Công văn 239/ĐCKS-KS

Công văn 239/ĐCKS-KS năm 2014 bổ sung tài liệu đánh giá trữ lượng, tài nguyên quặng sắt còn lại khu vực đã cấp phép khai thác tại tỉnh Lạng Sơn do Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 239/ĐCKS-KS 2014 bổ sung tài liệu đánh giá trữ lượng tài nguyên quặng sắt còn lại Lạng Sơn


BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 239/ĐCKS-KS
V/v bổ sung tài liệu đánh giá trữ lượng, tài nguyên quặng sắt còn lại khu vực đã cấp phép khai thác tại tỉnh Lạng Sơn

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Trên cơ sở kiểm tra, thẩm định hồ sơ, tài liệu đề nghị khoanh định, công bố khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ đối với điểm quặng sắt Hà Nam, Huyện Chi Lăng và điểm Bản Lếch, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 815/UBND-KTN ngày 19 tháng 8 năm 2013 và số 1194/UBND-KTN ngày 12 tháng 11 năm 2013, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam có ý kiến như sau:

Theo tài liệu hiện có, khu vực quặng sắt Hà Nam (06 ha), xã Lâm Sơn, huyện Chi Lăng và Bản Lếch (09 ha), xã An Hùng, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn cấp giấy phép khai thác theo quy định của Luật Khoáng sản năm 1996 (sửa đổi, bổ sung năm 2005). Theo quy định của Luật khoáng sản năm 2010, sau khi các giấy phép khai thác nêu trên hết hiệu lực, việc tiếp tục cấp phép hoạt động khoáng sản chỉ thực hiện sau khi Bộ Tài nguyên và Môi trường khoanh định, công bố là khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ. Theo ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn, trong quá trình khai thác, doanh nghiệp được cấp phép đã đầu tư thiết bị, máy móc, cơ sở hạ tầng, tổ chức khai thác hiệu quả, chấp hành nghiêm túc quy định của pháp luật, và tiến hành đánh giá trữ lượng, tài nguyên còn lại tại mỏ. Tuy nhiên, trên cơ sở kiểm tra, thẩm định hồ sơ cho thấy tài liệu đánh giá trữ lượng, tài nguyên còn lại tại mỏ còn sơ lược, chưa đủ cơ sở để xem xét, giải quyết theo quy định.

Từ nội dung trên, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với đơn vị địa chất thuộc Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam tiến hành tổng hợp các tài liệu đã có, đánh giá tài nguyên còn lại của mỏ, lập báo cáo gửi về Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam để thẩm định, phê duyệt tài nguyên. Căn cứ kết quả phê duyệt, Tổng cục sẽ báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, thực hiện công tác quản lý theo quy định của Luật khoáng sản 2010.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam về nội dung liên quan, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn xem xét, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản./.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn;
- Lưu: VT, ĐC, KS (Ngh.04)

TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Văn Thuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 239/ĐCKS-KS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu239/ĐCKS-KS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/05/2014
Ngày hiệu lực05/05/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 239/ĐCKS-KS 2014 bổ sung tài liệu đánh giá trữ lượng tài nguyên quặng sắt còn lại Lạng Sơn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 239/ĐCKS-KS 2014 bổ sung tài liệu đánh giá trữ lượng tài nguyên quặng sắt còn lại Lạng Sơn
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu239/ĐCKS-KS
        Cơ quan ban hànhCục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam
        Người kýNguyễn Văn Thuấn
        Ngày ban hành05/05/2014
        Ngày hiệu lực05/05/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 239/ĐCKS-KS 2014 bổ sung tài liệu đánh giá trữ lượng tài nguyên quặng sắt còn lại Lạng Sơn

             Lịch sử hiệu lực Công văn 239/ĐCKS-KS 2014 bổ sung tài liệu đánh giá trữ lượng tài nguyên quặng sắt còn lại Lạng Sơn

             • 05/05/2014

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 05/05/2014

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực