Công văn 24026/QLD-TTra

Công văn 24026/QLD-TTra năm 2018 về hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 24026/QLD-TTra 2018 hướng dẫn tạm thời triển khai kết nối liên thông dữ liệu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24026/QLD-TTra
V/v hướng dẫn tạm thời việc triển khai kết nối liên thông dữ liệu

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phtrực thuộc Trung ương

Ngày 20/8/2018, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 540/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.

Ngày 27/11/2018, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 777/QĐ-QLD về việc ban hành “Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc” phiên bản 1.0.

Để đảm bảo việc kết nối giữa các cơ sở sử dụng phần mềm của các nhà cung cấp khác nhau, Cục Qun lý Dược đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai:

1. Tchức đu mối, phối hp với đơn vị xây dựng, quản trị hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” khẩn trương thực hiện việc cp tài khoản liên thông cho các đơn vị (hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo công văn này) và hướng dẫn các đơn vị liên địa bàn thực hiện kết nối.

2. Đôn đốc, chỉ đạo, giám sát việc kết nối với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”, cử đầu mối hỗ trợ các đơn vị trên địa bàn thực hiện liên thông kết ni dữ liệu.

3. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh về Cục Quản lý Dược (Phòng Thanh tra dược, mỹ phẩm, Ông Trần Minh Đức, ĐT: 0859816886, email:thanhtra.qld@moh.gov.vn).

Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương triển khai./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
VPCP (đ
báo cáo PTT Vũ Đức Đam);
- Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến (
để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y t
ế (để b/c);
- BYT: VPB, CNTT, KCB;
- Các đơn vị cung cấp phần mềm;
- Các cơ s
khám bệnh chữa bệnh, cơ sở cung ứng thuốc;
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, TTra (02b).

CỤC TRƯỞNG
Vũ Tuấn Cường

 

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI TRIỂN KHAI KẾT NỐI LIÊN THÔNG DỮ LIỆU CƠ SỞ CUNG ỨNG THUỐC
(Ban hành kèm theo Công văn số 24026/QLD-TTra ngày 28 tháng 12 năm 2018)

1. Quy định chung

Thiết lập kênh kết nối an toàn giữa hệ thống quản lý phần mềm tập trung của các nhà cung cấp phần mềm tới hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”. Mỗi nhà cung cấp phần mềm quản lý nhà thuốc được đăng ký và sử dụng 01 tài khoản cho các cơ sở sử dụng phần mềm của nhà cung cấp đó.

Đơn vị cung cấp dịch vụ, qun trị hệ thống “Cơ sở dliệu Dược Quốc gia” là: Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel và Chi nhánh Viettel tnh.

Các đơn vị cung cấp phần mềm, cơ sở sử dụng phần mềm phải thực hiện việc bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Các đơn vị cung cấp phần mềm, cơ sở sử dụng phần mềm phải đảm bảo đt chuẩn yêu cầu dữ liệu đầu ra theo Quyết định số 540/QĐ-QLD ngày 20/8/2018 và chuẩn kết nối dữ liệu theo Quyết định số 777/QĐ-QLD ngày 27/11/2018.

Dliệu phải được gửi lên hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quc gia” ngay sau khi kết thúc giao dịch.

2. Hướng dẫn kết nối đối vi các đơn vcung cấp phần mm

Bước 1: Các đơn vị cung cp phn mm có nhu cu kết ni dliệu với hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia” gửi yêu cầu đề nghị liên thông kết nối bằng văn bản vCục Quản lý Dược.

Bước 2: Trong thi gian 02 ngày kể từ khi nhận được văn bản, Cục Quản lý Dược chuyển danh sách các đơn vị cho Tổng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel.

Bước 3: Trong thời gian 02 ngày kể từ khi nhận được danh sách từ Cục Quản lý Dược, Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel có trách nhiệm mở cổng, cấp tài khoản, thiết lập kênh kết nối để các đơn vị thực hiện được việc kết nối và chuyển dữ liệu vào hệ thống “Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia”.

3. Hướng dẫn kết nối đối với các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh/thành phtrực thuộc Trung ương

Bước 1: Sở Y tế lập danh sách các cơ sở cung ứng thuốc có nhu cầu kết nối, cần cung cấp tài khoản liên thông kết nối dữ liệu.

Bước 2: Sở Y tế chuyển danh sách các cơ sở cung ứng thuốc cho Chi nhánh Viettel tỉnh.

Bước 3: Trong thời gian 02 ngày từ kể từ khi nhận được danh sách từ Sở Y tế, Chi nhánh Viettel tỉnh thực hiện cấp tài khoản, hướng dẫn kết ni cho các cơ sở cung ứng thuốc.

3. Đầu mối hỗ trợ kỹ thuật

Trung ương: Tng Công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel

STT

Họ và tên

Điện thoại

Email

1

Khổng Văn Đông

0984.086.688

[email protected]

2

Phạm Công Anh

0977.995.666

[email protected]

3

Trn Quc Tun

0986.724.186

tuantq1[email protected]

Địa phương:

Chi nhánh Viettel tỉnh có trách nhiệm cung cấp đầu mối hỗ trợ cho Sở Y tế và các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn được biết.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 24026/QLD-TTra

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu24026/QLD-TTra
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực28/12/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 24026/QLD-TTra 2018 hướng dẫn tạm thời triển khai kết nối liên thông dữ liệu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 24026/QLD-TTra 2018 hướng dẫn tạm thời triển khai kết nối liên thông dữ liệu
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu24026/QLD-TTra
        Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
        Người kýVũ Tuấn Cường
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực28/12/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 24026/QLD-TTra 2018 hướng dẫn tạm thời triển khai kết nối liên thông dữ liệu

           Lịch sử hiệu lực Công văn 24026/QLD-TTra 2018 hướng dẫn tạm thời triển khai kết nối liên thông dữ liệu

           • 28/12/2018

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/12/2018

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực