Công văn 24354/QLD-ĐK

Công văn 24354/QLD-ĐK năm 2016 công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 151 đến đợt 155 do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 24354/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được nhập khẩu không giấy phép 2016


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 24354/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 151 đến đợt 155

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì trực tiếp với thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký từ đợt 151 đến đợt 155 theo các danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu hoạt chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện t Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Cục Hải quan (để p
h/h);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK.

PHỤ TRÁCH QUẢN LÝ,
ĐIỀU HÀNH CỤC
Trương Quốc Cường
Thứ trưởng Bộ Y tế

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 24354/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu24354/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/12/2016
Ngày hiệu lực12/12/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 24354/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được nhập khẩu không giấy phép 2016


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Công văn 24354/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được nhập khẩu không giấy phép 2016
    Loại văn bảnCông văn
    Số hiệu24354/QLD-ĐK
    Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
    Người kýTrương Quốc Cường
    Ngày ban hành12/12/2016
    Ngày hiệu lực12/12/2016
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcThể thao - Y tế
    Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
    Cập nhật2 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Công văn 24354/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được nhập khẩu không giấy phép 2016

        Lịch sử hiệu lực Công văn 24354/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được nhập khẩu không giấy phép 2016