Công văn 244/BVTV-KD

Công văn 244/BVTV-KD năm 2014 thống nhất về kiểm dịch thực vật do Cục Bảo vệ thực vật ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 244/BVTV-KD năm 2014 thống nhất kiểm dịch thực vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 244/BVTV-KD
V/v thống nhất một số vấn đề về kiểm dịch thực vật

Hà Nội, ngày 28 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về Hải quan)

Nhằm làm rõ một số nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư số 40/2012/TT-BNNPTNT ngày 15/8/2012 và công văn số 4232/BNN-BVTV ngày 26/11/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (gửi Bộ Tài chính), để tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, trong khi chờ Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật có hiệu lực vào 01/01/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ban hành đang được xây dựng, Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) đề nghị Tổng cục Hải quan chỉ đạo các đơn vị hải quan làm thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa phối hợp với cơ quan kiểm dịch thực vật một số nội dung như sau:

1. Về việc tạm nhập, tái xuất cây có mang theo bầu đất

Tiếp tục thực hiện các qui định đối với việc tạm nhập, tái xuất cây có mang theo bầu đất theo nội dung công văn số 4755/VPCP-KTTH ngày 14/7/2009 của Văn phòng Chính phủ và công văn số 1038/BVTV-KD ngày 15/7/2009 của Cục Bảo vệ thực vật (gửi kèm). Thời gian thực hiện đến hết ngày 31/12/2014.

2. Về việc kiểm dịch thực vật xuất khẩu

Cơ quan Kiểm dịch thực vật thực hiện kiểm dịch lô hàng xuất khẩu theo đề nghị của chủ hàng. Chủ hàng đăng ký cơ quan kiểm dịch để cơ quan kiểm dịch thực hiện kiểm dịch và cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật theo quy định. Chủ hàng có trách nhiệm gửi Giấy chứng nhận kiểm dịch cho người mua hang nước ngoài theo hợp đồng đã ký kết.

Cơ quan hải quan không yêu cầu chủ hàng nộp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật vào bộ hồ sơ lô hàng xuất khẩu.

Trong quá trình phối hợp thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Tổng cục Hải quan (Cục GSQL) phản ánh về Cục BVTV để xem xét giải quyết.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp của Quý Tổng cục ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ NNPTNT (để báo cáo);
- Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Các Hiệp hội DN nông, lâm sản;
- Cục trưởng Cục BVTV (để báo cáo);
- Các chi cục KDTV vùng (để thực hiện);
- Lưu VT, KDTV.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Hoàng Trung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 244/BVTV-KD

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu244/BVTV-KD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/02/2014
Ngày hiệu lực28/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Công văn 244/BVTV-KD năm 2014 thống nhất kiểm dịch thực vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 244/BVTV-KD năm 2014 thống nhất kiểm dịch thực vật
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu244/BVTV-KD
        Cơ quan ban hànhCục Bảo vệ thực vật
        Người kýHoàng Trung
        Ngày ban hành28/02/2014
        Ngày hiệu lực28/02/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Công văn 244/BVTV-KD năm 2014 thống nhất kiểm dịch thực vật

           Lịch sử hiệu lực Công văn 244/BVTV-KD năm 2014 thống nhất kiểm dịch thực vật

           • 28/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 28/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực