triệu VNĐ < GTTV ≤ 300 triệu VNĐ, trừ tiết kiệm 5% theo giá trị được duyệt.

2.b.3. Các gói thầu tư vấn có giá trị: 300 triệu VNĐ < GTTV < 500 triệu VNĐ, trừ tiết kiệm 7% theo giá trị được duyệt.

III. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC:

- Các công trình có tính đặc thù riêng (tính cấp bách do thiên tai, lũ lụt, địch họa, sự cố cần khắc phục ngay, nghiên cứu thử nghiệm, bí mật quốc gia, yêu cầu của nhà tài trợ…) hoặc công trình phải khởi công ngay vì mục đích chính trị: Các ngành và chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

- Đối với các gói thầu chưa bố trí được vốn trong năm tài chính: Về nguyên tắc khi triển khai đấu thầu hoặc chỉ định thầu không phải trừ tiết kiệm (trừ trường hợp đơn vị thi công tự nguyện trừ tiết kiệm) nhưng kèm theo điều kiện phải triển khai thực hiện đúng các nội dung trong dự án đã được phê duyệt; khối lượng nghiệm thu hoàn thành được thanh toán sau 1 năm kế hoạch tài chính.

- Đối với các công trình xây dựng ở miền núi, hải đảo có mức phụ cấp khu vực với hệ số ≥ 0,5 thì không trừ tiết kiệm (đảo Trường Sa; xã Thành Sơn thuộc huyện Khánh Sơn; các xã: Khánh Thượng, Khánh Hiệp, Sơn Thái, Giang Ly, Liên Sang, cầu Bà thuộc huyện Khánh Vĩnh).

- Nghiêm cấm việc chia nhỏ công trình ra thành nhiều gói thầu có giá trị nhỏ để thực hiện việc chỉ định thầu.

Toàn bộ kinh phí tiết kiệm được trong đấu thầu, chỉ định thầu nộp về ngân sách để bố trí xây dựng các dự án phục vụ phúc lợi xã hội. Không được sử dụng kinh phí tiết kiệm để bổ sung khối lượng cho dự án nếu không thật sự cần thiết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- TT. UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, các CVNCTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 4976/UBND

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu4976/UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/10/2005
Ngày hiệu lực26/10/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 4976/UBND

Lược đồ Công văn 4976/UBND quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu và chỉ định thầu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 4976/UBND quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu và chỉ định thầu
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu4976/UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Khánh Hòa
       Người kýNguyễn Trọng Hòa
       Ngày ban hành26/10/2005
       Ngày hiệu lực26/10/2005
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật16 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 4976/UBND quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu và chỉ định thầu

            Lịch sử hiệu lực Công văn 4976/UBND quy định tỷ lệ trừ tiết kiệm trong đấu thầu và chỉ định thầu