Công văn 2373/BHXH-TTKT

Công văn 2373/BHXH-TTKT năm 2019 về nội dung thanh tra quyết toán bảo hiểm y tế và kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2373/BHXH-TTKT 2019 thanh tra bảo hiểm y tế kiểm tra khám bệnh


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2373/BHXH-TTKT
V/v báo cáo theo Công văn 5258/VPCP-DMDN

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ.

Ngày 17/06/2019 Bảo hiểm xã hội Việt Nam (BHXH) nhận được Công văn số 5258/VPCP-DMDN ngày 14/6/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bình An, địa chỉ 48/B1 đường ĐT 743, khu phố 3 phường An Phú, thị xã Thuận An tỉnh Bình Dương về nội dung thanh tra quyết toán bảo hiểm y tế (BHYT) và kiểm tra đột xuất cơ sở khám chữa bệnh (KCB). Sau khi xem xét, BHXH Việt Nam xin báo cáo Văn phòng Chính phủ như sau:

1. Về chức năng thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT của BHXH Việt Nam.

- Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 10/7/2014 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014, Tại Khoản 1 Điều 29 quy định: “Nội dung giám định BHYT bao gồm: (1) Kiểm tra thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT; (2) Kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; (3) Kiểm tra, xác định chi phí khám bệnh, chữa BHYT”.

- Khoản 3 Điều 13 Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: “Cơ quan BHXH thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN và BHYT theo quy định của Luật này và quy định khác ca pháp luật có liên quan”.

- Nghị định số 01/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt Nam, cơ quan BHXH có nhiệm vụ, quyền hạn tại Điều 2, cụ thể như sau:

+ Khoản 12: “Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực hiện hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật; kiểm tra thủ tục, chất lượng khám, chữa bệnh BHYT; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám, chữa bệnh BHYT; bảo vệ quyền lợi người tham gia BHYT và chống lạm dụng chế độ BHYT…”.

+ Khoản 16: “Kiểm tra việc ký hợp đồng, việc đóng, trả BHXH, BHTN, BHYT đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám, chữa bệnh; từ chối việc đóng và yêu cầu chi trả các chế độ BHXH, BHTN, BHYT không đúng quy định của pháp luật”.

Đối chiếu với quy định nêu trên thì cơ quan BHXH thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHYT, BHTN; kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh; kiểm tra, xác định chi phí khám bệnh, chữa BHYT đối với tất cả các cơ sở KCB có ký hợp đồng KCB BHYT là đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

2. Ý kiến của Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bình An

Ngày 24/06/2019, Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bình An có Công văn số 11/CVCT.2019 gửi Văn phòng Chính phủ, BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Bình Dương trong đó khẳng định nội dung kiến nghị gửi lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ không phải của Công ty, không gửi bất cứ một văn bản kiến nghị nào đến Văn phòng Chính phủ về việc thanh tra, kiểm tra, quyết toán định kỳ của cơ quan BHXH, đng thời đề nghị Văn phòng Chính phủ xác minh làm rõ lại vấn đề này để ngăn chặn những hành vi xấu của kẻ gian, giúp cơ sở yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ KCB cho người dân.

Trên đây là báo cáo về nội dung phản ánh của Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bình An tỉnh Bình Dương, BHXH Việt Nam trân trọng báo cáo Văn phòng Chính phủ./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để báo cáo);
- Công ty TNHH Phòng khám đa khoa Bình An;
- Lưu: VT, TTKT.

TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đào Việt Ánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2373/BHXH-TTKT

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2373/BHXH-TTKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/07/2019
Ngày hiệu lực01/07/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2373/BHXH-TTKT

Lược đồ Công văn 2373/BHXH-TTKT 2019 thanh tra bảo hiểm y tế kiểm tra khám bệnh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2373/BHXH-TTKT 2019 thanh tra bảo hiểm y tế kiểm tra khám bệnh
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2373/BHXH-TTKT
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýĐào Việt Ánh
        Ngày ban hành01/07/2019
        Ngày hiệu lực01/07/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Bảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2373/BHXH-TTKT 2019 thanh tra bảo hiểm y tế kiểm tra khám bệnh

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2373/BHXH-TTKT 2019 thanh tra bảo hiểm y tế kiểm tra khám bệnh

           • 01/07/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/07/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực