Công văn 20299/QLD-ĐK

Công văn 20299/QLD-ĐK năm 2017 về công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp số đăng ký do Cục Quản lý Dược ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 20299/QLD-ĐK 2017 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc cấp phép nhập khẩu


BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20299/QLD-ĐK
V/v công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc phải thực hiện cấp phép nhập khẩu của thuốc trong nước đã được cấp SĐK.

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

 

Kính gửi: Các cơ sở đăng ký, sản xuất thuc trong nước.

Căn cứ Luật dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016;

Căn cứ Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017;

Cục Quản lý Dược thông báo:

Công bố Danh mục nguyên liệu làm thuốc đsản xuất thuốc theo hồ sơ đăng ký thuốc đã có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam phải kiểm soát đặc biệt phải thực hiện việc cấp phép nhập khu (Danh mục đính kèm).

Nội dung công bố đối với thuốc số thứ tự 5, 6, 7, 8, 9, 11 trong danh mục kèm theo Công văn này thay thế nội dung đối với các thuốc nêu trên đã được công b kèm theo Công văn số 13228/QLD-ĐK ngày 12/7/2016 và Công văn s 21380/QLD-ĐK ngày 28/10/2016 ca Cục Quản lý Dược.

Danh mục nguyên liệu làm thuốc được công bố nêu trên đăng ti trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ: www.dav.gov.vn.

Cục Quản lý Dược thông báo đ các công ty sản xuất biết và thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để b/c);

- Các Phó Cục trưởng (để b/c);
- TP. Nguyễn Huy Hùng (để b/c);
- P. QLKD dược (để phối hợp);
-
Tổng Cục Hải Quan (đ phối hợp);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, ĐK (N.H).

TUQ. CỤC TRƯỞNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐĂNG KÝ THUỐC

Đỗ Minh Hùng

 

DANH MỤC

NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC ĐỂ SẢN XUẤT THUỐC THEO HSƠ ĐĂNG KÝ THUỐC ĐÃ CÓ GIẤY ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH THUỐC TẠI VIỆT NAM PHẢI KIM SOÁT ĐẶC BIỆT PHẢI THỰC HIỆN VIỆC CP PHÉP NHẬP KHU
(Đính kèm Công văn số: 20299/QLD-ĐK ngày 04/12/2017 của Cục Quản lý Dược)

STT

Tên thuốc

Số giấy đăng ký lưu hành thuốc

Ngày hết hiệu lực của giấy đăng ký lưu hành

Tên cơ sở sản xuất thuốc

Tên nguyên liệu làm thuốc

TCCL của nguyên liệu

Tên cơ sở sản xuất nguyên liệu

Địa chỉ cơ sở sản xuất nguyên liệu

Tên nước sản xuất nguyên liệu

1

Ciprofloxacin

VD-19552-13

10/9/2018.

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Ciprofloxacin hydroclorid

USP 35

Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd

No.7, Donghai 3rd Avenue, Zhejiang Provincal chemical and medical materials base linhai zone, Lihai, Zhejiang

China

2

Ciprofloxacin

VD-19552-13

10/9/2018

Công ty c phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Ciprofloxacin hydroclorid

USP 38

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd

No.6, Wei Wu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang

China

3

Ciprothepharm

VD-20937-14

12/6/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Ciprofloxacin hydroclorid

USP 35

Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd

No.7, Donghai 3rd Avenue, Zhejiang Provincal chemical and medical materials base linhai zone, Lihai, Zhejiang

China

4

Ciprothepharm

VD-20937-14

12/6/2019

Công ty cổ phần Dược - VTYT Thanh Hóa

Ciprofloxacin hydroclorid

USP 38

Zhejiang Guobang Pharmaceutical Co., Ltd

No.6, Wei Wu Road, Hangzhou Gulf Shangyu Industrial Zone, Zhejiang

China

5

Zidovudin STADA 300 mg

VD-22353-15

09/02/2020

Công ty TNHH Liên Doanh STADA-VN

Zidovudine

BP 2012

Hetero Labs Limited

Unit-IX, Plot No.2, Hetero Infrastructure Ltd-SEZ, N.Narasapuram Village, Nakkapally Mandal, Visakhapatnam District, Andhra Pradesh

India

6

Scanax 500

VD-22676-15

26/05/2020

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Ciprofloxacin hydrochloride

USP 35

Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd.

No.7, Donghai 3rd Avenue, Zhejiang provincial chemical and medical materials base lihai zone, Linhai District, Zhejiang Province

China

7

Metronidazol STADA 400 mg

VD-22682-15

26/05/2020

Công ty TNHHLiên Doanh STADA- VIỆT NAM

Metronidazole

DĐVN IV

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

428 Yishui North Road, Fengshan, Luotian County Hubei Province

China

8

Vastad

VD-22683-15

26/05/2020

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Metronidazole

DĐVN IV

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

428 Yishui North Road, Fengshan, Luotian County Hubei Province

China

9

Metronidazole STADA 250 mg

VD-23356-15

09/09/2020

Côngty TNHH Liên Doanh SXADA- VIỆTNAM

Metronidazole

BP 2012

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

428 Yishui North Road, Fengshan, Luotian County Hubei Province

China

10

Ofloxacin STADA 200 mg

VD-23359-15

09/09/2020

Côngty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Ofloxacin

USP 35

Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd

333, Jiangnan Road, Hengdian, Dongyang, Zhejiang

China

11

scanax 500

VD-23362-15

09/09/2020

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Ciprofloxacin hydrochloride

USP 35

Zhejiang Langhua Pharmaceutical Co., Ltd.

No.7, Donghai 3rd Avenue, Zhejiang provincial chemical and medical materials base lihai zone, Linhai District, Zhejiang Provence

China

12

Metronidazole STADA 500 mg

VD-23989-15

17/12/2020

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Metronidazole

BP 2012

Hubei Hongyuan Pharmaceutical Co., Ltd.

428 Yishui North Road, Fengshan, Luotian County Hubei Province

China

13

Levofloxacin STADA 500 mg

VD-24565-16

23/03/2021

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Levofloxacin hemihydrate

USP 35

SHANGYU JINGXIN PHARMACEU TICAL Co., Ltd.

No. 31, Weisan Road, Zhejiang Hangzhou Bay Shangyu Industrial Area, Shangyu city, Zhejiang Province

China

14

Colchicine STADA 1 mg

VD-24573-16

23/03/2021

Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Colchicine

USP 35

Indena S.p.A.

Viale Ortles, 12 - 20139 MILAN

Italy

15

Stadsidon 20

VD-25482-16

05/09/2021

Chi nhánh Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Ziprasidone hydrochloride

EP 8.0

Qilu Tianhe Pharmaceutical Co., Ltd.

No.849, Dongjia Town, Licheng District, Jinan, Shandong Province, P.R of China 250105

China

16

Entecavir STADA 0.5 mg

QLĐB-560-16

05/09/2018

Chi nhánh Công ty TNHH Liên Doanh STADA- VIỆT NAM

Entecavir monohydrate

TCNSX

Hetero Drugs Limited.

S. Nos. 213, 214 and 255, Bonthapally Village, Jinnaram Mandal, Medak District, Andhra Pradesh.

India

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 20299/QLD-ĐK

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu20299/QLD-ĐK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/12/2017
Ngày hiệu lực04/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 20299/QLD-ĐK

Lược đồ Công văn 20299/QLD-ĐK 2017 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc cấp phép nhập khẩu


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Công văn 20299/QLD-ĐK 2017 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc cấp phép nhập khẩu
     Loại văn bảnCông văn
     Số hiệu20299/QLD-ĐK
     Cơ quan ban hànhCục Quản lý dược
     Người kýĐỗ Minh Hùng
     Ngày ban hành04/12/2017
     Ngày hiệu lực04/12/2017
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThể thao - Y tế, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Công văn 20299/QLD-ĐK 2017 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc cấp phép nhập khẩu

          Lịch sử hiệu lực Công văn 20299/QLD-ĐK 2017 công bố danh mục nguyên liệu làm thuốc cấp phép nhập khẩu

          • 04/12/2017

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 04/12/2017

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực