Công văn 13228/QLD-ĐK

Công văn 13228/QLD-ĐK năm 2016 công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu giấy phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký đợt 148 đến đợt 153 do Cục Quản lý Dược ban hành

Công văn 13228/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu 2016 đã được thay thế bởi Công văn 21380/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu làm thuốc không yêu cầu giấy phép nhập khẩu 2016 và được áp dụng kể từ ngày 28/10/2016.

Nội dung toàn văn Công văn 13228/QLD-ĐK danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu 2016


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
---------------

Số: 13228/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc được phép nhập khẩu không yêu cầu GPNK của thuốc trong nước đã được cấp SĐK đợt 148 đến đợt 153

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi: Các công ty đăng ký, sản xuất thuốc trong nước

Căn cứ Thông tư số 38/2013/TT-BYT ngày 15/11/2013 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2010/TT-BYT ngày 29/12/2010 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu thuốc và bao bì trực tiếp với thuốc;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu hoạt chất làm thuốc (trừ các nguyên liệu thuộc danh mục hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc) được phép nhập khẩu không yêu cầu phải có giấy phép nhập khẩu của các thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký từ đợt 148 đến đợt 153 theo các danh mục đính kèm.

Danh mục nguyên liệu hoạt chất được công bố nêu trên đăng tải trên trang thông tin điện tử Cục Quản lý Dược www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo để công ty biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan (để ph/h);
- Lưu: VT, ĐK.

CỤC TRƯỞNG
Trương Quốc Cường

 


DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SĐK ĐỢT 148
(Đính kèm công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất

Tên thuốc
 (1)

SĐK
(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(
3)

Tên NSX
(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)
(5)

Tiêu chuẩn dược chất
(6)

Tên NSX nguyên liệu
(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu
(8)

Nước sản xuất
(9)

Lamivudine Savi 100

VD-21891-14

08/12/2019

Công ty Cổ phần Dược Phm SaVi

Lamivudin

BP 2010

Coben Pharmaceutical Co., Ltd. (Hangzhou)

B-17/F of Haihua Plaza, No.658 North Jianguo Road, Hangzhou, Zhejiang

China

Lamivudine Savi 150

VD-21892-14

08/12/2019

Công ty Cổ phần Dược Phm SaVi

Lamivudin

BP 2010

Coben Pharmaceutical Co., Ltd. (Hangzhou)

B-17/F of Haihua Plaza, No.658 North Jianguo Road, Hangzhou, Zhejiang

China

SaVi Bezafibrate 200

VD-21893-14

08/12/2019

Công ty Cổ Phần Dược Phẩm SaVi

Bezafibrat

BP 2010

Zhejiang Jiuzhou Pharmaceutical Co., Ltd

99 Waisha Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang Province

China

Augbactam 312.5

VD-21958-14

08/12/2019

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat)

BP 2007

Lek Pharmaceuticals d.d.

Perzonali 47 S1-2391 Prevalje, Slovenia

Slovenia

Rhaminas

VD-21959-14

08/12/2019

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Glucosamin (dưới dạng Glucosamin sulfat natri chlorid)

DĐVN IV

Yangzhou Rixing Bio-Tech Co., Ltd.

No.58 Wuan Road, Gaoyou, Jiangsu

China

Chondroitin sulfat natri

USP 30

Jiaxing Hengjie Biopharmaceutical Co., Ltd

No. 20 Tongyi Road, Xinfeng Indutrial Park, Jiaxing, Zhejiang 314005

China

Incat

VD-21937-14

08/12/2019

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Calci lactat

USP 30

Zhengzhou Ruipu Biological engineering Co.,Ltd

No 96, Ruida Road, Hi-Tech Industries Development Zone, Zhengzhou China 450001

China

Vitamin B1-HD

VD-21940-14

08/12/2019

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Vitamin B1 (dưới dạng Thiamin mononitrat)

BP 2008

Jiangsu Brother vitamins Co.,Ltd

Marine Economic Development Zone, Dafeng city, Jiangsu province, China 224145

China

Kidviton

VD-22006-14

08/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Lysin hydroclorid

EP 7.0

Horac Chem China (Anhui) Co., Ltd.

Build A, Huayi Science Park, No. 71 Tianda Road, Hefei High-Tech Zone

China

Calci glyccrophosphat

NSX

Givaudan

56, rue Paul Cazeneuve - BP 8344 F-69356 Lyon Cedex 08

France

Vitamin B1 (Thiamin hydroclorid)

DĐVN IV

DSM Nutritional Products

Niederkasseler Lohweg 175 40547 Dusseldorf

Germany

Vitamin B2 (Riboflavin natri phosphat)

EP 7.0

DSM Nutritional

F-68 305 Saint-Louis Cedex

France

Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid)

EP 7.0

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Leanjiang industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

China

Vitamin D3 (Colecalciferol)

DĐVN IV

Meck KgaA

Padge Road, Beeston NG9 2JR Nottingham

UK

Vitamin E (Alpha tocopheryl acetat)

DĐVN IV

BASF South East Asia Pte Ltd.

Carl - Bosch- Str.38 67056 Ludwigshafen

Germany

Nicotinamid

DĐVN IV

Amsal chem

A-1, 401, 402 G.I.D.C Ankleshwar

India

D-Penthanol

EP 7.0

DSM Nutritional Products (UK) Ltd.

Delves Road, Heanor Gate, Heanor Derbyshire

UK

Ultradol

VD-22007-14

08/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Paracetamol

EP 7.0

Mallinckrodi Inc

Raleigh Pharmaceutical Plan. 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616-3116

USA

Celecoxib STADA 100 mg

VD-22008-14

08/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Celecoxib

NSX

Hetero Drugs Limited

(Unit-IX) Plot No.1, Hetero Infrastructure Ltd-SEZ. N-Narsapuram Village. Nakkapally Mandal. Visakhapatnam District - 531 081 Andhra Pradesh

India

Celecoxib STADA 200 mg

VD-22009-14

08/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Celecoxib

NSX

Hetero Drugs Limited

(Unit-IX) Plot No.1, Hetero Infrastructure Ltd-SEZ. N-Narsapuram Village. Nakkapally Mandal. Visakhapatnam District - 531 081 Andhra Pradesh

India

Esomeprazol AL 20 mg

VD-22010-14

08/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Esomeprazol (magnesium dihydrat) vi ht

NSX

Lee Pharma Limited

Survey No.199, Plot No. 3 & 4, Rajiv Gandhi Nagar Indl Extention, Prasanthi Nagar, Kukatpally, Hyderabad-500 072

India

Esomeprazol AL 40 mg

VD-22011-14

08/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Esomeprazol (magnesium dihydrat) vi ht

NSX

Lee Pharma Limited

Survey No.199, Plot No. 3 & 4, Rajiv Gandhi Nagar Indl Extention, Prasanthi Nagar, Kukatpally, Hyderabad-500 072

India

Losartan AL 25mg

VD-22012-14

08/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Losartan kali

USP 35

Hetero Labs Ltd

Survey No.10, I.D.A, Gaddapotharam Village, Jinnaram Mandal, Medak district, Andhra Pradesh

India

Scanneuron-Forte

VD-22013-14

08/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Vitamin B1 (Thiamin nitrat)

DĐVN IV

Jiangsu Brother Vitamins Co., Ltd

Marine Economic Development Zone, Dafeng, Jiangsu

China

Vitamin B6 (Pyridoxin HCl)

USP 35

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

Leanjiang Industrial Zone, Leping, Jiangxi, 333300

China

Vitamin B12 (Cyanocobalamin)

DĐVN IV

North China Pharmaceutical Victor Co., Ltd

No.9, Zhaiying North street, Shijiazhuang, Hebei

China

Sorbitol STADA 5 g

VD-22014-14

08/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Sorbitol

EP 7.0

Roquette

7. allee Kastner. CS 30026-F-67081 Strasbourg

France

Mifestad 10

QLĐB-465-14

08/12/2016

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Mifepriston

NSX

Zhejiang Xianju Junye Pharmaceutical Co., Ltd.

Hebu Bridge, Xianju, Zhejiang

China

Adefovir AL 10mg

QLĐB-463-14

08/12/2016

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VIỆT NAM

Adefovir dipivoxil

NSX

Hetero Drugs Limited

(Unit-IX) Plot No1, Hetero Infrastructure Ltd-SEZ, N.Narsapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District - 531 081, Andhra Pradesh

India

Thexamic

VD-21947-14

08/12/2019

Công Ty Cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Acid Tranexamic

BP 2009

Hunan dongting pharmaceutical co., ltd

Dongyan Road No.16, Deshan, Changde city, Hunan province

China

Nisidiza

VD-21807-14

08/12/2019

Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai

Nefopam HCl

CP 2010

LABORATORIOS ALMAQUIM

Potigono Europa 2, nave 108030 Barcelona. Espana

Spain

Padogecis

VD-21808-14

08/12/2019

Công ty cổ phần Dược Hậu Giang

Nefopam HCl

CP 2010

Nantong Jinghua Pharmaceutical Co., Ltd

43 Yaogang Road, Nantong Jinangsu

China

Apitim 5

VD-21811-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besilat)

EP 5.0

Cadila Pharmaceutical Ltd. India

294, G.LD.C, Estate, Ankleshwar - 393002, Gujarat

India

Cetrimaz

VD-21962-14

08/12/2019

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)

USP 30

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Limited

Orchid Towers, 313, Valluvar Kottam High Road, Nungambakkam Chennai - 600 034

India

Freejex Inj.

VD-21963-14

08/12/2019

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Nefopam HCl

NSX

ISOCHEM S.A

32, ruc Lavoisier 91710 Vert Le Petit

France

Pyclin 600

VD-21964-14

08/12/2019

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Clindamycin (dưới dạng Clindamycin phosphat)

USP 31

Zhejiang Hisoar Pharmaceutical Co., Ltd

No. 100 Waisha Branch Rd., Jiaojiang Taizhou Zhejiang 318000

China

Tanponai 500mg

VD-21809-14

08/12/2019

Công ty cổ phần Dược Đồng Nai

N-Acetyl-
DL-Leucin

NSX

Wuhan Grand Hoyo Co.Ltd

399 Luo Yu Road, Zhuo Dao Quan Whuan

China

Celormed 125

VD-21828-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Cefaclor monohydrat

BP 2012

ACS DOBFAR SPA

Vilae Addetta, 4/12 - 20067 Tribiano (MI)

Italy

Glexil 250

VD-21829-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Cefalexin monohydrat

BP 2009

ACS DOBFAR SPA

Vilae Addetta, 4/12 - 20067 Tribiano (MI)

Italy

Glexil 500

VD-21830-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Cefalexin monohydrat

BP 2009

ACS DOBFAR SPA

Vilae Addetta, 4/12 - 20067 Tribiano (MI)

Italy

Petasumed

VD-21831-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Hỗn hợp bột vô khuẩn chứa cefoperazon natri và sulbactam natri

NSX

AUROBINDO PHARMA LTD

Plot No.2, Matri Vihar, Ameerpet, Hyderabad-500 038, Andhra Pradesh

India

Tyldroxil 500

VD-21832-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Cefadroxil monohydrat

BP 2009

DSM Anti-Infectives Chemfer, S.A

Calle Ripolles 2 Poligono Industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mongoda, 08130 Barcelona

Spain

Ciclevir 200

VD-21833-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Aciclovir

USP 34

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyuanxi, Dazhan Town, Xianju City, Zhejiang Province

China

Ciclevir 400

VD-21834-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Aciclovir

USP 34

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyuanxi, Dazhan Town, Xianju City, Zhejiang Province

China

Ciclevir 800

VD-21835-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Aciclovir

USP 34

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyuanxi, Dazhan Town, Xianju City, Zhejiang Province

China

Flexidron 120

VD-21836-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Etoricoxib

NSX

Hetero Drugs Limited

7-2-A2, Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad-500 018. A.P

India

Flexidron 90

VD-21837-14

08/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Etoricoxib

NSX

Hetero Drugs Limited

7-2-A2, Hetero Corporate, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad-500 018. A.P

India

Glopecid

VD-21838-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Famotidin

USP 34

Cadila Healthcare Limited

6012/1, GIDC Industrial Estate, Nr. Panama Petrochem, Ankleshwar-393 002, Gujarat

India

Lornine

VD-21839-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Loratadin

USP 34

Vasudha Pharma Chem Limited

Vasudha Pharma Chem Limited

India

Mentegol FC

VD-21840-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Motelukast natri

NSX

Mylan laboratories limited

PH4, 99 & 100, IDA. Pashamylaram-H. Patancheru, Medark District - 502319, Andhra Pradesh

India

Zolmed100

VD-21841-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Fluconazol

EP 7.0

Hetero Drugs Limited

7-2-A2, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 018. A.P.

India

Zolmed 200

VD-21842-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm GLOMED

Fluconazol

EP 7.0

Hetero Drugs Limited

7-2-A2, Industrial Estates, Sanath Nagar, Hyderabad - 500 018. A.P.

India

Au-DHT

VD-21844-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Paracetamol

DĐVN IV

Hebei jiheng Pharmaceutical Co., Ltd

No 368 Jianshe streat, Hengshui city, Hebei province, 053000

China

Clorpheniramin maleat

DĐVN IV

Green waves Pvt Ltd

Brahmeswarpatna, Bhubaneswar 751018

India

Calcitriol

VD-21845-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Calcitriol

BP 2010

Cerbios

Via Figino 6, 6917 Barbengo

Switzerland

Disthyrox

VD-21846-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Levothyroxin natri

DĐVN IV

Fagron, USA

2400 Pilot Knob Road-St. Paul, MN55120.

USA

Famotidin 40m

VD-21847-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Famotidin

DĐVN IV

Tonira Pharma Limited

Plot No 4722, P.B 21, Gidc, Anklesiiwar

India

G5 Duratrix

VD-21848-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat)

USP 32

Indo Gulf

51/57, Dontad street, 1st floor, off. No. 11. Mumbai

India

Metavigel

VD-21850-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Metronidazol

DĐVN IV

Hebei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd

428 Yishui North Road, Fengshan, Hubei

China

Vitamin B6 25mg

VD-21851-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Pyridoxin HCL

DĐVN IV

Jiangxi tianxin pharmaceutical Co.Ltd

Le'anjiang Industrial Zone. Jiangxi 333300

China

Zondoril 10

VD-21852-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Enalapril maleat

DĐVN IV

Zhejiang Huahai pharmaceutical Co.Ltd

Xunqiao. Linhai, Zhejiang 317024

China

Zondoril 5

VD-21853-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Hà Tây

Enalapril maleat

DĐVN IV

Zhejiang Huahai pharmaceutical Co.Ltd

Xunqiao. Linhai, Zhejiang 317024

China

Cephalexin 500mg

VD-21904-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat)

DĐVN IV

Lupin Limited

Factory: 198-202, New Industrial Area No.2, Mandideep 462 046 District Raisen (M.P.)

India

GP-Salbutamol 1mg/2ml

VD-21905-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat)

BP 2009

Supriya Lifescience Ltd.

Factory: A 5/2, Lote Parshuram Industrial Area, M.I.D.C, Tal.-Khed, Dist-Ratnagiri, 415 722, Maharashtra

India

Seared 4200 IU

VD-21906-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Chymotrypsin

DĐVN IV

Faizyme Laboratories Ltd.

Old Lansdowne Road, Cape Town South Africa

South Africa

Smaxtra

VD-21907-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Citicolin (dưới dạng Citicolin natri)

CP 2010

Suzhou Tianma Pharma Group Tianji BIO-Pharmaceutical Co.,

No.199, Huayuan East Road, Mudu Town, Wuzhong Dist., Suzhou, Jiangsu

China

Topsea - F

VD-21908-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Paracetamol

DĐVN IV

Hebei Jiheng (Group) Pharmacy Co., Ltd.

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000

China

Treadox

VD-21909-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 2

Ceftriaxon (dưới dạng Ceftriaxon natri)

USP 30

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. General Pharm Factory

No. 109 Xuefu Road Nangang District Harbin, 150086

China

Effebaby

VD-21974-I4

8/12/2019

Công ty Cổ phần Thương mại Dược phẩm Quang Minh

Paracetamol

DĐVN IV

Hebei Jiheng (Group) Pharmacy Co., Ltd.

No 368 Jianshe streat, Hengshui city, Hebei province, 053000

China

Acetylcystein

VD-21827-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Cửu Long

Acetylcystein

BP2010

Hshin Chemical Co., Ltd

287-2. Bugjeong-Dong, Yangsan, Kyungnam, 626-111

Korea

Hi-Tavic

VD-21805-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược Danapha

Paracetamol

DĐVN IV

Chanshu Huan Pharmaceutical Co., Ltd

Shanghu town Changshu Jiangsu

China

Medi-Paracetamol 500

VD-21864-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Paracetamol

BP2009

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No 368 Jianshe streat, Hengshui city, Hebei province, 053000 PR, China

China

Newstomaz

VD-21865-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Me Di Sun

Alverin citrat

BP2007

Yancheng ChemHome Chemical Co., Ltd

No.10-1 Jianjundonglu Yancheng, Jiangsu

China

Simethicon

USP30

Riocare India Pvt, Ltd

Plot no: R-396, TTC Industrial Area midc ranale, Navi Mumbai-400 701, Maharashtra

India

Amdiaryl 2

VD-21817-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm AMPHARCO U.S.A

Glimepirid

USP 34

HETERO DRUGS LIMITED

S.Nos.213,214 & 215, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh

India

Amdiaryl 4

VD-21818-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm AMPHARCO U.S.A

Glimepirid

USP 34

HETERO DRUGS LIMITED

S.Nos.213,214 & 215, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak Dist, Andhra Pradesh

India

Maxxallergy 180

VD-21819-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm AMPHARCO U.S.A

Fexofenadin hydroclorid

BP 2011

GLENNMARK PHARMACEUTICALS LIMITED

Glenmark House, 3rd Floor, HDO Corporate Bldg A Wing, B.D. Sawant Rd. Chakala, Andheri (E), Mumbai 400 099, Maharashtra

India

Metnyl

VD-21820-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm AMPHARCO U.S.A

Mephenesin

NSX

SYNTHOKEM LABS PRIVATE
LIMITED

P. B. No 1911, B-5
Industrial Estate, Sanathnagar,
Hyderabad-500 018

India

Ciprofloxacin-DNA

VD-21941-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược-VTYT Nghệ An

Ciprofloxacin hydroclorid

DĐVN IV

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., LTD

No.31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhow Bay Shangyu Industrial Aerea, Shangyu City, Zhejiang Province

China

Cốm calci

VD-21942-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược-VTYT Nghệ An

Calci Gluconate

DĐVN IV

Changzhou comwinfine Chemical Co., LTD

24th FL, Jiaye International Commercial Plaza, 99 Yanling West Road, Changzhou Jiangsu, 213003

China

Tricalci phosphat

DĐVN IV

Lianyungang Dongtai food Ingredients Co., LTD

No. 28 Wugiang RD. Dunshang Town, Ganyu County, Lianyungang, Jiangsu

China

Rospycin

VD-21943-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược-VTYT Nghệ An

Spiramycin

DĐVN IV

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., LTD.

Wuxi City, Jiangsu Province, 21041

China

Saforliv

VD-21944-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược-VTYT Nghệ An

L-Ornithin L-Aspartat

NSX

Hangzhou Toyond Biotech Co., LTD

Room 1913, 19/F Building 3, Times Plaza, Xincheng, Jianggan District, Hangzhou, Zhejiang

China

VitaminC-DNA

VD-21945-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược-VTYT Nghệ An

Acid ascorbic

DĐVN IV

Aland (Jiangsu) Nutraceutical Co., LTD

Jiangshan road, Jing Jiang, Jiangsu (214500)

China

Effe-Nic 80

VD-21998-14

8/12/2019

Công ty TNHH Dược phẩm USA - NIC

Paracetamol

DĐVN IV

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd

No,368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000

China

Pizonmaxi

VD-21999-14

8/12/2019

Công ty TNHH Dược phẩm USA - NIC

Indomethacin

DĐVN IV

Shandong Jiaodong Pharmaceutical Factory

No,2709 Yuwang North Street, Weifang, Shandong

China

Terzy New

VD-22000-14

8/12/2019

Công ty TNHH Dược phẩm USA - NIC

Metronidazol

DĐVN IV

Luotian Hongyuan Biochemical Co.,Ltd

428 Yishui North Road, Fengshan Luotian Hubei

China

Cloramphenicol

DĐVN IV

Northeast General Pharmaceutical Factory

No,37 Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang

China

Dexamethason

DĐVN IV

Baoji Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

Caijiapo Economic and Technical Development Zone, Qishan Country, Shaanxi Province, 722405

China

Nystatin

DĐVN IV

Antibiotice

I Valea Lupului Street lasi 707410

Rumani

Tobicom

VD-21804-14

8/12/2019

Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược phẩm ICA

Natri chondroitin sulfat

USP34

ZPD A/S (Bioac A/S)

Englandsvcj 350-356, DK-2770 Kastrup Denmark

Denmark

Retinol palmitat

DĐVN IV

Basf

Carl-Bosch-Str.38, 67056 Ludwigshafen

Germany

Cholin bitartrat

USP34

Balchem Italia

P.O. Box 600, new Hampton, NY 10958

USA

Riboflavin

DĐVN IV

Basf

Carl-Bosch-St.38, 67056 Ludwigshafen

Germany

Thiamin hydroclorid

USP34

DSM Nutritional Products GmbH

D-79 629, Grenzach-Wyhlen

Germany

Biogestic Effervescent granules (Acetaminophen 120 mg)

VD-22056-14

8/12/2019

Công ty TNHH United International Pharma

Acetaminophen

USP 32

Weistar Industry Limited

8F, Meixin business building, No. 820 Fenghuang road, Huzhou Zhejiang

China

Decolgen Syrup

VD-22057-14

8/12/2019

Công ty TNHH United International Pharma

Acetaminophen

USP 34

Weistar Industry Limited

8F, Meixin business building, No. 820 Fenghuang road, Huzhou Zhejiang

China

Chlorpheniramine Malcate

BP 2010

Supriya Lifeseince LTD

207/208, Udyog Bhavan Sonawala Road, Goregaon, Mumbai, Maharashtra, 400063

India

Phenylephrine Hydrochloride

BP 2012

Boeringer Ingelheim GmbH

Binger Strasse 173
55216 Ingelheim am Rhein

Germany

Petrimet MR

VD-22058-14

8/12/2019

Công ty TNHH United International Pharma

Trimetazidine Dihydrochloride

BP 2009

Cipla Ltd

Plot No. D-22 MIDC Industrial Area, Kurkumbh Village, District-Pune, Maharashtra

India

Atorvastatin 20

VD-22003-14

8/12/2019

Công ty TNHH HASAN-DERMAPHARM

Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat)

NSX

Amoli Organics Pvt, Ltd.

407, Dalamal House, Jamnalal Bajaj Road, Nariman Point, Mumbai - 400021, India

India

Gabahasan 300

VD-22004-14

8/12/2019

Công ty TNHH HASAN-DERMAPHARM

Gabapentin

USP 35

Laboratorio Chimico Internazionale S.p.A.

Via Benvenuto Cellini 20, 20090 Segrate (Milano)

Italy

Vipredni 4 mg

VD-22005-14

8/12/2019

Công ty TNHH HASAN-DERMAPHARM

Methylprednisolon

BP 2013

Sanofi Chimie

63480 Vertolaye

France

Maosenbo 62,5

VD-22015-14

8/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh HASAN-DERMAPHARM

Bosentan (dưới dạng Bosentan monohydrat)

NSX

Amino Chemicals Ltd.

A61 Industrial Estate, Marsa, MRS 3000

Malta

Mibenolon

VD-22016-14

8/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh HASAN-DERMAPHARM

Triamcinolon acetonid

BP 2010

Crystal Pharma, S.A.U

Parque Tecnológico de Boecillo, Parcela 105, 47151 - Boecillo (Valladolid)

Spain

Mipholugel

VD-22017-14

8/12/2019

Công ty TNHH Liên Doanh HASAN-DERMAPHARM

Nhôm phosphat (dưới dạng Nhôm phosphat gel)

BP 2010

BK Giulini GmbH.

D 67065 Ludwigshafen/Rhein

Germany

Cebastin 10

VD-21814-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Ebastin.

BP 2009

Shanghai Everchem CO., Ltd

No. 277 Zehqiao road, Shanghai

China

Cebastin 20

VD-21815-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Ebastin

BP 2009

Shanghai Everchem CO., Ltd

No. 277 Zehqiao road, Shanghai

China

Forvastin 10

VD-21816-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Atorvastatin calcium

NSX

DSM Anti-Infectives India Limited

DLF Infinity Towers, Tower-A, 9th Floor, Phase II DLF City Gurgaos-122 002 Haryana

India

Onlizin-Adult

VD-21843-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Hà Nội

Xytometazolin hydroclorid

BP 2008

Wuhan Wuyao Pharmaceutical CO., Ltd.

5 Gutian road, Wuhan 430035

China

Kamelox 15

VD-21863-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Meloxicam

DĐVN4

Pharmacelli

Industriestrasse 57, CH-4000 Basei

Switzerland

Actadol - Extra

VD-21884-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Paracetamol

DĐVN4

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd

No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000

China

Adhema

VD-21885-14

 

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Sắt (II) fumarat

DĐVN4

American Pharmaceutical & Health Products, INC. USA;

4025 Griffin Trail Way, Cumming, GA 30041-USA;

USA

Acid folic

DĐVN4

DSM Afflitates & Authorized Distributors - Switzerland

Bahnhofstrasse 28, Paradeplatz 8001 Zurich-Switzerland

Switzerland

Mỡ bôi ngoài da Hồng linh cốt

VD-21886-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Methyl salicylat:

DĐVN4

Novacyl SAS;

29 Avenue Joannes Masse - Lc Carre Joannes-CS 10619-69009

France

Menthol:

DĐVN4

Sharp Global limited;

C-03, S.M.A Cooperative Industrial estate, Delhi 110033, India;

India

Camphor;

DĐVN4

Suzho Youhe Science And Technology CO., Ltd

Dongsha Industry park, Leyu Town, Zhangjiagang, China;

China

Tinh dầu Bạc hà

DĐVN4

Tien Yuan Chemical (PTE) Ltd.

No 18 Chin Ree road, Jurong town, Singapore.

Singapore

Tithigelron

VD-21887-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Clotrimazol;

DĐVN4

Jintan Zhongzing Pharmaceutical And Chemical CO., Ltd, China;

No. 12 Houyang Chemical Park, Jincheng Tows, Jintan, Jiangsu, China

China

Gentamicin Sulfat;

DĐVN4

Yantai Justaware Pharmaceutical CO., Ltd, China;

No. 1 Yanfu Road, Zhifu District, Yantai City, Sandong Provice, China;

China

Betamethason dipropionat.

DĐVN4

Tianjin Tianmao Technology Development Corp. Ltd, China

Hi-Tech Building A, Room 507-511, Huatian Road, Huayuan Industry Park, Tianjin 300384, China

China

Paracetamol 650mg

VD-21921-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm TW Mediplantex

Paracetamol.

DĐVN4

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical CO., Ltd

No. 368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Provice, China

China

PT - Pramezole

VD-21922-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm TW Mediplantex

Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrat (vi hạt bao tan trong ruột).

NSX

Spansules Pharmatech PVT. Ltd

Plot No. 154/A4, I.D.A Bollaram, Hyderabad - 502 325,  India

India

Diclofenac 75

VD-21923-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Diclofenac natri

DĐVN4

Henan Dongtai Pharm CO., Ltd

East Chanhong Road, Tangyin, Henan, China

China

Fencedol

VD-21924-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Ibuprofen

DĐVN4

Mallinekrodt INC

675 McDonnell Blvd, ST. Louis, MO 63042, USA

USA

Paracetamol

DĐVN4

IOL Chemicals And Pharmaceuticals Limited

85. Industrial Area 'A', Ludhiana 141 003 (Pb.), India

India

Rodazol

VD-21925-14

8/12/2019

 

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Spiramycin

DĐVN4

Wuxi Fortune Pharmaceutical CO., Ltd.

No. 2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone Wuxi City, Jiangsu Province, P.R. China

China

Metronidazol

DĐVN4

Hubei Hongyuan
Pharmaceutical 
C
O., Ltd

428 Yishui North Road, Fengshan, Hubei, China

China

Sacendol

VD-21926-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Paracetamol;

DĐVN4

Mallinckrodt INC:

675 McDonnell Blvd, ST. Louis, MO 63042, USA

USA

Clorpheniramin maleat

DĐVN4

Mallinckrodt INC; Supriya Lifescience Ltd

207/208, Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai-400 063, Maharashtra, Idia

India

Vacoomez S 20

VD-21927-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrat vi hạt bao tan trong ruột).

NSX

Spansuies Formulations

Plot No. 1 54/A4, I.D.A Bollaram, Hyderabad -502 325, India

India

Erythromycin & Nghệ

VD-21961-14

8/12/2019

Công ty cổ phần LD dược phẩm Medipharco-Tenamyd BR s.r.l

Erythomycin (dưới dạng Erythromycin stearat)

DĐVN4

Linaria Chemical Thailand Ltd;

309 Bangpoo Industrial Estate Soi 6C, Sukhumvit Road, Dhraksa, Muang Samutprakan, 10280, Thailand

Thailand

Curcumin

DĐVN4

Ocimum Healthcare PVT. Ltd.

33 Victoria 5, Amol Nagar. Sector 1 Naigaon East Thane 401201 Maharashtra, India

India

Mepoly

VD-21973-14

8/12/2019

Công ty cổ phần tập đoàn Merap

Neomycin sulfat

USP 32

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd General Pharm Factory

No. 109 Xuefu Road Nangang District Harbin, P.R. China 150086

China

Polymycin B sulfat

EP 6.0

Dexamethason natri phosphat

USP 32

Berberin 100 mg

VD-21982-14

8/12/2019

Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Y tế Domesco

Berberin

DĐVN4

Northeast Pharmaceutical Group CO., Ltd

No 37 Zhonggong Bei Street, Tiexi District, Shenyang, China

China

Bactapezone

VD-21994-14

8/12/2019

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Dạng hỗn hợp Cefoperazon natri và Sulbactam natri

NSX

Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd

434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Korea

Ceftacin

VD-21995-14

8/12/2019

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Cefmetazol natri

USP 32

Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd

434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Korea

SP Cefradine

VD-21996-14

8/12/2019

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Dạng hỗn hợp Cefradin và L-Arginin

NSX

Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd

434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Korea

Triflusal

VD-21997-14

8/12/2019

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Triflusal

NSX

Shin Poong Pharmaceutical CO., Ltd

434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Korea

Minopecia

VD-22043-14

8/12/2019

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Cefpodoxim proxetil

USP 35

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

Plot No. 138-149, Sidco Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District - 603 110, India

India

Philtadol

VD-22044-14

8/12/2019

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Cefpodoxim proxetil

USP 35

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd

Plot No. 138-149, Sidco Industrial Estate, Alathur, Kancheepuram District - 603 110, India

India

Jait

VD-22045-14

8/12/2019

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Clobetasol propionat

USP 35

Farmabios

Via Pavia, 1 27027 Gropello Calroli PV

Italy

BFS-Calciclorid

VD-22023-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Calci clorid

BP 2009

Hangzhou viwa Co., Ltd

No. 15 Hangda Road, Hangzhou, 310007

China

BFS-Hyoscin

VD-22024-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Hyoscin butylbromid

EP 6.0

Linnca SA

Via Cantonale, CH-6595 Riazzino (TI)

Switzerland

Glucose-BFS

VD-22025-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Glucose (dưới dạng Dextrose monohydrate)

USP 30

ROQUETTE PHARMA

Lestrem

France

Moxicye

VD-22001-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm CPC1 Hà Nội

Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydrochlorid)

BP 2009

Inogent Laboratories Private Ltd

Plot 28 A, IDA Nacharam, Hyderabad 500 076

India

Vigentin 875 mg/125mg (Amoxiciltin 875mg, Acid clavulanic 125mg)

VD-21898-14

12/8/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Amoxicilin trihydrat

USP 32

DSM Anti-Infectives India Limited

Bhai Mohan Singh Nagar Toansa, Distt.Nawarshahr. Punjab 144 533

India

Acid Clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat + cellulose vi tinh thể)

EP 6

CKD BiO

368, 3-ga, Chunjeong-ro. Seodaemun-gu, Seoul 120-756

Korea

Campion 1g (Cefepim 1g)

VD-21899-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefepim (dưới dạng Cefepim. HCl)

USP 32

Kopran Ltd.

1076, Parijatm House, Dr. E. Moses Road, Worli, Mumbai-400018

India

Campion 2g (Cefepim 2g)

VD-21900-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Cefepim (dưới dạng Cefepim. HCl)

USP 32

Kopran Ltd.

1076, Parijatm House, Dr. E. Moses Road, Worli, Mumbai-400018

India

Datrieuchung-New

VD-21901-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Paracetamol

BP 2010

Hebei Jiheng (Group) Pharmaceutical Co., LTD.

No 368 Jianshe street, Hengshui city, Hebei province, 053000

China

Datrieuchung-New

VD-21901-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Clorpheniramin maleat

BP 2010

Supriya Lifescience Ltd. (Supriya Chemicals)

Mumbai, India

India

Datrieuchung-New

VD-21901-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Dextromethorphan. HBr

BP 2010

Wockhardt Limited (Bulk Drug Division)

Plot No 138, GIDC estate, Ankleshwar - 393 002. Dist Bharuch. Gujarat

India

Datrieuchung-New

VD-21901-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Phenylephrin, HCl

USP 32

Cheng fong chemical Co., Ltd

8F, No 2-2, Sec.2, Nanya W. RD., Banciao City, New Taipei City 220

Taiwan

Prednisolon 5mg

VD-21902-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Prednisolon

USP 32

Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co., Ltd

No. 1 Xianyao Road, Xianju Zhejiang

China

Scalex 1g (cefiezol 1g)

VD-21903-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Ceftezol natri

CP 2010

AILY International Chemical Corporation Ltd

Room 1008, TianHeWenYun Tower, No.83 North YunNan Road, NanJing, 210008

China

Midamox 1000

VD-21867-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Amoxicillin (dưới dạng amoxicillin trihydrat)

DĐVN IV

DSM-Anti-Infectives India limited

Bhai Mohan Singh Nagar Toansa, Distt, Punjab 144 533

India

Combikit 3,2g

VD-21866-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Ticarcilin (dưới dạng Ticarcilin natri) + Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat)

USP 35

Zhuhai United Laboratories Co., Ltd

Sanzao Science & Technology park, National Hi-Tech Zone, Zhuhai, Guangdong, China (519040)

China

Cimetidin 300mg

VD-21799-14

8/12/2019

Chi nhánh CTCP dược phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Cimetidin

DĐVN IV

Changzhou Longcheng Pharmaceutical Co.,LTd

Xixiasu Town, Changzhou, Hangsu

China

Spassarin

VD-21800-14

8/12/2019

Chi nhánh CTCP dược phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm

Alverin citrat

DĐVN IV

Yancheng medical chemical Factory

33 Haichun V.Rd.Yancheng, Jiangsu. China

China

AMBROXOL (viên nén)

VD-22049-14

8/12/2019

Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Ambrosol HCl

EP 7

Hangzhou Deli Chemical

RM.1115. Jingui Mansion, No 387. Gudun Road, Xihu District, Hangzhou

China

TANADOTUXSIN-F (viên nang cứng)

VD-22053-14

8/12/2019

Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Paracetamol

USP32

Heibei Jiheng

No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000

China

Dextromethorphan HBr

DĐVN IV

Y.Dr.Reddy'S

Plot No.9,JN Pharma city

India

Loratadin

USP34

Vasudha

78/A, Vengal Rao Nagar, Hyderbad - 38, Andhra Pradesh

India

TRIVACINTANA EXTRA (viên nén bao phim)

VD-22055-14

8/12/2019

Công ty TNHH SX-TM dược phẩm Thành Nam

Paracetamol

USP32

Heibei Jiheng

No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 053000

China

Dextromethorphan HBr

DĐVN IV

Y.Dr.Reddy'S

Plot No.9,JN Pharma city

India

Guaifenesin

BP2005

Hejiang Jianfeng Haizhou Pharmaceutical Co., Ltd

Yanhai Industrial Zone Linhai City. Zhejiang

India

Viên nén Colchicine 1mg

VD-21917-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM

Colehicine

USP 30

Zeon-Health Industries

101, Sai Sidd Bldg Sector-3, Near Airoli, Navi Mumbai-400708 Maharashtra

India

Viên bao phim Travicol PA

VD-21918-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần dược phẩm TV.PHARM

PARACETAMOL

DĐVN IV

Anqiu Lu an Pharmaceutical Co., Ltd.

Xiao He Ya, North Part of City. Anqiu, Shandong

China

Ibuprofen

DĐVN IV

Shandong Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd.

14 Dongyi Road, Zhangdian, Zibo City, Shandong Province

China

Amecold day time

VD-21869-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Acetaminophen

BP2010

COVIDIENTM Mallinckrodt

100 Louis Latzer Drive Greenville, IL USA 62246

America

Guaifenesin

BP2010

Granules India Limited

15A/1, Phase III, I.D.A. Jeedimetla, Hyderabad -500 055

India

Phenylephrin HCl

BP2010

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited

Malladi Drugs & Pharmaceuticals Limited Unit-3 7B & 7C, SIPCOT Industrial Complex, Ranipet-632 403, Vellore Dist, Tamil Nadu

India

Divi's Laboratories Limited

Unit-2, Chippada Vilage, Annavaram Post, Visakhapatnam, Dist., Andhra Pradesh-531 162

India

Dextromethorphan HBr

BP2010

Divi's Laboratories Limited

Unit-1: Lingojigudem, Choutuppal, Nalgonda Dist., Andhra Pradesh-508 252

India

Asthmastop 5

VD-21870-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Montelukast natri

BP2013

Hetero Drugs Limited

S.No.s.213,214 & 255, Bonthapally, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh

India

Azicrom 250

VD-21871-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Azithromycin (dưới dạng Azithromycin dihydrate)

BP2013

Shanghai modern pharmaceutical Co., Ltd

No.378, Jianlu Road, Pudong New Area, Shanghai 200137

China

Drotaspasm

VD-21872-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Drotaverin hydroclorid

NSX

INDO GULF COMPANY/INDIA

1/57. Dontad Street, 1st Floor, Off. No.11, Mumbai - 400 009

India

Hivuladin

VD-21873-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Lamivudin

BP2013

HETERO LABS LIMITED (UNIT-IX)

Plot No. 2, Hetero infrastructure Ltd-SEZ, N Narasapuram (Vill), Nakkapally (Mandal). Visakhapatnam (Dist)-531081, A.P.

India

Meficox 200

VD-21874-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Celecoxib

BP2013

Aarti Drugs Limited.

Mahendra Industrial Estate. Ground Floor, Plot No. 109-D. Road No.29. Sion (East), Mumbai - 400 022

India

Opeprazo 20

VD-21875-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Esomeprazol (dưới dạng vi hạt tan trong ruột chứa Esomeprazol Magnesi dihydrat)

NSX

Hetero Labs Limited

7-2-A2, HETERO CORPORATE INDUSTRIAL ESTATES. SANATH NAGAR HYDERABAD-500 018. A.P.

India

Opeprazo 40

VD-21876-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Esomeprazol (dưới dạng vi hạt tan trong ruột chứa Esomeprazol Magnesi dihydrat)

NSX

Hetero Labs Limited

7-2-A2, HETERO CORPORATE INDUSTRIAL ESTATES. SANATH NAGAR HYDERABAD-500 018. A.P.

India

Opepril 10

VD-21877-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Enalapril Maleat

BP2013

Hetero Drugs Limited

Survey No. 599, Temple Road, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District Andhra Pradesh

India

Opepril 20

VD-21878-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Enalapril Maleat

BP2013

Hetero Drugs Limited

Survey No. 599, Temple Road, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District Andhra Pradesh

India

Opepril 5

VD-21879-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Enalapril Maleat

BP2013

Hetero Drugs Limited

Survey No. 599, Temple Road, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District Andhra Pradesh

India

Opespasm

VD-21880-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Drotaverin hydroclorid

NSX

INDO GULF COMPANY INDIA

1/57. Dontad Street, 1st Floor, Off. No.11, Mumbai-400 009..

India

Opeviro 500

VD-21881-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Ribavirin

USP 34 NF/29

Sinochem Jiangsu Co.,Ltd

Floors 21&22, Jin Cheng Tower, No. 216 Middle Longpan Road, Nanjing 210002

China

Sutriptan 50

VD-21882-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Losartan kali

USP 34 NF29

Iffect Chemphar/China

Suite A2, 15/F Hiller Comm BLDG, 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan

China

Tydol women

VD-21883-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Paracetamol

BP2013

Mallickrodt Inc.

Raleigh Plant 8801 Capital Boulevard Raleigh, NC 27616

America

Pamabrom

USP 31 NF26

Oceanic PHARMACHEM PVT. LTD.

329, A-Z Industrial Estate, G.Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400 013

India

Pyrilamin maleat

USP31 NF26

Oceanic PHARMACHEM PVT. LTD.

329, A-Z Industrial Estate, G.Kadam Marg, Lower Parel (W), Mumbai-400 013

India

Acetylcystein 200mg

VD-21910-14

8/12/2019

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Acetylcystein

DĐVN IV

Wuhan grand hoyo Co, Ltd

399. Luo Yu Road, Zhuo Dao Quan, Wuhan, HB 430070

China

Celecoxib 100mg

VD-21911-14

8/12/2019

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Celecoxib

NSX

Amoli organics Pvt. Ltd.

Coporate Office: 407, Dalamal House, Jamnalal Bajaj Road. Nariman Point, Mumbai - 400 021.

India

Celecoxib 200mg

VD-21912-14

8/12/2019

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Celecoxib

NSX

Amoli organics Pvt. Ltd.

Coporate Office: 407, Dalamal House, Jamnalal Bajaj Road. Nariman Point, Mumbai - 400 021.

India

Clarithro 500

VD-21913-14

8/12/2019

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Clarithromycin

DĐVN IV

ZHEJIANG GIOBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

Wei Wu Road, Fine Chemical Zone, Shangyo, Zhejiang, China (312369)

China

Clarividi 500

VD-21914-14

8/12/2019

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Clarithromycin

DĐVN IV

ZHEJIANG GIOBANG PHARMACEUTICAL CO., LTD

Wei Wu Road, Fine Chemical Zone, Shangyo, Zhejiang, China (312369)

China

Cortonyl OPC

VD-21868-14

8/12/2019

CN Công ty cổ phần dược phẩm OPC tại Bình Dương-Nhà máy Dược phẩm OPC

Natri camphosulfonat

DĐVN IV

Nanyang Libang Pharmaceutical Co., Ltd

Wadian Industry Park, Wancheng District, Nanyang City, Henan

China

BC Complex 300

VD-21822-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Vitamin B1

USP 32

Jiangsu Brother Co., Ltd

Zhouwangmiao Industrial Zone-Haining Zhejiang Sheng 314407

China

Vitamin B2

DĐVN IV

BASF Company Ltd.

14 - 16/F. KCCl Building, 45 Namdaemunro 4-ga. Jung-gu, Seoul. Republic of Korea 100-743

Korea

Vitamin B6

BP 2010

DSM Nutritional Products Europe Ltd

DSM Nutritional Products GmbH - Emil-Barell-Str. 3 -D-79639 Grenzach-Wyhlen -

Germany

Vitamin PP

BP 2010

Western Drugs Ltd

F121 (A) Mewar Industrial Area Madri Udalpur - 313003 (Raj)

India

Vitamin B5

BP 2010

Zhejiang Hangzhou Xinfu Pharmaceutical Co.,Ltd.

50 Qinshan, Jincheng, Lin’an, Hangzhou, Zhejiang 311300

China

Vitamin C

DĐVN IV

Aland (Jiangsu) Nutraceutical Co., Ltd

Jiangshan Road, Jingjiang City, Taizhou, Jiangsu,

China

Bestdocel 80

VD-21823-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Docctaxel anhydrous

EP 7.5

Phyton Biotech

1527 Cliveden Avenue Delta, BC V3M6P7

Canada

Bicefzidim 2g

VD-21983-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Ceftazidim dưới dạng (Ceftazidim pentahydrat)

NSX

Harbin Pharmaceutical Group Co., LTD. General Pharm Factory

No.109 Xuefu Road NanGang District Harbin, 150086 P.R. China

China

Calcilinat F100

VD-21824-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Acid folinic (dưới dạng Calcium folinate)

BP 2013

Biofer - Italia

Via Canina, 2 - 41036 Medolia (MO)

India

Cotirex IMIU

VD-21825-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Colistin (dưới dạng Colistimethat natri)

USP 34

Axellia pharmaceuticals Aps

Dalslandsgade 11. 2300 Copenhagen S

Denmark

Sunewtam 2g

VD-21826-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Dược phẩm Bidiphar 1

Cefoperazon (dưới dạng Cefoperazon natri)

CP 2005

Harbin - Trung Quốc

No 109 Xuefu Nangang District Harbin, P.R. China 150086

China

Sulbactam (dưới dạng Sulbactam natri)

CP 2005

Harbin - Trung Quốc

No 109 Xuefu Nangang District Harbin, P.R. China 150086

China

Vincomid

VD-21919-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Metoclopramid hydroclorid

BP2010

Flamma S.p.a

Via Badeschi, 22 - 24040 Chignolo di'lsola - BG Italia

Italia

Vindopril

VD-21920-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Perindopril tert butylamin

EP 7.0

Shanghai Wonder Pharmaceutical Co., Ltd

No.2068 JinZhang Highway, Ganxiang Jinsan Area Shanghai, China, 201518

China

Tiphancuron

VD-21897-14

8/12/2019

Công ty CP DP Tipharco

Thiamine monohydrate crystalline powder

USP32

Jiangsu Brother Vitamins Co., Ltd

Da feng city, Jiangsu Province

China

Pyridoxine hydrochloride crystalline powder

BP2009

Jiangxi Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd.

Le' anjiang Indusstrial Zone, Leping, Jiangxi 333300

China

Cyanocobalamin crystallinc powder

EP6

North China Pharmaceutical Victor Co., Ltd

No.9 ZhaiYing North Street, Shijiazhuang

China

Zersitex

VD-21993-14

8/12/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Venlafaxin HCl

BP2009

Ami lifesciences pvt. Ltd.

Block No. 82/B, ECP Road, At & po: Karakhadi 391 450, Tal: padra, Dis: Baroda, Gujarat

India

Siqueira

VD-21991-14

8/12/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Arginin HCl

USP32

Daesang corporation

Dacsang Building, 96-48 Sinscol-dong Dongdaemun-gu Seoul 130-706

South Korea

Kehl

VD-21989-14

8/12/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Silymarin

NSX

Hangzou starshine pharmaceutical Co., ltd

10/F, Tianyuan building, No. 508Wensan road, Hangzhou, China, 310006

China

Rolnadez-10

QLĐB-168-14

8/12/2016

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Tamoxifen citrat

BP2007

Hangzou starshine pharmaceutical Co., ltd

10/F, Tianyuan building, No. 508Wensan road, Hangzhou, China, 310006

China

Gyoryg

VD-21988-14

8/12/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Acarbose

USP36

Areadia biotechnology Ltd.

Suite 901, Building Wensli, 1378 LU Jia Bang Rd, Shangahi200011

China

Vebutin

VD-21992-14

8/12/2019

Công ty TNHH DP Đạt Vi Phú

Trimebutin maleat

JPXVI

Luna Chemicals Co., Ltd.

1502-1503, No. 310 North Zhong Shan Rd. Hangzhou

China

Atropin sulfat kabi 0,1%

VD-21952-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Atropin sulfat

DĐVN IV

Henan Purui Pharmaceutical

Yezhuangqiao, Xihua town, Henam province

China

Lactated ringer's and Dextrose

VD-21953-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Dextrose khan

USP 32

Roquette

1, Rue De La Haute, 62136 Lestrem France

France

Natri clorid

BP 2010

Dominion Salt Limited

Totara Street, Mount Maunganui

New Zealand

Kali clorid

BP 2010

Dead Sea Works LTD.

Potash House, P.O Box 75 , Beer-Sheva 84100

Israel

Natri lactat

USP 32

Purac Biochem bv

Arkelsedijk 46. P.O.Box 21, 4200 AA Gorinchem.

Netherland

Calci corid. 2H2O

BP 2010

Macco Organiques

Zahradni 46c, CZ -791 01

Bruntal

Natri clorid 0,9%

VD-21954-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Natri clorid

BP 2013

Dominion Salt Limited

Totara Street, Mount Maunganui

New Zealand

Piracetam Kabi 12g/60mg

VD-21955-14

8/12/2019

Công ty Cổ phần Fresenius Kabi Bidiphar

Piracetam

BP 2013

Works POLPHARMA SA

Pelplińska 19, 83 -200 Starogard Gdański

Poland

Maxgel

VD-21968-14

8/12/2019

Công ty cổ phần SPM

Bectamethason dipropionat

NSX

Tianjin Tianyao Pharmaceutical Co., Ltd

No.19. XINYE 9th Street. West Area of Tianjin Economic-Technological Development Area, Tianjin 300462

China

Gentamycin (dưới dạng gentamycin sulfat)

NSX

Yantai Justaware Pharmaceutical Co., Ltd

Yantai, Shandong

China

Clotrimazol

NSX

Jintan Zhongxing Pharmaceutical and Chemical Co., Ltd,

No. 12 Houyang Chemical Park, Jincheng Tows, Jintan, Jiangsu

China

Efeladin

VD-21967-14

8/12/2019

Công ty cổ phần SPM

Lamivudin

NSX

Shijiazhuang Lonzeal Pharmaceutical Co., Ltd

No.16, West Ring Road, Shenze, Shijiazhuang, Hebel province, 052560

China

Nevirapin

NSX

Zhejiang huahai Pharmaceutical Co., Ltd

Xunqiao Linhai, Zhejiang 317016

China

Zidovudin

NSX

Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co., Ltd

No 1, Xiandai RD.Lingjian Industrial Park, Lingjian New Area, Haimen, Jiangsu

China

Sepratis

VD-21972-14

8/12/2019

Công ty cổ phần SPM

Ciprofloxacin (dưới dạng ciprofloxacin HCl)

NSX

Zhejiang Xinhua Pharmaceutical Co., Ltd

Zhejiang Provincial Chemical and Medical Materials Base Linhai Zone Linhai, Zheiang

China

Mypara flu daytime

VD-21969-14

8/12/2019

Công ty cổ phần SPM

Paracetamol

NSX

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd

Xiao He Ya, North Part of City. Anqiu. Shandong

China

Dextromethorphan HBr

NSX

Dr. Reddy’s

Plot no 9, JN Pharma City, Parawada

India

Phenylephrin HCl

NSX

Supriya Lifesience., Ltd. Indian

207/208 Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon, Mumbai-400 063

India

Mypara flu nightime

VD-21970-14

8/12/2019

Công ty cổ phần SPM

Paracetamol

NSX

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co., Ltd

Xiao He Ya, North Part of City, Anqiu, Shandong

China

Diphenydramin HCl

NSX

Orex Pharma Pvt., Ltd

B-5, Phase-I, MIDC,Dombivli(East), Dist, Thane- 421 203 Maharashtra State

India

Phenylephrin HCl

NSX

Supriya Lifesience., Ltd. Indian

207/208 Udyog Bhavan, Sonawala Road, Goregaon (East), Mumbai-400 063

India

Myvita calcium 500

VD-21971-14

8/12/2019

Công ty cổ phần SPM

Calci lactat gluconat

NSX

Global Calcium Pvt.Ltd

125-- 126, Spicot Industrial Complex, Hosur-635 126 Tamilnadu

India

Calci carbonat

NSX

Dr.Pau Lohmann GmbH KG.,

Hauptstrasse 2, D-31860 Emmerthal

Germany

Bipinor 50

QLĐB-461-14

8/12/2016

Công ty cổ phần SPM

Bicalutamide

NSX

Hainan Zhongxin Chemical Co., Ltd

Haiman

China

Lactacyd BB

VD-21888-14

8/12/2019

Công ty CPDP Sanofi-synthelabo Việt Nam

Acid Lactic

EP 7.5

ADM

Archer Danicle Midland Company - 4666 Faries Parkway Decatur, Decatur 62526

USA

PURAC

Moo 2. Asia Industrial Estate. Rayong

Thailand

Lactoserum atomisat

NSX

KERRY

Tralee Road, Listowel

Ireland

Magne B6 Corbiere

VD-21889-14

8/12/2019

Công ty CPDP Sanofi-symthelabo Việt Nam

Magnesilactat dihydrat

EP 7.5

Mochs Cantabra S.L

Poligono Industrial Requejada 39313 POLANCO (CANTABRIA)

Spain

Global Calcium PVT.Ltd

125-126 Sipcot Industrial Complex, Hosur - 635 126. Tamilnadu

India

Pyridoxin Hydroclorid

BP 2008

DSM

Emil-Barell Strassc 3, D-79639, Grenzach-Wyhlen, Germany

Germany

Zhejiang Tianxin Pharmaceutical Co., Ltd

215 Fengze road. Tiantai Zhejiang 317200

China

Amaryl

VD-22045-14

8/12/2019

Công ty TNHH Sanofi-aventis Việt Nam

Glimepirid

BP 2013

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main

Germany

Amaryl

VD-22046-14

8/12/2019

Công ty TNHH Sanofi-aventis Việt Nam

Glimepirid

BP 2013

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main

Germany

Amaryl

VD-22047-14

8/12/2019

Công ty TNHH Sanofi-aventis Việt Nam

Glimepirid

BP 2013

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst 65926 Frankfurt am Main

Germany

Maalox

VD-22048-14

8/12/2019

Công ty TNHH Sanofi-aventis Việt Nam

Nhôm hydroxyd gel khô

NSX

SPI PHARMA

CHEMIN DU VALLON DU MAIRE, 13240 Septemes les vallon

France

Magnesti hydroxyd

LENOMID 100

VD-22041-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Leflunomid

USP 34

Alembic Pharmaceuticals Limited

Alembic Road, Vadodara - 390 003, Gujarat, India

India

ALVERIN-US

VD-22059-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Alverin citrat

DĐVN IV

Yang cheng

6F, 10Th Bldg. Hua Gong Yard Tianbei 4 Road, Luohu District Shenzhen, Guagdong  Province, China

China

BITREPSO

VD-22060-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Alphachymotrypsin

USP 34

Beijing Loushen Bio-Tech

No.3, Tianfu Road, Daxing District, Beijing

China

CADICEFACLOR 250 MG

VD-22061-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefaclor dưới dạng Cefaclor monohydrat

BP 2010

Ranbaxy.

S.A.S. Nagar - Punjab, India

India

CAPESTO 20

VD-22062-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Esomeprazol dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrat, vi hạt bao tan trong ruột)

NSX

Spansules Pharmatech Pvt. Ltd

Plot No. 59, G-3, Srivenkateshwara Towers, Bhagyanagar Colony, Opp. Kphb, Hyderabad - 500072, Andhra Pradesh, India

India

CAPESTO 40

VD-22063-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Esomeprazol dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrat, vi hạt bao tan trong ruột)

NSX

Spansules Pharmatech Pvt. Ltd

Plot No. 59, G-3, Srivenkateshwara Towers, Bhagyanagar Colony, Opp. Kphb, Hyderabad - 500072, Andhra Pradesh, India

India

CEFACLOR 125-US

VD-22064-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefaclor dưới dạng Cefaclor monohydrat

BP 2010

ACS DOBFAR S.p.a

Viale Addetta 4/12 20067 Tribiano (MI), Italy.

Italy

CEFIXIM 400-US

VD-22065-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Cefixim dưới dạng Cefixim trihydrat

DĐVN IV

Orchid Chemicals & Pharmaceuticals Ltd.

Sidco Ind Estate, Alathur 603110 India

India

CELECOXIB 200-US

VD-22066-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Celecoxib

NSX

Aarti Drugs

Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No 29, Plot No 109-D. SION MUMBAI-400 022. (INDIA)

India

COLEXIB 200

VD-22067-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Celecoxib

NSX

Aarti Drugs

Mahendra Industrial Estate, Ground Floor, Road No 29, Plot No 109-D. SION MUMBAI-400 022. (INDIA)

India

ESOMEPRAZOL 20-US

VD-22068-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrat, vi hạt bao tan trong ruột)

NSX

Spansules Pharmatech Pvt. Ltd

Plot No. 59, G-3, Srivenkateshwara Towers, Bhagyanagar Colony, Opp. Kphb, Hyderabad - 500072, Andhra Pradesh

India

ESOMEPRAZOL 40-US

VD-22069-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrat, vi hạt bao tan trong ruột)

NSX

Spansules Pharmatech Pvt. Ltd

Plot No. 59, G-3, Srivenkateshwara Towers, Bhagyanagar Colony, Opp. Kphb, Hyderabad - 500072, Andhra Pradesh

India

NADIFEX 180

VD-22072-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Fexofenadin HCl

USP 34

Ra chem pharma ltd, Muktyala

6-3-1239/2, Amar House, 4th Floor, Raj Bhavan Rd, Lumbini Classic Apartment, Somajiguda, Hyderabad, Andhra Pradesh 500082,

India

NEMEUM

VD-22073-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol magnesium dihydrat, vi hạt bao tan trong ruột)

NSX

Spansules Pharmatech Pvt. Ltd

Plot No. 59, G-3, Srivenkateshwara Towers, Bhagyanagar Colony, Opp. Kphb, Hyderabad - 500072, Andhra Pradesh

India

PAXICOX 100

VD-22074-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Celecoxib

NSX

Aarti Drugs

Mathendra Industrial Estate, ground Floor, Road No 29, Plot No 109-D. SION MUMBAI-400 022.

India

SIXFITOL

VD-22075-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Paracetamol

DĐVN IV

Rhodia Wuxi  Pharmaceutical

8 Guang Shi Xi Road, Wuxi, Jiangsu, China.

China

USACIP 500

VD-22076-14

8/12/2019

Công ty TNHH US Pharma USA

Ciprofloxacin dưới dạng Ciprofloxacin HCl

DĐVN IV

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

31 Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province, PR. China

China

Arab 500 mg

VD-21855-14

8/12/2019

Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm

Acetaminophen

BP 2010

Hebei Jieng (Group) Pharmaceutical Co., Ltd - China

No.368 Jianshe Street, Hengshui City, Hebei Province, 0530000, P.R. China

China

Denilac

VD-21965-14

8/12/2019

Công ty cổ phần SX - TM Dược phẩm Đông Nam

Acetaminophen

USP 30

Mallinckrodt Inc

675 MC Donnell BLVD st. Louis, MO 63134

USA

Loratadin

USP 30

Sims Trading S.R.L

50125 Firenze - Via Dante Da Castiglione

China

Dextromethorphan HBr

USP 30

Dr.Reddy's

Plot no.9, JN Pharma City, Parawada Visakhapatnam-531021, A.P.

India

Cozz Expec

VD-22028-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Ambroxol HCl

EP 7

Zhejiang Tiantai Fuda Medical Chemistry Co., Ltd

Fengze Road 197#, Chengguan, Tiantai, Zhejiang

China

Dextromethorphan

VD-22029-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Dextromethor-phan HBr

USP 35

WOCKHARDT LIMITED

Plot No. 138, GIDC Estate, Ankleshwar - 393 002. Dist. Bharuch, Gujarat

India

DilodinDHG

VD-22030-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Diosmin

NSX

Sichuan Pengzhou Hengda Biochemical Co., Ltd

Lichun town, Pengzhou, Chengdu, Sichuan

China

Hesperidin

NSX

Sichuan Pengzhou Hengda Biochemical Co., Ltd

Lichun town, Pengzhou, Chengdu, Sichuan

China

Fenaflam

VD-22031-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Diclofenac kali

EP 6

LABORATORIO CHIMICO INTER-NAZIONALE SPA

Via Salvini. 10 - 20122 Milan

Italy

Glumerif 4

VD-22032-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Glimepirid

USP 34

MEDICHEM

Fructuós Gelabert. 6-8 08970 Sant Joan Despi Barcelona

Spain

Medskin Clovir 400

VD-22034-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Acyclovir

USP 34

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321

China

Medskin Clovir 800

VD-22035-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Acyclovir

USP 34

Zhejiang Charioteer Pharmaceutical Co., Ltd

Tongyanxi, Dazhan, Xianju, Zhejiang Province, 317321

China

Metronidazol 250

VD-22036-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Metronidazol

BP 2010

Hubei Hongyuan
Pharmaceutical 
Co., Ltd

No.8 Fengshan road, Industrial and economic  development zone,  Luotian county,
Huanggang city, Hubei provine

China

Oresol 245

VD-22037-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Natri clorid

USP 35

DOMINION SALT LIMITED

Totara Street, Mount Maunganui

New Zealand

Natri citrat dihydrat

BP 2010

COFCO BIOCHEMICAL (ANHUI) CO., LTD

73 Daqing Road, Bengbu, Anhui

China

Kali clorid

EP 6 
USP 32

K+S KALI GmbH

Bertha-von-Suttner-Str.7. 34131, Kassel

Germany

Glucose khan

USP 35
EP 7

Roquette Freres

1 Rue la Haute Loge,  62136 Lestrem

France

Paracetamol 500

VD-22038-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Paracetamol

BP 2011

Anqiu Lu'An Pharmaceutical Co., LTD

No.35 Weixu North Road, Anqiu, Shandong

China

Perindopril 4

VD-22039-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Perindopril erbumin

EP 7

Glenmark Generics Limited

Plot No.3109/C, GIDC Estate, Ankleshwar, Gujarat - 393 002

India

SpiraDHG 3M

VD-22040-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Spiramycin

EP 7

Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

No.2 Guangming Road
Zhumadian Henan

China

Fivedays

VD-21966-14

8/12/2019

Công ty CPD SHYT Ba Đình

Mifepriston

CP 2010

Zhejiang Xianjn Junye Pharmaceutical Co., Ltd

No 1 Nianyao road Xianju. Zhejiang China

China

Turifast

QLĐB-464-14

8/12/2016

Công ty CPD SHYT Ba Đình

Allylestrenol

NSX

Gbeijing Zizhu Pharmaceutical Co., LTd

Bắc Kinh - Trung Quốc

China

Vitamin B2

VD-21981-14

8/12/2019

Công ty cổ phần Traphaco

Riboflavin

DĐVN 4

Chifeng Pharmaceutical Co., Ltd

84 YiDong Street, Hongshan District, Chifeng, Inner Mongolia 024001 China.

China

Hasalbu 2

VD-22033-14

8/12/2019

CÔNG TY TNHH MTV DP DHG

Salbutamol sulfat

BP 2010

Vamsi Labs Ltd

A-14 & 15, Mide Area, Chincholi, Solapur-413255, Maharashtra

India

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU KHÔNG YÊU CẦU GIẤY PHÉP NHẬP KHẨU THUỐC TRONG NƯỚC ĐÃ ĐƯỢC CẤP SĐK TỪ ĐỢT 149
(Đính kèm công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12 tháng 7 năm 2016 của Cục Quản lý Dược)

Thuốc thành phẩm

Nguyên liệu hoạt chất

Tên thuốc
 (1)

SĐK
(2)

Ngày hết hạn SĐK (dd/mm/yy)
(
3)

Tên NSX
(4)

Dược chất (ghi đầy đủ tên, dạng nguyên liệu, dạng muối…)
(5)

Tiêu chuẩn dược chất
(6)

Tên NSX nguyên liệu
(7)

Địa chỉ NSX sản xuất nguyên liệu
(8)

Nước sản xuất
(9)

Zidorapin

VD-22210-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm SaVi

Zidovudin

BP 2010

Cipla Ltd

Mumbai Central, Mumbai 400 008

India

Lamivudin

BP 2010

Astrix laboratories Limited

1-1-151/1, 4th Floor Sairam Towers, Alexander Road, Secunderabad - 500 003

India

Nevirapin

BP 2010

Cipla Ltd

Mumbai Central, Mumbai 400 008

India

Detyltatyl

VD-22094-15

09/02/2020

CTY CP Dược Đồng Nai

Mephenesin

BPC 1973

Samanta

194, Arvind Chamber, off, Western Express Highway, Andheri, Mumbai 400069

India

Diclofenac 50 mg

VD-22095-15

09/02/2020

CTY CP Dược Đồng Nai

Diclofecnac

DĐVN IV

Suzhou

Jinshan road, hi-tech industrial development zone, Suzho, Jiangsu

China

Dognefin

VD-22096-15

09/02/2020

CTY CP Dược Đồng Nai

Sulpirid

BP 2010

Jiangsu taslydiyi Pharmaceutical Co., Ltd

No. 29 west chengnan Road, Quingpu District, Huai'an jiangsu, 223002

China

Spiramycin 3 M. IU

VD-22099-15

09/02/2020

CTY CP Dược Đồng Nai

Spiramycin

DĐVN IV

Wuxi - China

No.2 Rongyang 1st Road, Xishan Economic Zone, Wuxi city, Jiangsu Province

China

Esomeprazol STADA 20 mg

VD-22345-15

09/02/2020

Công ty TNHH Liên Doanh Stada -VN Số 40 Đại lộ Tự Do, KCN-Singapore, Thuận An, Bình Dương

Esomeprazol dạng vi hạt

NSX

Lee Pharma Limited

Survey No.: 199, Plot No. 3 & 4, Rajiv Gandhi Nagar Indl Extension, Prasanthi Nagar, Kukatpally, Hyderabad-500 072

India

Pravitce

VD-22346-15

09/02/2020

Công ty TNHH Liên Doanh Stada-VN

Calci lactat gluconal

NSX

Jungbunzlauer Ladenburg GmbH

Dr. Albert- Reimann-Str. 18, DE-68526 Ladenburg

Germany

Calci carbonat

EP 7.0

Calmags

Stadtkoppel 26, 21337 Luneburg

Germany

Vitamin C

EP 7.0

Aland (Jiangsu)

Jiangshan Road, Jingjiang City, Jiangsu Province

China

Simvastatin STADA 10 mg

VD-22347-15

09/02/2020

Công ty TNHH Liên Doanh Stada-VN

Simvastatin

USP 35

TEVA pharmaceutical Works Private Limited.

Pallagi út 13, Debrecen, H-4042

Hungary

Tamsustad

VD-22348-15

09/02/2020

Công ty TNHH Liên Doanh Stada-VN

Tamsulosin hydroclorid vi hạt

NSX

Hetero Drug Limited

“Hetero House”, H.No.: 8-3-166/7/1, Thirth Floor, Erragadda, Hyderabad, Zip Code - 500 018

India

Diosmin STADA 500 mg

VD-22349-15

09/02/2020

Công ty TNHH Liên Doanh Stada-VN

Phân đoạn flavonoid vi hạt tinh chế

NSX

Chengdu Yazhong Bio-pharmaceutical Co., Ltd

Lichun Town, Pengzhou, Sichuan 611936

China

Fluconazole AL 150 mg

VD-22350-15

09/02/2020

Công ty TNHH Liên Doanh Stada-VN

Fluconazol

EP 7.0

Glenmark Generics Limited

Plot no. 3109-C, GIDC Industrial Estate, Ankleshwar -393 002, Dist. Bharuch, Gujarat State

India

Lostad 25

VD-22351-15

09/02/2020

Công ty TNHH Liên Doanh Stada-VN

Losartan kali

USP 35

Hetero Labs Ltd.

Survey No.10, I.D.A, Gaddapotharam village, Jinnaram Mandal, Medak district, Andhra Pradesh

India

Salostad gel

VD-22352-15

09/02/2020

Công ty TNHH Liên Doanh Stada-VN

L-menthol

DĐVN IV

Tien Yuan Chemical (PTE) Ltd.

No. 18 Chin Bee Road, Jurong Town

Singapore

Methyl salicylat

DĐVN IV

Rhodia Operations

40 Rue De La Haie COQ, 93306 Aubervilliers Cedex

France

Zidovudin STADA 300 mg

VD-22353-15

09/02/2020

Công ty TNHH Liên Doanh Stada-VN

Zidovudin

BP 2012

Hetero Labs Limited

Unit-lX, Plot No.2, Hetero Infrastructure Ltd-SEZ, N.Narasapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh

India

Cefastad 750

VD-22281-15

09/02/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cephalexin (dưới dạng Cephalexin monohydrat)

USP 30

ACS DOBFAR S.p.A. 4: Vimercate Plant

Via Marzabotto, 7/9 20059 Vimercate Milano

Italy

Levoquin 0,5%

VD-22282-15

09/02/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Levofloxacin (dưới dạng Levofloxacin hemihydrat)

NSX

Shangyu Jingxin Pharmaceutical Co., Ltd.

No 331, Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu City, Zhejiang Province

China

Natri Clorid 0,9%

VD-22283-15

09/02/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Natri clorid

EP 7.0

Merck KGaA

Frankfurter Strasse 250 64293 Darmstadt

Germany

Pyfloxat 0,3%

VD-22284-15

09/02/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Ofloxacin

USP 30

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd.

333 Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang

China

Sulraapix

VD-22285-15

09/02/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Cefoperazon (dưới dạng cefoperazon natri)

EP 6.0

Suzhou Dawnrays Pharmaceutical Co., Ltd

22 Tianling Road, Wuzhong Economic Development District, Suzhou. 215128

China

Sulbactam (dưới dạng sulbactam natri)

EP 6.0

Suzhou Dawnrays Pharmaceutical Co., Ltd

22 Tianling Road, Wuzhong Economic Development District, Suzhou. 215128

China

Tataca

VD-22286-15

09/02/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Mebendazol

USP 31

Ka Malle Pharmaceuticals Ltd

Krishnadham, L.S.Raheja Marg, Raheja Township, Malad East, Mumbai 400 097, Maharashtra

India

Tirastam 250

VD-22287-15

09/02/2020

Công Ty Cổ phần PYMEPHARCO

Levetiracetam

USP 34

Lupin Limited

T-142, M.I.D.C, Tarapur, via Boisar, Maharashtra 401 506

India

Zoamco 10mg

VD-22288-15

09/02/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Alorvaslatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat)

USP 34

DSM Anti-Infectives India Limited

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab - 144 533

India

Zoamco 20mg

VD-22289-15

09/02/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Alorvaslatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat)

USP 34

DSM Anti-Infectives India Limited

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab - 144 533

India

Zoamco 40mg

VD-22290-15

09/02/2020

Công Ty Cổ Phần PYMEPHARCO

Alorvaslatin (dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat)

USP 34

DSM Anti-Infectives India Limited

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt. Nawanshahr, Punjab - 144 533

India

Gliphalin

VD-22263-15

09/02/2020

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Cholin alfoscerat

NSX

SEEBIO BIOTECH, INC

11 - 502 Lane 299, Bisheng RD, Zhangjiang High Tech part, Shanghai

China

Kodemin

VD-22265-15

09/02/2020

Công ty CP Dược VTYT Hải Dương

Guaifenesin

DĐVN IV

ZHEJIANG JANFENG HAOZHOU PHARMACEUTICAL CO.,LTD

No 19, Donghai 5th avenue, Yanhai Industrial Zone, Linhai, Zhejiang

China

Rovas 1.5M

VD-22102-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Spiramycin

EP 2002

Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

No.2 Guangming Road Zhumadian Henan

China

Rovas 3M

VD-22103-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược Hậu Giang

Spiramycin

EP 2002

Henan Topfond Pharmaceutical Co., Ltd

No.2 Guangming Road Zhumadian Henan

China

Gut A thepharm

VD-22269-15

09/02/2020

Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa

Aflopurinol

DĐVN IV

Yixing city xingyu medicine chemicals co., ltd.

Fufeng Industrial   Park, Fangqiao Town,Yixing, Jiangsu

China

Gut C thepharm

VD-22270-15

09/02/2020

Công ty CP Dược - VTYT Thanh Hóa

Colchicin

BP 2009

Hindustan Herbals Limited

170, Subhash Nagar, Rohtak-124001, Haryana

India

Penstal

VD-22271-16

09/02/2020

Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Sulfamethoxazol

DĐVN IV

Virchow laboratories limited co.,ltd.

Plot No.4, S.V. Co-op. Industrial Estate, I.D.A. Jeedimetla, Hyderabad - 500 055, A.P

India

Trimethoprim

DĐVN IV

Shandong xinhua pharmaceutical co. Ltd

14 Dongyi Road, Zhangdian, Zibo City, Shandong Province

India

Vidoca

VD-22272-15

09/02/2020

Công ty cổ phần Dược - Vật tư y tế Thanh Hóa

Albendazol

DĐVN IV

Sequent Scientific Limited.

No.116, Vardhaman industrial complex, L.B.S. Marg, Gokul, Nagar, Thane West, Mumbai - 400 601, Maharashtra

India

Xacimax

VD-22273-16

09/02/2020

Công ty cổ phần Dược-Vật tư y tế Thanh Hóa

Cloxacilin natri

DĐVN IV

Vardhman chemtech limited

SCO 350-352, 3rd FIoor, Sector 34-A, Chandigarh- 160022

India

Vnp Softy

VD-22343-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh

Dexpanthenol

USP 32

Biocon Limited

20th KM Hosur Road, Electronics City, Bangalore 560 100

India

Tetracycline 500mg

VD-22279-15

09/02/2020

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Tetracyclin HCl

DĐVN IV

North China Pharmaceutical Goodstar Co., Ltd

Hi-tech Development Zone of Chengde, hebei Province

China

Calcium MKP 500 Effervescent

VD-22278-15

09/02/2020

Công ty cổ phần hóa-dược phẩm Mekophar

Calcium gluconolactat

NSX

Jungbunzlauer Ladenburg GmbH

Dr. Albert-Reimann-StraBe 18, 68526 Ladenburg

Germany

09/02/2020

Calcium carbonat

DĐVN IV

Scora S.A

182 Rue de I’Usine, 62132 Caffiers

France

Amogentine 250mg/62,5mg

VD-22220-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Acid Clavulanic dưới dạng Kali clavulanat + cellulose vi tinh th

EP 6

CKD BIO

368, 3-ga, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-756

Korea

Amogentine 250mg/62,5mg

VD-22220-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Amoxicillin dưới dạng Amoxicillin trihydrat

USP 32

DSM Anti-Infectives India Limited

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt.Nawanshahr, Punjab 144 533

India

Ampicilin 500mg

VD-22221-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Ampicilin trihydrat

BP 2009

Henan Lvyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

Qiliying Industrial Park, Xinxiang County, Henan 5687001

China

Deuric 300

VD-22224-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Allopurinol

BP 2009

YIXING CITY XINGYU MEDICINE CHEMICALS CO., LTD

Fufeng Industrial Park, Fangqiao Town,Yixing, Jiangsu

China

Pil Eva-EC

VD-22226-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Mifepriston

CP 2010

Zhejiang Xianju Junye Pharmaceutical Co. Ltd

No 1 Junye road, Xianju, Zhejiang

China

Sulamcin

VD-22222-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Sultamicillin dưới dạng Sultamicillin tosylat hydrat

JP 15

Zhejiang Xinhua Pharmaceutical Co. Ltd

Linhai, Zhejiang

China

Vagonxin 0,5g

VD-22227-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Vancomycin dưới dạng Vancomycin hydroclorid

EP6

LIVZON GROUP FUZHOU FUXING PHARMACEUTICAL CO., LTD

No.73, Lianjiang Rd., Jinan District, Fuzhou, China, 350011

China

Vagonxin 1g

VD-22228-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Vancomycin dưới dạng Vancomycin hydroclorid

EP6

LIVZON GROUP FUZHOU FUXING PHARMACEUTICAL CO., LTD

No.73, Lianjiang Rd., Jinan District, Fuzhou, China, 350011

China

Vigentin 500mg/62,5mg

VD-22223-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Acid Ciavulanic dưới dạng Clavulanat kali kết hợp với Avicel

EP 6

CKD BiO

368, 3-ga, Chungjeong-ro, Seodaemun-gu, Seoul 120-756

Korea

Vigentin

500mg/62,5mg

VD-22223-15

09/02/2020

Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco

Amoxicilin dưới dạng Amoxicilin trihydrat

USP 32

DSM Anti-Infectives lndia Limited

Bhai Mohan Singh Nagar, Toansa, Distt.Nawanshahr, Punjab 144 533

India

Eftisucral

VD-22110-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Sucralfat

CP 2010

Northeast General Pharmaceutical Factory

B7, Zhonggong Bei Street, Tiexi District Shenyang, P.R China

China

Neuroncure

VD-22111-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Gabapentin

USP 34

Wardhman Chemtech Limited, India

525, Industrial Area, Phase-II, Chandigarh-160022, India

India

Simze plus

VD-22112-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm 3/2

Simvastatin

USP 34

Henen Topfond Pharmaceutical CO., Ltd;

No. 2, Guangming Road, Zhumadian, Henan, China;

China

Ezetimib

NSX

Inogent Laboratories Private Ltd.

Plot 28A, IDA Nacharam, Hyderabad 500 076, India

India

Diclofen

VD-22124-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

Diclofenac diethylamin

BP 2010

Amoli Organic Pvt. Ltd.

Plot No.322/4, 40 Shed Area, G.I.D.C., Vapi-396 195 Gujarat, India

India

Inhal +T

VD-22125-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

Menthol

DĐVN IV

Sharp Menthol India Limited;

C-03, S.M.A, Cooperative, Industrial Estate, Delhi 110 033

India

Methyl salicylat

NF27

Rhodia, 40 Rue De La Haie COQ;

93306 AuberviIIiers Cedex

France

Eucalyptol

NSX

Tien Yuan Chemical (PTE) Ltd;

No. 18 Chin Bee Road, jurong Town

Singapore

Camphor

BP 2010

Suzhou Youhe Science And Technology CO., Ltd;

Dongsha Industry Park Leyu Town, Zhangjiagang

China

Tinh dầu bạc hà

DĐVN IV

Tien Yuan Chemical (PTE) Ltd;

No. 18 Chin Bee Road, jurong Town

Singapore

Thymol

BP 2010

Payan Bertrand, 28 Avenue Jean XXIII

BP 61057-06131 Grasse Cedex

France

Salymet

VD-22126-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

Melhyl salicylat

NF 27

Rhodia, 40 Rue De La Haie COQ

93306 Auberviltiers Cedex, France

France

Menthol

DĐVN IV

Sharp Menthol India Limited

C-03, S.M.A, Cooperative, Industrial Estate, Delhi 110 033, India

India

Camphor

USP 35

Suzhou Youhe Science And Technology CO., Ltd

Dongsha Industry Park Leyu Town, Zhangjiagang, China

China

Sucrafar

VD-22127-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm dược liệu Pharmedic

Sucralfat

USP 32

Northeast General Pharmaceutical Factory

37, Zhonggong Bei Street, Tiexi District Shenyang, P.R China

China

Alendronat

VD-22169-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Alendronat natri

USP 34

Boc Sciences, USA

45-16 Ramsey Road, Shirley, NY 11967, USA

USA

Cedetamin

VD-22170-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Betamethason

DĐVN IV

Tianjin Tianmao Technology. CO, China

Tianjin Tianmao Technology Development Corp., Ltd. Hi-­Tech Building A, Huatian Road, Huayuan Industry Park, Tianjin 300384, China

China;

Dexchlorpheniramin

DĐVN IV

Nivedita Chemicals PVT. Ltd., India

A-14, Midc, Street No. 5, Cross Road B, Andheri (E), Mumbai-400093, Maharashtra.

India

Clarilhromycin 500

VD-22171-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Clarithromycin

DĐVN IV

Ercros, Spain

Paseo Del Delcite S7N, Aranjuez Madrid, Spain

Spain

Colchicin

VD-22172-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Colchicin

USP34

Stanford Chemicals, USA

350 Goddard, Irvine, California, USA

USA

Kacephan new

VD-22173-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Acetaminophen

DĐVN IV

Mallinckrodt Inc USA.

675 McDonnell Blvd. Hazelwood, MO 63042

USA

Guaifenesin

DĐVN IV

Delta Synthetic CO., Ltd, Taiwan.

15, Minsheng St., Tucheng Dit., New Taipai City 23679, Taiwan.

Taiwan

Dextromethorphan hydrobromi

DĐVN IV

Dr. Reddy S, India.

8-2-337, Road No 3, Banjara Hills, Hyderabad - 500034, Andhra Pradesh, India.

India

Phenylephrin hydroclorid

DĐVN IV

Clearsynth Labs Limited, India

413, Laxmi Mall, Laxmi Ind Estate, New-Link Road, Andheri-Ư

India

KamydazoI fort

VD-22174-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Spiramycin

DĐVN IV

Wuxi Fortune Pharmaceutical Co., Ltd,

No. 257 Xicheng Road, Wuxi-214041, Jiangsu.

China

Metronidazol

DĐVN IV

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd,

428 Yishui North Road, Fengshan, Hubei

China

Metronidazol

VD-22175-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Metronidazol

DĐVN IV

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd,

428 Yishui North Road, Fengshan, Hubei

China

Myltuss

VD-22176-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Khánh Hòa

Guaifenesin

DĐVN IV

Delta Synthetic Co., Ltd.

15 Min Sheng Street, Tuchen City, Taipei

Taiwan

Dextromethorphan hydrobromid

DĐVN IV

Dr. Reddy S

Door No 8-2-337 Road No 3, Barjara Hills, Hyderabad-500034.

India

Quanpanto

VD-22208-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Quảng Bình

Pantoprazol natri

USP 32

Vasudha Pharm Chem Limited

78/A Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38, Andhra Prasesh

India

Uphadoctin 50

VD-22244-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm TW 25

Sulpirid

BP 2013

Jiangsu Tasly Diyi Pharmacculical Co., Ltd

No. 29 West Chengnan Road, Qingpu District, Humi an City, Jiangsu Province, China

China

Brotac

VD-22249-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

Citicolin natri

CP 2010

Tianma Specialty Chemical, China

No. 199. East Huayuan Road, Mudu, Suzhou, China

China

Duhuzin 20

VD-22250-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

Esomeprazol magnesium dihydrat (vi hạt bao tan trong ruột)

NSX

Spansules Pharmatech PVT. Ltd

No.154/A4, I.D.A Bollaram, Hyderabad - 502 325, India

India

Duhuzin 40

VD-22251-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

Esomeprazol magnesium dihydrat (vi hạt bao tan trong ruột)

NSX

Spansules Pharmatech PVT. Ltd

No.154/A4, I.D.A Bollaram, Hyderabad - 502 325, India

India

Genmedone

VD-22251-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

Betamethason dipropionat

DĐVN IV

Gaurv Pharma PVT. Ltd;

407-408, Gopal Heights, Netaji Subhash place, Pitam Pura, New Delhi,

India

Clotrimazol

DĐVN IV

Gaurv Pharma PVT. Ltd;

407-408, Gopal Heights, Netaji Subhash place, Pitam Pura, New Delhi,

India

Gentamicin

DĐVN IV

Gaurv Pharma PVT. Ltd;

407-408, Gopal Heights, Netaji Subhash place, Pitam Pura, New Delhi,

India

LXN

VD-22252-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược TW Mediplantex

Paracetamol

DĐVN IV

Hebei Jiheng (Group) Pharmacy Co.,Ltd;

No. 368 Janshe Street, Hengshui City, Hebei provice, 053000 China

China

Ibuprofen

DĐVN IV

Lol Chemical And Pharmaceutical, Limited

Trident Complex, Mansa Road, Dhaula, Barnala-148101, Punjab. India

India

Bromhexin 8

VD-22255-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Bromhexin hydroclorid

DĐVN IV

Shanghai Shengxin Medicine Chemical Co., Ltd

Zhangjingcun, Dongjing Town, Songjiang, Shanghai, China

China

Cimetidin

VD-22256-15

09/02/2020

Cống ty cổ phần dược Vacopharm

Cimetidin

DĐVN IV

Changzhou Longcheng Pharmaceutical Co., Ltd

98 Dongheyan Road, Xixiashu Tovvn, Changzhou City, Jiangsu Provice,

China

Dextromethorphan 10

VD-22257-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Dextromethorphan hydrobromid

DĐVN IV

Dr. Reddy S Laboratories

Plot No.9, JN Pharma City, Parawada Visakhapatnam-531021, A.P,

India

Fencedol

VD-22258-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Paracetamol

DĐVN IV

Mallinckrodt INC

675 McDonnell Blvd, ST. Louis, MO 63042, USA

USA

Ibuprofen

DĐVN IV

lol Chemicals And Pharmaceuticals Limited

675 McDonnell Blvd, ST. Louis, MO 63042, USA; 85, Industrial Area A. Ludhiana. 141 003 (Pb.)

India

H-vacoxen

VD-22259-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Aceclofenac

BP 2009

Amoli Organics PTV. Ltd

Plot No. 322/4. 40 Shed Area. G.I.D.C, Vapi-396 195.Gujarat,

India

Vadol 325 DX

VD-22260-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Paracetamol

DĐVN IV

Mallinckrodt INC

675 McDonnell Blvd, ST. Louis, MO 63042, USA

USA

Vadol 325 DX

VD-22261-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Paracetamol

DĐVN IV

Mallinckrodt INC

675 McDonnell Blvd, ST. Louis, MO 63042, USA

USA

Vitamin C 250

VD-22262-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược Vacopharm

Acid ascorbic

DĐVN IV

Hebei Welcome Pharmaceutical Co., Ltd

No.11 Zhaiying North Street, Shijiazhuang,

China

Detcincyl

VD-22276-15

09/02/2020

Công ty cổ phần Hóa dược Việt Nam

Dexamethason acetat

DĐVN IV

Tianjin Tiamao Technology Development Corp. Ltd

Hi-Tech Building A, Rm 507-511, Huatian Road, Huayuan Industry Purk, Tianjin 300384,

China

Cefalexin 500 mg

VD-22305-15

09/02/2020

Công ty cổ phần XNK Y tế Domesco

Cefalexin monohydrat compacted

NSX

Aurobindo-India

Plot No. 2, Maitrivihar, Ameerpet, Hyderabad, 500038. A.P.,

India

Ofmantine-Domesco 625 mg

VD-22308-15

09/02/2020

Công ty cổ phần XNK Y tế Domesco

Amoxicillin trihydrat compacted

NSX

DSM Sinochem Pharmaceuticals India NL, Spain. (Deretil S.A).

P.O. Box 425, 2600 AK Delft The Netherlands, Spain;

Spain

Clavulanat kali kết hợp với avicel

NSX

Lek Pharmaceuticals d.d-Slovenija

Perzonali 47 SI - 2391 Prevalje, Slovenija

Slovenija

Prednison Domesco 5mg

VD-22309-15

09/02/2020

Công ty cổ phần XNK Y tế Domesco

Prednison

BP 2010

Tianjin Tiamao Technology Development Corp. Ltd

Hi-Tech Building A, Rm 507-511, Huatian Road, Huayuan Industry Purk, Tianjin 300384

China

Shindocef

VD-22334-15

09/02/2020

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Cefamandol nafat

BP 2009

Shin Poong Pharm CO., Ltd

434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Korea

Shinxetin

VD-22335-15

09/02/2020

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Cefoxitin natri

USP 33

Shin Poong Pharm CO., Ltd

481 Mansu-ri, Osong-eup, Cheongwon-gun, Chungcheongbuk-do

Korea

Spirbera

VD-22336-15

09/02/2020

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Irbesartan

USP 32

Shin Poong Pharm CO., Ltd

434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Korea

Spirbera

VD-22337-15

09/02/2020

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Irbesartan

USP 32

Shin Poong Pharm CO., Ltd

434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Korea

Spmerocin

VD-22338-15

09/02/2020

Công ty TNHH dược phẩm Shinpoong Daewoo

Hỗn hợp Meropenem trihydrat và natri carbonat

NSX

Shin Poong Pharm CO., Ltd

434-4 Moknae-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do

Korea

Fortec-O 400 mg

VD-22373-15

09/02/2020

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

L-Omithin-L-Aspartat

NSX

Ilshin Chemical Co., Ltd.

287-2 Bugjeong-dong, Yangsan, Kyungnam, 626-111

Korea

Kilupemid

VD-22374-15

09/02/2020

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Trimebutin maleat

CP 16

Ilshin Chemical Co., Ltd.

287-2 Bugjeong-dong, Yangsan, Kyungnam, 626-111

Korea

Dehydrocholic acid

USP 35

Prodotti Chimici E Alimentari S.p.a.

PCA Italy Spa-Via Novi, 78-15060 Basaluzzo (AI)

Italy

Pancreatin

USP 35

Nensys

PO Box 4263 Raceview QLD 4303 Australia.

Australia

Bromelain

TCCS

Hong Mao Biochemicals Co., Ltd

No. 111, Moo 2, Nikom Main Road, Nikom Pattana, rayong 21180,

Thailand

Simethicon

USP 35

SS Phann Co., Ltd.

779-8, Wonsi-dong, Ansan-si, Gyeonggi-do, Korea

Korea

Malainbro

VD-22375-15

09/02/2020

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Promestriene

NSX

Spec-Chem Ind

No. 90 East Zhongshan Road, P, R Nanjing-210002, China

China

Timinol

VD-22376-15

09/02/2020

Công ty TNHH Phil Inter Pharma

Isotretinoin

USP 32

Taizhou Hengfeng

Shuiyang Chemical Development, Linhai, China

China

Midatan 500/125

VD-22188-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Amoxicillin (dưới dạng Amoxicillin trihydrat).

DĐVN IV

DSM Anti-Infectives chemferm, S.A.

Popolles Street, 2.Poligono industrial Urvasa, Sta Perpetua de Mogoda, 08130, Barcelona

Spain

Acid clavulanic (dưới dạng Kali clavulanat + Cellulose vi tinh thể)

EP 6

CKD Bio Corporation.

368, 3-ga, Chungjeong-ro, Seodaeum-gu, Seoul, Korea.

Korea

Cefazomid 2g

VD-22187-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Cefazolin dưới dạng Cefazolin natri

DĐVN IV

Harbin Pharmaceutical Group Co., Ltd. General Pharm Factory

No. 109 Xeufu Road, Nangang Distric, Harbin, 150086 P. R.

China

Midepime 1g

VD-22189-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Minh Dân

Cefoxitin (dưới dạng Cefoxitin natri)

USP 35

Shenzhen Salubris Pharmaceuticals Co., Ltd

No. 1, Penghuanggang Huabao Industrial District, Xixiang, Baoan District, Shenzhen,

China

RICHAXAN

 

VD-22079-15

09/02/2020

Chi nhánh CTCP dược phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm.

Paracetamol

DĐVN IV

Anqiu Lu'an Pharmaceutical Co.LTd

No 35, weixu North road, Anqiu, Shangdong China

China

Ibuprofen

DĐVN IV

BASF South East Asia Pte Ltd

Temasek Blvd, Singapore 038987

China

RICHFENAC 50MG

VD-22080-15

09/02/2020

Chi nhánh CTCP dược phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm.

Diclofenac natri

USP 32

Sam Diotech Limited

Corp.Off.# 1232, Sector 18-C, Chandigarh-160018

lndia

USALOTA 10MG

VD-2208M5

09/02/2020

Chi nhánh CTCP dược phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm.

Loratadin

USP 34

Vasudha Pharma Chem.Ltd

78/A Vengal Rao Nagar, Hyderabad-38 Andhra Pradesh, India

India

USAROFLOX 200MG

VD-22082-15

09/02/2020

Chi nhánh CTCP dược phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm.

Ofloxacin

DĐVN IV

Zhejiang East-Asia Pharmaceutical Co.,Ltd

Xuanzhu Fanglu, Haiyou Town, Samen Country, Taizhou city, Zhejiang, China.

China

VITAMIN E 400IU

VD-22083-15

09/02/2020

Chi nhánh CTCP dược phẩm Phong Phú-Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm.

DI-aIphatocopheryl acetat

EP 6.0

Zhejiang Medicine Co.Ltd.Xinchang Pharma

No.59 East Huancheng Road, Chengguan Town, Xinchang Coutry, Zhejiang, PRC

China

Benda 500

VD-22381-15

09/02/2020

CT TNHH Thai Nakorn Patana VN

Mebendazole

USP36

K.A. Malle Pharmaceuticals Ltd. - lndia

6005, GIDC, Ankleshwar 393002, Dist. Bharuch, Gujarat

India

Cefimbrano 200

VD-22232-15

09/02/2020

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Cefixim trihydrat

DĐVN IV

Aurobindo Pharma LTC

Plot No.2, Maitrivihar, Ameerpet, Hyderabad - 500 038 A.P, India

India

Dentarfar

VD-22233-15

09/02/2020

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Cefaclor monohydrat

NSX

Ranbaxy Laboratories Limited

149 Plot No.89-90, Sector 32, Gurgaon-122001, Haryana

India

Ofloxacin 200mg

VD-22234-15

09/02/2020

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Ofloxacin

DĐVN IV

Zhejiang apeloa kangyu pharmaceutical Co., Ltd

Apeloa Kangyu International Business Office

China

Zaniat 125

VD-22235-15

09/02/2020

Chi nhánh công ty CP DP TƯ VIDIPHA

Cefuroxim Axetil

NSX

Nectar lifesciences Ltd.

SCO-38, 39, Sector 9-D, Chandigard-160 009, India. Ph: 91-172-3047777, 3047701, 3047702

India

Vinphason

VD-22248-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Hydrocortison natri succinat

USP 34

Clareo International, Inc. (United States Of America)

221 Mc. Walter Drive Roselic-60172, Illinois

USA

Vinfadin

VD-22247-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm Vĩnh Phúc

Famotidin

BP 2010

Shanghai Wonder Pharmaceutical Co., Ltd

Room 705, ESIT Plaza,1877 Pudong Nan Rd, Shanghai 200122

China

Amefibrex 200

VD-22191-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Fenofibrat (dưới dạng vi hạt chứa 66,66% (kl/kl) fenofibrat)

NSX

Titan Laboratories Pvt Ltd.

102. Titan house, 60 feet Road, Opp. Bank of Maharashtra, Ghalkopar (East), Mumbai-400 075

India

Ameflu Children's Cough & Cold

VD-22192-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Guaifenesin

BP2010

Granules India Limited.

15A/I, Phase III, I.D.A. Jeedimetla, Hyderabad-500 055

India

Phenylephrin HCI

BP2013

Divi’s Laboratories Limited.

Unit 2, Chippada village, Annavaram Post, Bheemunipatman Mandal, Visakhapalnam District, Andhara Pradesh 531 162

India

Dextromethorphan HBr

BP2013

Divi’s Laboratories Limited

Unit 1, Lingojigudem, Choutuppal, Nalgonda Dist., Andhra Pradesh -508 252

India

Asthmastop 10

VD-22193-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Montelukast (dưới dạng montelukast natri)

BP2013

Hetero Drugs Limited

S.No.s, 213, 214 & 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak district, Andra Pradesh

India

Casartex 75

VD-22194-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Clopidogrel (dưới dạng Clopidogrel bisulfat)

USP34 NF/29

HETERO DRUGS LIMITED (UNIT-IV).

Survey No. 599, Temple Road, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District Andhra Pradesh

India

Hivolam 100

VD-22195-15

09/02/2020

Công ty cổ phần dược phẩm OPV

Lamivudin

BP2013