Công văn 2389/TCT-CS

Công văn 2389/TCT-CS năm 2016 về chính sách thuế nhà thầu đối với các giao dịch mua bán hàng hóa do Tổng cục Thuế ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2389/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu giao dịch mua bán hàng hóa 2016


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 2389/TCT-CS
V/v: chính sách thuế nhà thầu.

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 12534/CT-TTHT ngày 14/12/2015 của Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hỏi về chính sách thuế nhà thầu liên quan đến hoạt động bán hàng tại kho ngoại quan của NTNN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 1, khoản 5 Điều 1 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng:

“1. Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận, hoặc cam kết giữa Nhà thầu nước ngoài với tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc giữa Nhà thu nước ngoài với Nhà thầu phụ nước ngoài đ thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

5. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, phân phối tại thị trường Việt Nam, mua hàng hóa để xuất khẩu, bán hàng hóa cho thương nhân Việt Nam theo pháp luật về thương mại.”

Tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên quy định về thu nhập chịu thuế TNDN:

“1. Thu nhập chịu thuế TNDN của Nhà thầu nước ngoài, Nhà thầu phụ nước ngoài là thu nhập phát sinh từ hoạt động cung cấp, phân phối hàng hóa; cung cấp dịch vụ, dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu, hợp đồng nhà thầu phụ (trừ trường hợp quy định tại Điều 2 Chương I).”

Căn cứ Điều 20 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khai thuế GTGT, thuế TNDN đối với nhà thầu nước ngoài.

Căn cứ các quy định trên và mô hình kinh doanh phân chia theo chức năng của Tập đoàn Canon thì:

- Đối với giao dịch mua bán hàng hóa giữa Công ty Canon Sinsapore Pte.Ltd (Công ty Canon Sing) và Công ty TNHH Canon Marketing VN tại Việt Nam, việc giao hàng được thực hiện tại kho ngoại quan ở Việt Nam do Công ty Canon Sing thuê thì Công ty Canon Sing phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 103/2014/TT-BTC nêu trên; Công ty TNHH Canon Marketing VN có trách nhiệm khai, khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu cho Công ty Canon Sing theo quy định tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC nêu trên.

- Đối với giao dịch mua bán hàng hóa giữa Công ty Canon Sing và các khách hàng ở nước ngoài, hàng hóa được giao tại kho ngoại quan ở Việt Nam do Công ty Canon Sing thuê thì Công ty Canon Sing phải nộp thuế TNDN tại Việt Nam theo quy định.

- Đối với giao dịch giữa Công ty Canon Nhật Bản (chức năng sản xuất/giao gia công) và Công ty Canon Sing (chức năng phân phối) thì Công ty Canon Nhật Bản không phải nộp thuế nhà thầu tại Việt Nam do đây không phải là hoạt động kinh doanh tại Việt Nam của Công ty Canon Nhật Bản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Công ty Canon Singapore Pte.Ltd;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
Nguyễn Vân Chi

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2389/TCT-CS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2389/TCT-CS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/06/2016
Ngày hiệu lực01/06/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 2389/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu giao dịch mua bán hàng hóa 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2389/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu giao dịch mua bán hàng hóa 2016
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2389/TCT-CS
       Cơ quan ban hànhTổng cục Thuế
       Người kýNguyễn Văn Chi
       Ngày ban hành01/06/2016
       Ngày hiệu lực01/06/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcĐầu tư, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật8 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 2389/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu giao dịch mua bán hàng hóa 2016

           Lịch sử hiệu lực Công văn 2389/TCT-CS chính sách thuế nhà thầu giao dịch mua bán hàng hóa 2016

           • 01/06/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 01/06/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực