Công văn 2347/TCT-CS

Công văn 2347/TCT-CS năm 2016 về miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2347/TCT-CS miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2347/TCT-CS
V/v miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trả lời công văn số 91/CT-THNVDT ngày 25/01/2016 của Cục Thuế tỉnh Sơn La về miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điều 1 Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010 của Quốc hội quy định về phạm vi điều chỉnh quy định:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Luật này quy định việc điều tra cơ bản địa chất về khoáng sản; bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; thăm dò, khai thác khoáng sản; quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Khoáng sản là dầu khí, khoáng sản là nước thiên nhiên không phải là nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.”

Tại Điều 1 Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 quy định về phạm vi điều chỉnh của Luật tài nguyên nước:

“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra thuộc lãnh th của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nước dưới đất và nước biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nước khoáng, nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này.”

Theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước:

- Tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 19 quy định về miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án thuộc Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư và đặc biệt ưu đãi đầu tư.

- Tại khoản 5 Điều 18 quy định: “5. Không áp dụng miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước đối với dự án khai thác tài nguyên khoáng sản.”

Tại điểm 3 mục III phần A Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư chi tiết về Danh mục ngành, nghề ưu đãi đầu tư có bao gồm:

“3. Đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; cảng hàng không, cảng biển, cảng sông; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.”

Căn cứ các quy định trên thì việc khai thác, sử dụng nước thiên nhiên thực hiện theo Luật Tài nguyên nước, không thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật Khoáng sản. Do đó, đối với đất xây dựng nhà máy thủy điện (không bao gồm diện tích lòng hồ thủy điện) của dự án khai thác nước thiên nhiên dùng đ sản xuất thủy điện thuộc đối tượng điều chỉnh chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước và được hưởng ưu đãi miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước theo quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ theo lĩnh vực và địa bàn ưu đãi đầu tư.

Trường hợp phát sinh vướng mắc liên quan đến phần diện tích lòng hồ thủy điện, đề nghị Cục Thuế tỉnh Sơn La báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục QLCS;
-
Vụ CST-BTC; Vụ PC-BTC (2b);
- Vụ PC - TCT;
- Lưu: VT; CS (2b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Cao Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2347/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2347/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/05/2016
Ngày hiệu lực30/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2347/TCT-CS miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2347/TCT-CS miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện 2016
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2347/TCT-CS
        Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
        Người kýCao Anh Tuấn
        Ngày ban hành30/05/2016
        Ngày hiệu lực30/05/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2347/TCT-CS miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện 2016

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2347/TCT-CS miễn tiền thuê đất xây dựng nhà máy thủy điện 2016

            • 30/05/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/05/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực