Công văn 2440/VPCP-KGVX

Công văn 2440/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách do Văn phòng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Công văn 2440/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách


VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2440/VPCP-KGVX
V/v: đề nghị cho phép hướng dẫn việc thực hiện một số chế độ, chính sách

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2012

 

Kính gửi: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đề nghị cho phép hướng dẫn việc thực hiện một số chế độ, chính sách (Tờ trình số 148/TTr-BGDĐT ngày 06 tháng 3 năm 2012), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình nói trên về việc cho phép hướng dẫn việc thực hiện một số chế độ, chính sách liên quan hỗ trợ giáo viên mầm non, mẫu giáo đã nêu trong Tờ trình.

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7642/VPCP-KGVX ngày 31 tháng 10 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính và các địa phương liên quan khẩn trương hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách được quy định cho giáo viên mầm non, mẫu giáo thôn, bản ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để quý Bộ và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân;
- Các Bộ: TP, KHĐT, TC, NV;
- UBDT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
 các Vụ: KTTH, PL, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3); TD.26

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Vũ Đức Đam

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Công văn 2440/VPCP-KGVX

Loại văn bảnCông văn
Số hiệu2440/VPCP-KGVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/04/2012
Ngày hiệu lực11/04/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Công văn 2440/VPCP-KGVX

Lược đồ Công văn 2440/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Công văn 2440/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách
        Loại văn bảnCông văn
        Số hiệu2440/VPCP-KGVX
        Cơ quan ban hànhVăn phòng Chính phủ
        Người kýVũ Đức Đam
        Ngày ban hành11/04/2012
        Ngày hiệu lực11/04/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông xác định
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Công văn 2440/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách

            Lịch sử hiệu lực Công văn 2440/VPCP-KGVX hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách

            • 11/04/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 11/04/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực