Công văn 2363/BNV-TCPCP

Công văn 2363/BNV-TCPCP năm 2019 về tạo điều kiện thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em do Bộ Nội vụ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2363/BNV-TCPCP 2019 thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em


BỘ NỘI VỤ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2363/BNV-TCPCP
V/v tạo điều kiện thành lập, hoạt động của hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Bộ Nội vụ nhận được Công văn số 3074/VPCP-KGVX ngày 17/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý kiến nghị của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại Công văn số 37/CV-HBVQTE ngày 09/4/2019. Để phát huy vai trò của tổ chức xã hội tham gia vào công tác bảo vệ, chăm sóc giáo dục trẻ em theo quy định Luật Trẻ em, Bộ Nội vụ đề nghị như sau:

1. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có hội được thành lập, hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em thì tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để hội thực hiện tôn chỉ, mục đích theo Điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, quy định tại Điều 92 Luật Trẻ em và phù hp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trường hợp ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có hội hoạt động trong lĩnh vực chính về trẻ em nhưng chưa có hoạt động lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em: Sở Nội vụ phối hp, hướng dẫn hội để sửa đổi, b sung Điều lệ (hoặc đổi tên hội nếu thấy cần thiết) theo hướng bổ sung nhiệm vụ tham gia hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em, tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt Điều lệ sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật và phù hợp điều kiện thực tế của địa phương.

2. Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chưa có hội hoạt động trong lĩnh vực chính về bảo vệ quyền trẻ em: Khi công dân, tổ chức đề nghị thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em tại địa phương, Sở Nội vụ phối hợp với cơ quan liên quan hướng dn, tạo điều kiện cho công dân, tổ chức và tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định thành lập hội theo quy định của pháp luật.

3. Căn cứ Điều 38 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương có thẩm quyền giải quyết kiến nghị của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tại Công văn số 37/CV-HBVQTE ngày 09/4/2019.

Bộ Nội vụ xin chuyển văn bản nêu trên đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật và phù hợp điều kiện thực tế của địa phương./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Th
tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trư
ởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Anh Tuấn;
- Văn phòng Chính phủ;
- Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam;
- Lưu: VT, TCPCP, TT
.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2363/BNV-TCPCP

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2363/BNV-TCPCP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/05/2019
Ngày hiệu lực29/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2363/BNV-TCPCP 2019 thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2363/BNV-TCPCP 2019 thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2363/BNV-TCPCP
        Cơ quan ban hànhBộ Nội vụ
        Người kýTrần Anh Tuấn
        Ngày ban hành29/05/2019
        Ngày hiệu lực29/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2363/BNV-TCPCP 2019 thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2363/BNV-TCPCP 2019 thành lập hội hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ quyền trẻ em

            • 29/05/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/05/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực