Công văn 2422/TCHQ-GSQL

Công văn 2422/TCHQ-GSQL năm 2018 về trừ lùi giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2422/TCHQ-GSQL 2018 trừ lùi giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2422/TCHQ-GSQL
V/v trừ lùi giấy phép cấp trên Cng thông tin một cửa quốc gia

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Ngày 05/6/2017, Tổng cục Hải quan có công văn số 3684/TCHQ-GSQL hướng dẫn trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (NSW). Qua thời gian thực hiện đã đảm bảo kiểm soát được lượng hàng hóa nhập khẩu không vượt quá lượng hàng ghi trên giấy phép đã được các Bộ quản lý chuyên ngành cấp trên NSW, không có hiện tượng một giấy phép được cấp 2 Phiếu theo dõi trừ lùi do việc cấp phiếu chỉ thông qua một đầu mối tại Cục Giám sát quản lý về Hải quan. Tuy nhiên, đ tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc cấp Phiếu theo dõi trừ lùi đối với trường hợp Giấy phép được cấp trên NSW như sau:

Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận tờ khai lần đầu kiểm tra đối chiếu với giấy phép trên Hệ thống một cửa quốc gia, lập Phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại Khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính và gửi 01 bản sao về Cục Giám sát quản lý về Hải quan ngay sau khi cấp để theo dõi, quản lý (bản mm gửi qua email hant10@customs.gov.vn).

Hướng dẫn tại công văn này có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 10/5/2018 và thay thế cho công văn số 3684/TCHQ-GSQL ngày 05/6/2017.

Đối với các công văn xác nhận đã được Cục Giám sát quản lý về Hải quan cấp trước ngày 10/5/2018, các Chi cục Hải quan thực hiện việc cấp Phiếu theo dõi trừ lùi như hướng dẫn tại công văn số 3684/TCHQ-GSQL ngày 05/6/2017 nêu trên.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục CNTT & TKHQ (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2422/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2422/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2018
Ngày hiệu lực10/05/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2422/TCHQ-GSQL

Lược đồ Công văn 2422/TCHQ-GSQL 2018 trừ lùi giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Công văn 2422/TCHQ-GSQL 2018 trừ lùi giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia
       Loại văn bảnCông văn
       Số hiệu2422/TCHQ-GSQL
       Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
       Người kýHoàng Việt Cường
       Ngày ban hành04/05/2018
       Ngày hiệu lực10/05/2018
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2422/TCHQ-GSQL 2018 trừ lùi giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2422/TCHQ-GSQL 2018 trừ lùi giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia

            • 04/05/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực