Quy định 2400/UB

Quy định 2400/UB năm 1986 về việc hạch toán một số khoản chi phí do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Công văn 2400/UB hạch toán khoản chi phí đã được thay thế bởi Quyết định 4340/QĐ-UB-NC bãi bỏ văn bản pháp luật hết hiệu lực do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành từ 02/7/1976 đến 31/12/1996 và được áp dụng kể từ ngày 21/08/1998.

Nội dung toàn văn Công văn 2400/UB hạch toán khoản chi phí


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2400/UB
V/v hạch toán một số khoản chi phí

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 1986

Quy định tạm thời của Hội đồng Bộ trưởng về quyền tự chủ tài chính của các đơn vị kinh tế cơ sở (ban hành kèm theo Quyết định số 76-HĐBT ngày 26 tháng 6 năm 1980 của Hội đồng Bộ trưởng),. Trong điều 12 đã quy định một số khoản chi phí trước đây hạch toán chi ngoài giá thành và phí lưu thông nay được phép hạch toán vào giá trành và phí lưu thông.

Dựa vào tinh thần trên nhằm xóa bỏ một số khoản chi mang tính chất bao cấp và tạo quyền chủ động hơn nữa về tài chính cho các đơn vị kinh tế cơ sở trong khi chờ đợi sự hướng dẫn cụ thể của cấp trên, Ủy ban nhân dân thành phố quy định như sau :

1. Ngoài các khoản chi phí đã được quy định trong điều 12 (nêu trên), các khoản chi sau đây cũng được hạch toán vào giá thành và phí lưu thông :

- Khoản chi về bù chênh lệch giá các mặt hàng.

- Khoản chi về trợ cấp khó khăn (thường xuyên và đột xuất).

- Trợ cấp trả cho người thôi việc.

- Lãi định mức trả cho nhà tư sản trong xí nghiệp công tư hợp doanh.

2. Các khoản chi này được hạch toán vào tài khoản 43 – chi phí ngoài sản xuất và được theo dõi bằng các tiết, khoản riêng tương ứng.

3.Khi tính lãi định mức bằng tỷ lệ % trên giá thành phải loại trừ các khoản chi phí này.

4. Trong trường hợp vì các khoản chi phí này mà lợi nhuận xí nghiệp không đủ để trích quy (hoặc lỗ) thì đơn vị lập kế hoạch; trong năm đầu (1986) ngân sách nhà nước sẽ xem xét cấp phát, một số trường hợp đặc biệt do chính sách sản xuất, giá cả của Nhà nước mà lợi nhuận đơn vị không đủ để trích quỹ thì sẽ được xem xét và tùy theo từng trường hợp ngân sách nhà nước tiếp tục cấp phát. Các năm sau đơn vị kinh tế cơ sở phải đẩy mạnh sản xuất, tăng năng suất lao động, hạ giá thànnh và phí để bảo đảm mức trích quỹ và tích lũy cho ngân sách nhà nước.

5. Các đơn vị hành chánh sự nghiệp vẫn hưởng theo quy định hiện hành.

6. Các đơn vị gắn thu bù chi, nếu mức thu không đủ bù thì ngân sách nhà nước sẽ cấp phát khoản chênh lệch.

Quy định này được thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 1986, Ủy ban nhân dân thành phố giao trách nhiệm cho Sở Tài chánh tổ chức theo dõi, chỉ đạo thực hiện văn bản này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Lê Văn Triết

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2400/UB

Loại văn bảnQuy định
Số hiệu2400/UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/07/1986
Ngày hiệu lực01/08/1986
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2400/UB

Lược đồ Công văn 2400/UB hạch toán khoản chi phí


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2400/UB hạch toán khoản chi phí
        Loại văn bảnQuy định
        Số hiệu2400/UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Văn Triết
        Ngày ban hành31/07/1986
        Ngày hiệu lực01/08/1986
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 21/08/1998
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Công văn 2400/UB hạch toán khoản chi phí

             Lịch sử hiệu lực Công văn 2400/UB hạch toán khoản chi phí