Công văn 2364/NHCS-TDSV

Công văn 2364/NHCS-TDSV giải đáp vướng mắc nghiệp vụ tín dụng chương trình cho vay học sinh sinh viên do Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2364/NHCS-TDSV giải đáp vướng mắc nghiệp vụ tín dụng chương trình


NGÂN HÀNG
CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2364/NHCS-TDSV
V/v giải đáp vướng mắc về nghiệp vụ tín dụng chương trình cho vay HSSV

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2011

 

Kính gửi: Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội các tỉnh, thành phố

Hội sở chính Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhận được công văn của một số chi nhánh NHCSXH tỉnh, thành phố đề nghị hướng dẫn thêm về quy trình thủ tục cho vay tại điểm 2 công văn số 2547/NHCS-TDSV ngày 15/10/2010 đối với hộ gia đình đang thuộc diện khó khăn về tài chính nhưng nay thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, việc thay đổi mẫu biểu, đăng ký hồ sơ theo dõi khi có sự thay đổi về đối tượng thụ hưởng. Vấn đề này, Tổng giám đốc có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 2 văn bản 2547/NHCS-TDSV ngày 15/10/2010, Tổng giám đốc NHCSXH đã quy định: Trường hợp hộ gia đình đang thuộc diện gặp khó khăn về tài chính đã được vay vốn nhưng nay thuộc diện hộ nghèo, hoặc hộ cận nghèo (hộ có thu nhập tối đa bằng 150% mức thu nhập bình quân đầu người của hộ gia đình nghèo) cũng phải được Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã xác nhận.

Khi đã được UBND cấp xã xác nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo, NHCSXH nơi cho vay hướng dẫn Hộ vay làm Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay Mẫu số 01/TD kèm giấy xác nhận của nhà trường gửi Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV). Tổ TK&VV hoàn tất các thủ tục theo quy định và lập danh sách Hộ gia đình đề nghị vay vốn Mẫu số 03/TD gửi cho Ngân hàng. Nhận được hồ sơ để giải ngân tiếp đối với trường hợp này, NHCSXH nơi cho vay ghi ngày, tháng và mức cho vay bổ sung lần này vào dòng tiếp theo của phần phân kỳ trả nợ, theo dõi vào phần theo dõi cho vay - thu nợ - dư nợ, cột diễn giải ghi "cho vay bổ sung do thay đổi đối tượng vay vốn".

Thực hiện Nghị quyết số 64/NQ-CP ngày 29/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, ngày 29/3/2011 Tổng giám đốc NHCSXH có công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV hướng dẫn sửa đổi, bổ sung, thay thế một số điểm trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Vì vậy Phụ lục giấy đề nghị vay vốn Mẫu số 01A/TD theo hướng dẫn tại công văn số 2225/NHCS-TD ngày 30/10/2007, nay thay thế bằng Mẫu số 01/TD đính kèm văn bản số 720/NHCS-TDNN-HSSV Những trường hợp trước khi văn bản này có hiệu lực, NHCSXH đã hướng dẫn hộ vay lập Phụ lục giấy đề nghị vay vốn Mẫu số 01A/TD thì không phải lập lại.

a. Xác định thời hạn cho vay: Trường hợp hộ gia đình HSSV năm trước đã vay vốn thuộc diện hộ khó khăn về tài chính nhưng năm nay thuộc diện hộ nghèo, hoặc hộ cận nghèo đề nghị được vay tiếp, thì Ngân hàng nơi cho vay phải điều chỉnh lại mức cho vay và thời hạn cho vay của món vay trên Sổ vay vốn của khách hàng, Sổ lưu tờ rời tại Ngân hàng theo đối tượng thụ hưởng mới và đồng thời điều chỉnh thông tin khế ước trên máy.

Thời hạn phát tiền vay được xác định lại bao gồm thời hạn phát tiền vay trước đây và thời hạn phát tiền vay lần này.

b. Xác định thời hạn trả nợ theo hướng dẫn quy định tại văn bản 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH.

2. Về cho vay đối với hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính:

Đối với HSSV thuộc hộ gia đình gặp khó khăn về tài chính với các lý do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh quy định tại khoản 3 điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Tại tiết a điểm 1 văn bản số 2287/NHCS-TDSV ngày 16/9/2010 Tổng giám đốc NHCSXH đã hướng dẫn, NHCSXH nơi cho vay và người vay có thể thỏa thuận phát tiền vay một lần cho cả năm học hoặc theo kỳ học. Điểm 1 văn bản số 2547/NHCS-TDSV quy định: Trong trường hợp hộ đã nhận tiền vay đủ 12 tháng nhưng gia đình vẫn khó khăn hoặc khó khăn tiếp vì một trong các lý do đã quy định tại khoản 3 điều 2 Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ, được UBND cấp xã xác nhận thì người vay tiếp tục được nhận tiền vay. Do đó việc phát tiền vay một lần cho cả năm học hoặc theo kỳ học do Ngân hàng nơi cho vay và người vay thỏa thuận, điều chỉnh thời hạn trả nợ, ghi chép, theo dõi thực hiện như hướng dẫn tại văn bản 883/NHCS-TDSV ngày 19/4/2011.

3. Theo dõi, đăng ký hồ sơ khế ước: Khi thay đổi đối tượng vay vốn phải cập nhật thông tin thay đổi mã đối tượng đã đăng ký khế ước trên máy, trên thẻ lưu tờ rời theo dõi dư nợ cho vay của từng HSSV.

Đối với những món vay giải ngân trước ngày 01/8/2011 thì NHCSXH nơi cho vay tiếp tục theo dõi vào thẻ lưu tờ rời và khế ước trên máy của từng HSSV theo quy định hiện hành, các món vay giải ngân từ ngày 01/8/2011 trở đi theo hướng dẫn tại công văn số 1662/NHCS-TDSV “Về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 03/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ”, do thay đổi lãi suất cho vay. NHCSXH nơi cho vay thực hiện đăng ký một khế ước mới trên máy để giải ngân, nhưng vẫn tiếp tục cập nhật giải ngân, theo dõi dư nợ trên thẻ lưu tờ rời cũ đang lưu tại Ngân hàng.

4. Đối với Giấy xác nhận của nhà trường mẫu số 01/TDSV theo công văn số 720/NHCS-TDNN-HSSV ngày 29/3/2011. Hiện nay một số trường chưa triển khai kịp theo mẫu mới, để tránh việc yêu cầu hộ vay phải làm Giấy xác nhận nhiều lần. NHCSXH nơi cho vay có thể cho hộ vay sử dụng mẫu Giấy xác nhận theo công văn số 1883/NHCS-TD ngày 10/7/2008 để làm thủ tục vay vốn trong kỳ I/2011 - 2012.

Những nội dung khác không đề cập tại công văn này thực hiện theo quy định hiện hành của Tổng giám đốc, các văn bản trước đây đã ban hành có nội dung trái hướng dẫn tại công văn này hết hiệu lực thi hành.

Nhận được công văn này, yêu cầu Giám đốc chi nhánh NHCSXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
- Trưởng ban Kiểm soát; Kế toán trưởng;
- Các Ban CMNV tại HSC;
- TT Đào tạo;
- TT CNTT (để truyền Fastnet);
- Website NHCSXH
- Lưu: VT, Ban TDSV.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Văn Lý

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2364/NHCS-TDSV

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2364/NHCS-TDSV
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/09/2011
Ngày hiệu lực27/09/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2364/NHCS-TDSV

Lược đồ Công văn 2364/NHCS-TDSV giải đáp vướng mắc nghiệp vụ tín dụng chương trình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2364/NHCS-TDSV giải đáp vướng mắc nghiệp vụ tín dụng chương trình
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2364/NHCS-TDSV
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Chính sách Xã hội
        Người kýNguyễn Văn Lý
        Ngày ban hành27/09/2011
        Ngày hiệu lực27/09/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2364/NHCS-TDSV giải đáp vướng mắc nghiệp vụ tín dụng chương trình

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2364/NHCS-TDSV giải đáp vướng mắc nghiệp vụ tín dụng chương trình

           • 27/09/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 27/09/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực