Công văn 3684/TCHQ-GSQL

Công văn 3684/TCHQ-GSQL năm 2017 về trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia do Tổng cục Hải quan ban hành

Công văn 3684/TCHQ-GSQL 2017 trừ lùi giấy phép Cổng thông tin một cửa quốc gia đã được thay thế bởi Công văn 2422/TCHQ-GSQL 2018 trừ lùi giấy phép cấp trên Cổng thông tin một cửa quốc gia và được áp dụng kể từ ngày 10/05/2018.

Nội dung toàn văn Công văn 3684/TCHQ-GSQL 2017 trừ lùi giấy phép Cổng thông tin một cửa quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3684/TCHQ-GSQL
V/v trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.

Tổng cục Hải quan nhận được một số vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đề nghị hướng dẫn việc quản lý, theo dõi trừ lùi giấy phép trên Cổng thông tin một cửa quốc gia. Theo đó, hiện tại Cổng thông tin một cửa quốc gia chưa có chức năng cho phép cán bộ hải quan quản lý, trừ lùi đối với giấy phép chuyên ngành được các Bộ/Ngành cấp để sử dụng cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Đ thực hiện công tác quản lý về hải quan đối với việc theo dõi hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện như sau:

1. Cục CNTT&TKHQ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nhanh chóng nghiên cứu bổ sung chức năng trừ lùi đối với các giấy phép chuyên ngành được các Bộ, ngành cấp đ sử dụng cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa trên hệ thống Cng thông tin một cửa quốc gia;

2. Trong thời gian chờ hoàn thiện hệ thống, đối với trường hợp người khai hải quan đăng ký tờ khai có sử dụng giấy phép cho nhiều lần xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được cấp bằng phương thức điện tử thông qua Cơ chế một của quốc gia, yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện như sau:

- Trường hợp Giấy phép được cấp bằng phương thức điện tử thông qua Cơ chế một của quốc gia có bản giấy (bản chính), Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận tờ khai lần đầu yêu cầu doanh nghiệp xuất trình giấy phép bản giấy (bản chính) kiểm tra đối chiếu với giấy phép trên hệ thống một cửa quốc gia, lập phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, đồng thời có báo cáo gửi về Cục Giám sát quản lý về Hải quan để biết, theo dõi, quản lý. Đối với các lần xuất khẩu, nhập khẩu sau, Chi cục hải quan tiếp nhận tờ khai yêu cầu doanh nghiệp xuất trình phiếu theo dõi trừ lùi đã được cấp trước đó để thực hiện theo dõi, trừ lùi hàng hóa theo đúng quy định.

- Trường hợp Giấy phép được cấp bằng phương thức điện tử thông qua Cơ chế một ca quốc gia không có bản giấy (bản chính), yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố hướng dẫn doanh nghiệp có công văn gửi Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan (trong đó cung cấp cụ thể thông tin giấy phép) đ Cục Giám sát quản lý về Hải quan có văn bản xác nhận gửi doanh nghiệp để làm thủ tục cấp phiếu theo dõi trừ lùi theo quy định tại khoản 2 Điều 28 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Thuộc tính Công văn 3684/TCHQ-GSQL

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu3684/TCHQ-GSQL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/06/2017
Ngày hiệu lực05/06/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 3684/TCHQ-GSQL 2017 trừ lùi giấy phép Cổng thông tin một cửa quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 3684/TCHQ-GSQL 2017 trừ lùi giấy phép Cổng thông tin một cửa quốc gia
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu3684/TCHQ-GSQL
        Cơ quan ban hànhTổng cục Hải quan
        Người kýVũ Ngọc Anh
        Ngày ban hành05/06/2017
        Ngày hiệu lực05/06/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXuất nhập khẩu, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 3684/TCHQ-GSQL 2017 trừ lùi giấy phép Cổng thông tin một cửa quốc gia

            Lịch sử hiệu lực Công văn 3684/TCHQ-GSQL 2017 trừ lùi giấy phép Cổng thông tin một cửa quốc gia