Công văn 19869/QLD-ĐK

Công văn 19869/QLD-ĐK năm 2017 về đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp sổ đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 19869/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19869/QLD-ĐK
V/v đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp sổ đăng ký.

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2017

 

Kính gửi: Cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH 13 ngày 06/04/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Căn cứ Văn thư số 156/2017/OPV-ĐK đề ngày 29/9/2017 của Công ty cổ phần dược phẩm OPV về việc đính chính thông tin công bố nguyên liệu dược chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc để sản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam được phép nhập khẩu không phải thực hiện cấp phép nhập khẩu (Danh mục đính kèm).

Nội dung đính chính trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với 01 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016 và 01 thuốc đã được công bố kèm theo Công văn số 24354/QLD-ĐK ngày 12/12/2016 của Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để cơ sở biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);
- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP.ĐKT Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- Phòng QLKDD (để phối hợp);
- Tổng Cục Hải Quan (để phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (Chi).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC
Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM ĐƯỢC NHẬP KHẨU KHÔNG PHẢI THỰC HIỆN CẤP PHÉP NHẬP KHẨU
(Đính kèm Công văn số: 19869/QLD-ĐK ngày 28/11/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Ibrafen 200 (*)

VD-22965-15

09/09/2020

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Ibuprofen

EP 7

BASF Corporation

Highway 77 South, Bishop, TX 78343 USA

USA

2

Ibrafen 400 (**)

VD-25529-16

05/09/2021

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Ibuprofen

EP 7

BASF Corporation

Highway 77 South, Bishop, TX 78343 USA

USA

(*) Thay thế nội dung kèm theo công văn số 21380QLD-ĐK ngày 28/10/2016.

(**) Thay thế nội dung kèm theo công văn số 24354QLD-ĐK ngày 12/12/2016.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 19869/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu19869/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/11/2017
Ngày hiệu lực28/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 19869/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 19869/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 19869/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu19869/QLD-ĐK
     Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
     Người kýĐỗ Minh Hùng
     Ngày ban hành28/11/2017
     Ngày hiệu lực28/11/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 19869/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

          Lịch sử hiệu lực Công văn 19869/QLD-ĐK 2017 đính chính danh mục nguyên liệu làm thuốc được phép nhập khẩu

          • 28/11/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 28/11/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực