Công văn 21380/QLD-ĐK

Công văn 21380/QLD-ĐK năm 2016 công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu (thuốc trong nước cấp số đăng ký đợt 146-153) do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 21380/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu 2016


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21380/QLD-ĐK
V/v công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK (thuốc trong nước cấp SĐK đợt 146-153)

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2016

 

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước.

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì trực tiếp với thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký từ đợt 146 đến đợt 153 theo các danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu hoạt chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn.

Công văn này thay thế các công văn số 1298/QLD-ĐK ngày 23/01/2015, công văn số 8422/QLD-ĐK ngày 14/5/2015 và công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 của Cục Quản lý Dược.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để p/h);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 21380/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu21380/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/10/2016
Ngày hiệu lực28/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 21380/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu 2016


Văn bản hiện thời

Công văn 21380/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu 2016
Loại văn bảnCông văn
Số hiệu21380/QLD-ĐK
Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
Người kýTrương Quốc Cường
Ngày ban hành28/10/2016
Ngày hiệu lực28/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật5 năm trước

Văn bản thay thế

  Văn bản được dẫn chiếu

   Văn bản hướng dẫn

    Văn bản được hợp nhất

     Văn bản gốc Công văn 21380/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu 2016

     Lịch sử hiệu lực Công văn 21380/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu 2016