Công văn 2412/BHXH-CĐCS

Công văn số 2412/BHXH-CĐCS về việc thủ tục hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Công văn 2412/BHXH-CĐCS Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng đã được thay thế bởi Quyết định 777/QĐ-BHXH hồ sơ quy trình giải hưởng các chế độ BHXH và được áp dụng kể từ ngày 01/07/2010.

Nội dung toàn văn Công văn 2412/BHXH-CĐCS Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 2412/BHXH-CĐCS
V/v Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng.

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng tại công văn số 18/BHXH ngày 15/7/2008, Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn về thủ tục hồ sơ giải quyết hưởng chế độ hưu trí, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và tử tuất để Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố thống nhất thực hiện như sau:

1. Kể từ ngày 1/9/2008 (căn cứ ngày ký quyết định của Giám đốc BHXH Bộ Quốc phòng), Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng sử dụng các mẫu hồ sơ giải quyết hưởng BHXH kèm theo công văn này gồm:

- Quyết định hưởng chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, một lần (mẫu số 03A-HBQP, 03B-HBQP, 03C-HBQP và mẫu số 03D-HBQP);

- Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng, bảo hiểm xã hội một lần (mẫu số 07A-HBQP, 07B-HBQP và mẫu số 07C-HBQP);

- Quyết định hưởng chế độ tử tuất hàng tháng, một lần (mẫu số 08A1-HBQP, 08B1-HBQP);

- Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ BHXH tương ứng với từng loại chế độ hưởng BHXH (mẫu số 04A-HBQP, 04B-HBQP, 04C-HBQP, 04D-HBQP, 04E-HBQP và mẫu số 04G-HBQP). Trong đó, trưởng phòng Chế độ chính sách Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng được ký thừa lệnh Giám đốc Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng vào bản Quá trình đóng bảo hiểm xã hội theo sổ BHXH.

- Công văn đề nghị giải quyết trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (mẫu số 05A-HBQP và mẫu số 05B-HBQP);

- Tờ khai hoàn cảnh gia đình của thân nhân người chết (mẫu số 09-HBQP);

- Mẫu Giấy giới thiệu trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lương hưu và trợ cấp tuất hàng tháng (mẫu số 17A-HBQP, 17B-HBQP và mẫu số 17C-HBQP).

2. Hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết không có Bản điều chỉnh tiền lương đóng BHXH để tính hưởng BHXH theo mẫu số 06-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

3. Hồ sơ hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết chuyển đến hưởng tại Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố được sử dụng Giấy giới thiệu trả trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lương hưu và trợ cấp tuất hàng tháng theo mẫu số 17A-HBQP, 17B-HBQP, 17C-HBQP kèm theo công văn này (không có Giấy giới thiệu trả lương hưu và trợ cấp BHXH theo mẫu C77-HD ban hành kèm theo Quyết định số 815/QĐ-BHXH ngày 06/6/2007 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam).

4. Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố khi tiếp nhận hồ sơ hưởng chế độ hưu trí, trợ cấp BHXH hàng tháng do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng giải quyết chuyển đến thì thực hiện chi trả chế độ. Trường hợp kiểm tra thấy sai sót, Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố có công văn báo cáo kèm theo bản sao hồ sơ gửi về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để Bảo hiểm xã hội Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng xem xét giải quyết.

Đề nghị Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ hướng dẫn này triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc báo cáo về Bảo hiểm xã hội Việt Nam để xem xét./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Các đồng chí phó TGĐ;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- Lưu: VT, CĐCS.

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Huy Ban

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2412/BHXH-CĐCS

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2412/BHXH-CĐCS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/07/2008
Ngày hiệu lực30/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2412/BHXH-CĐCS

Lược đồ Công văn 2412/BHXH-CĐCS Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2412/BHXH-CĐCS Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2412/BHXH-CĐCS
        Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
        Người kýNguyễn Huy Ban
        Ngày ban hành30/07/2008
        Ngày hiệu lực30/07/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBảo hiểm
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/07/2013
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 2412/BHXH-CĐCS Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng

          Lịch sử hiệu lực Công văn 2412/BHXH-CĐCS Thủ tục hồ sơ hưởng BHXH đối với người lao động thuộc Bộ Quốc phòng