Công văn 233/BKH-TCTT

Công văn số 233/BKH-TCTT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án nhóm A

Nội dung toàn văn Công văn 233/BKH-TCTT thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án nhóm A


BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 233/BKH-TCTT
V/v: thực hiện chỉ đạo của TTCP về tình hình thực hiện dự án nhóm A

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2007 

 

Kính gửI:

- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 6079/VPCP-KTTH ngày 23/10/2006 của Văn phòng Chính phủ về tình hình thực hiện các dự án nhóm A trọng điểm của Nhà nước, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 8231/BKH-TCTT ngày 7/11/2006 đề nghị các Bộ, Ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo tình hình thực hiện các dự án nhóm A và đã nhận được một số báo cáo của các Bộ, Ngành và địa phương. Tuy nhiên, nội dung các báo cáo chưa đáp ứng đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ về vấn đề này tại công văn số 9253/BKH-TCTT ngày 13/12/2006.

Tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tiến hành kiểm tra, rà soát và báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư, trước hết là các dự án nhóm A với các nội dung sau:

1. Kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án đầu tư, gồm tiến độ thực hiện, giải ngân, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

2. Xác định rõ và cụ thể trách nhiệm của từng cá nhân, từng ngành và từng cấp đối với việc chậm trễ giải quyết các khó khăn, vướng mắc của dự án.

3. Đề xuất biện pháp giải quyết các khó khăn, vướng mắc và cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm giải quyết.

Đề nghị các Bộ, Ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có các dự án đầu tư khẩn trương triển khai và gửi báo cáo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Vụ Tài chính, tiền tệ) trước ngày 31/01/2007 để Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của quý Bộ, Ngành và địa phương.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Ngân hàng Phát triển VN (để phối hợp);
- Lưu: VP, Vụ TCTT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Đức Hòa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 233/BKH-TCTT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu233/BKH-TCTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/01/2007
Ngày hiệu lực11/01/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 233/BKH-TCTT thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án nhóm A


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 233/BKH-TCTT thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án nhóm A
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu233/BKH-TCTT
        Cơ quan ban hànhBộ Kế hoạch và Đầu tư
        Người kýNguyễn Đức Hòa
        Ngày ban hành11/01/2007
        Ngày hiệu lực11/01/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 233/BKH-TCTT thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án nhóm A

            Lịch sử hiệu lực Công văn 233/BKH-TCTT thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện dự án nhóm A

            • 11/01/2007

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực